lördag 11 oktober 2014

Ägardialoger med bolagen

I onsdags startade årets informations/ dialogdagar med bolagen. Först ut var VEMAB. Bra genomgång av VD, Roger Carlsson kring bolagets ekonomiska läge, nuläge kring kraftvärmeverket, läget kring nya sopkärl, Vimmerby Gata samt biogas m m. Vi förde även en dialog kring mötesformer och informationskanaler. Det är viktigt att vi utvecklar våra vägar för informationsöverföring och dialog för att minimera energispill. Nästa vecka följer dialoger med KALN och Vimarhem.

Ekonomisk situation

På kommunstyrelsen i tisdags var det mycket fokus på kommunens ekonomiska situation. Min önskan är att det snart blir tydligt vilken politisk ledning vi får i kommunen. Delårsrapporten pekar på ett underskott med 15 miljoner. Det blir ett hårt arbete att återställa det på tre år samtidigt som en anpassning av utbudet i kommunen behöver ske. De olika nämndernas verksamhet måste inrymmas inom budget. Kommunen som helhet måste leverera överskott för att säkra det ekonomiska läget så kommunen klarar planerade investeringar. Något alterntiv finns inte.

Ledarprogram

Under torsdagen och fredagen träffades grupp 1 för den avslutande delen av programmet. De startade upp sitt program under februari 2013. Det har varit mycket roligt att följa deras utvecklingsresa! Denna gång hade vi fokus på indirekt ledarskap, kännetecken för destruktivt ledarskap och att ledarens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för att andra ska lyckas med sina uppdrag. Vi varvade och knöt ihop forskningsresultat, modeller, verktyg med praktiska exempel från vår vardag. 
Ni är nu viktiga stöttepelare som kommer att spela stor roll för organisationens fortsatta utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar