lördag 31 januari 2015

Ännu en vecka med högt tempo. I slutet av veckan har vi börjat jobba med budgetförutsättningar inför 2016. Vi vill p g a det ekonomiska läget ha effekt redan 2015. Omstruktureringsarbetet ska utföras med balanserad styrning som grund, d v s i vårt fall, minska utgifterna utan att tappa fokus på verksamhet/medarbetare, utveckling och hög kvalitet på utförda tjänster.

I tisdags på koncernledningsgruppens möte fick vi en dragning av VD:n Roger Carlsson om den verksamhet som bedrivs i bolaget. Dessutom ett intressant studiebesök på kraftvärmeverket på Tallholmen! Under förmiddagen jobbade vi med att formulera ett gemensamt uppdrag samt diskutera viktiga områden där vi behöver ha gemensamma strategier kopplade till vårt gemensamma uppdrag. Vi hann också med att arbeta vidare med Ansvar, Mod och Fantasi kopplat till ledarskapet inom koncernen.
I koncernledningsgruppen enades vi om att den här verksamhetsideén/uppdraget ska vara vår ledstjärna:

Medborgarnas behov skall alltid vara vårt främsta fokus. Vi skall vara ett föredöme när vi bygger ett långsiktigt hållbart och kreativt samhälle utifrån helhetsperspektiv,
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar