lördag 21 mars 2015

Har nu tagit del av SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) verksamhetsplan och budget för 2015. Alltid bra med att lyfta blicken till det nationella perspektivet och sedan studera det och reflektera över den övergripande bilden i förhållande till det lokala kommunperspektivet. Förbundet har sin utgångspunkt i tre inriktningar:

- Demokrati och självstyre
- Välfärdens utveckling och finansiering
- Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb

Årets prioriteringar är:
- Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning
- Ökat bostadsbyggande
- Utvecklad barn- och ungdomsvård
- Bättre skolresultat
- Unga till arbete
- Sveriges viktigaste jobb
- Digitalisering för en bättre välfärd
- Bättre vård och omsorg med stöd av digitala tjänster
- Brukare och patienter som aktiva medskapare
- Vårdens utveckling och likvärdighet
- Nyanländas etablering- en investering för framtiden
- Välfärdens långsiktiga finansiering

När jag studerar listan så är det bara att konstatera att dessa frågor också är högst levande i Vimmerby kommun. Jag kommer under våren försöka berätta lite om vad som rör sig lokalt när det det gäller dessa nationella prioriterade områden.
Just nu rör sig de flesta tankar kring det sistnämnda området. Med den SKL analys kring kommunens ekonomiska läge som genomfördes i höstas, har nu ledningen fullt fokus på att leverera underlag inför kommande politiska ställningstaganden. Detta för att långsiktigt klara finaniseringen av välfärden i Vimmerby kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar