fredag 23 januari 2015

Fredag kväll igen. Det går så fort och jag vet inte riktigt var veckan har tagit vägen...
Har haft en positiv känsla hela dagen. Vimmerby tidning skriver idag om VEMAB och värmen som nu kommer från Tallholmen. Det beskrivs som ett "historiskt ögonblick" Tänk att vi från och med nu inte använder någon olja som bränsle. Resutatet kan vi alla glädja oss åt. Precis som jag tidigare skrivit om det nya vård- och omsorgsboendet så har det här varit ett mycket stort projekt att hantera. Dels finaniseringen. Jag glömmer aldrig när Micael Glennfalk och jag underteckande de dokumenten. Det kändes otroligt ansvarsfullt. Dessutom tänker jag naturligtvis mest på projektet i stort där Roger Carlsson som ansvarig VD, tillsammans med sina duktiga medarbetare lotsat detta stora projekt från början till slut. På tisdag har vi koncernledningsgrupp och ska då besöka anläggningen, ser fram emot det!
Men det räcker inte med det, på nästkommande sida i dagens tidning. En artikel om lokalvårdsorganisationen i Vimmerby kommun som gjort en fantastisk utvecklingsresa under samhällsbyggnadschef Miklos Hathazis ledning. Rent operativt har Marina Dahlgren lett organisationen till en tidsenlig lokalvårdsorganisationen. Jag gläds mycket åt att alla medarbetares arbete inom den organisationen lyfts fram på ett positivt sätt.

Jag har under veckan haft möjlighet att samtala med de flesta chefer som jag har i min organisation för nulägesbild samt att stämma av hur vi ligger till i förhållande till uppdrag. Dessutom bra dialog med lite djup om hur samverkan fungerar med facken på CESAM. Alla dessa möten leder till utveckling, gillar det!

Känns också som jag åkt otroligt många mil i bil på dåligt väglag den här veckan bl a till ett kommunchefsmöte inom IT-SAM i Boxholm och dessutom en Stockholmsresa över dagen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar