fredag 5 december 2014

Borghaga

Äntligen kan socialförvaltningen börja med att fylla Borghaga. Det krävs naturligtvis en hel del förarbete innan några brukare kan flytta in men nu är i alla fall den byggtekniska delen avklarad. Det har under många månader pågått ett gigantiskt planeringsarbete inom socialförvaltningen. Samtidigt som det är ett roligt arbete så frestar det också på i organisationen. Vardagsarbetet vid sidan om rullar på i vanlig takt och ska ledas och utföras med god struktur och god kvalitet.
Jag har varit med om den här typen av planeringsarbete tidigare som socialchef i andra kommuner. Dock aldrig så stort som det här projektet med 108 bostäder. Det finns stora fördelar med möjligheten att få utgå från en nybyggnation i stället för en ombyggnation. En ombyggnation ger fler begränsningar. Kostnaden för projektet för dock respekt med sig, men alternativ fanns inte. Den här frågan har stötts och blötts i hur många år som helst i Vimmerby kommun. Nu ser vi resultatet och vad jag kunnat se är det mycket fint och bra på alla sätt. Varmt lycka till!

Kommunens skolor

Jag glädjer mig mycket åt skolinspektionens utlåtanden om våra skolor i kommunen. Dessutom på huvudmannanivå finns det inga krav på riktade åtgärder alls!
"Uthållighet och konsekvens" är det som gäller för att vi ytterligare ska utvecklas säger man från skolinspektionen. Om man hittar rätt spår och inriktning visar sig det receptet vara det mest framgångsrika inom offentlig sektor. När vi tex ser vilka som är mest framgångsrika inom socialtjänsten i landet visar det sig även där, att de som hittar rätt spår och sedan håller i, är de som lyckas bäst med att få ut mest för insatta skattekronor. Därför ska vi de kommande åren " hålla i och hålla ut". Inga ogenomtänka organisatoriska förändringar som vi tror snabbt kan lösa vår situation. Utmaningen blir att bli överens om, grunda och förankra vad vi ska leverera för kommunala tjänster och även om det kan tyckas inkonsekvent till det jag skrivit innan, med vilken ambitionsnivå. Men så är det när det gäller politikst styrda, offentliga välfärdsuppdrag. Det är komplexa samband som hela tiden ska analyseras och hanteras. Det är det som är själva utmaningen med arbetet.

Övrigt

Jag kan konstatera att skådespelare skulle jag aldrig kunna bli... Jag tillsammans med Jocke Johansson, VD på ALV och Michael Karlsson på Vimmerby tidning skulle i veckan vara med på en filminspelning om värdskap. Temat i sig är ju otroligt viktigt för utvecklingen i Vimmerby. Alla behöver träna på detta. Hur gör vi så att alla känner sig sedda, välkomna och inkluderade oavsett om man är invånare, medarbetare, företagare eller tillfällig besökare? Hur väl vi lyckas visar sig genom utvecklingstakt och tillväxt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar