lördag 14 mars 2015

Den här veckan har den andra gruppen i ordningen avslutat den formella delen av kommunens ledarskapsprogram. För mig som finns med när varje grupp påbörjar och avslutar programmet är det otroligt inspirerande att se den utveckling som skett i den här gruppen under det senaste 1,5 året och som naturligtvis pågår. Det som slår mig starkast är att de nu utstrålar en tydligare säkerhet och trygghet till sitt arbete och att alla fått ett bredare perspektiv eftersom man får en fördjupad kunskap om villkor och förutsättningar för hela den kommunala organisationen. Men om man frågar om de tycker att uppdraget har blivit lättare så får jag ofta kommentaren att "Nej, det var nästan lättare förut, nu inser jag att det är mer komplext än jag tidigare trodde. Det betyder inte att jag inte vill ha dessa nya insikter, men lättare - Nej". Det ger också så mycket att jag och alla chefer i organisationen får lära känna varandra och diskutera värderingar, ledning och styrning utifrån de uppdrag vi har.

Läste precis en intervju med Sofia Rasmussen som är expert på arbetsmarknadsfrågor och ungas värderingar och livstilar. Hon jobbar med att hjälpa företag och organisationer att få insikter om sina medarbetare och sin omvärld för att stärka konkurrenskraften som arbetsgivare, utveckla ledarskapet och spetsa kommunikationen med utvalda målgrupper.
Hon lyfter fram tre trender
1. Automatiseringen av arbetslivet. Finns en hel del att säga om det, men jag väljer att gå vidare till hennes nästa fråga
2. "Ledarrollen förändras i ett tankedrivet arbetsliv där personlig utveckling är det nya statusbegreppet". Unga är enl Rasumssen inte intresserade av statusrelaterade arbeten och inte heller är varumärken särskilt viktiga. Man vill ha ett jobb som man är stolt över och som ger möjlighet till personlig utveckling. Detta ställer krav på ett förändrat ledarskap. Chefens roll blir att skapa sammanhang och visa på meningsfullhet. Chefer behöver utveckla sin förmåga till feedback, skapa miljö där arbetsuppgifterna känns meningsfulla och att varje medarbetares insats är viktig i en gemensam helhet. 
3. Fler kvinnor i chefspositioner. Det tycker jag att vi redan märker inom den offentliga sektorn.

Sammanfattningsvis handlar det om tre viktiga saker:
1. En fungerande feedbackkultur
2. Nyttja digitaliseringens möjligheter
3. Skapa en kreativ, tankeorienterad organisationskultur

Upplägget på Vimmerby kommuns ledarskapsprogram känns helt rätt för att vi ska möta framtiden mer förberedda utifrån förändrad kravbild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar