fredag 3 oktober 2014


Saker som ska uppmärksammas!

 
-          Grattis danspedagog, Jennie Leander Lilja till arbetsstipendiet på 50 000 kr! Mycket roligt när duktiga medarbetare lyfts fram i offentliga sammanhang.

-          Jag har väntat med att skriva om valet... Vi vet inte ännu hur det kommer att se ut i Vimmerby kommun. Så länge vill jag passa på att tacka alla duktiga medarbetare på administrativa avdelningen som på ett mycket proffsigt sätt hållit ihop hela processen. Tack också till alla duktiga valarbetare som varit engagerade och där var och en med stort ansvarstagande bidragit till att allt flutit på så bra!

-          Tack till Annelie Johansson på ekonomiavdelningen som nu slutat sin anställning efter många års anställning i Vimmerby kommun!

-          Vår destination har ett av Sveriges starkaste varumärken. Det säger nu även danskarna! Vi blir allt bättre på att faktiskt se till att nyttja och ta tillvara på vår unika position.

-          Jag känner mig också glad för presentationerna i kommunfullmäktige i måndags. Dels var förvaltningscheferna från kultur- och fritid och barn- och utbildning och berättade om den unika samverkan som sker i kommunen mellan kultur och skola/barnomsorg. Lätt att tro att det ser ut på samma sätt i alla kommuner, men så är det då rakt inte. Därefter tog ordföranden i miljö- och bygg vid och berättade om verksamheten inom den sektorn. Vi ser redan vad utvecklingen inom nämnd och förvaltning skapar för mervärde för oss som kommuninvånare.


CKS – dagar i Boxholm

Under torsdagen och fredagen har jag varit på kommunchefsnätverk i Boxholm. Intressanta dagar som vanligt när praktik möter forskning inom kommunbranschen. Känner mig just nu uppfylld av tankar kring hur vi med fördjupat systemperspektiv ska kunna möta de utmaningar vi har. Kanske ett välkänt fenomen, men ju mer man vet, desto ökad förståelse för den komplexitet som råder. Det finns inga enkla lösningar. Idag fokus på matchning av behov och bemanning inom äldreomsorgen. Men diskussionen är helt klart överförbar även till andra områden.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar