fredag 10 april 2015

Fackförbundet Vision har frågat centralt placerade personalchefer inom kommuner och landsting om bl a personalförsörjning. Det är en stor andel personalchefer som bedömer att det kommer att bli svårt att bemanna organisationen med kvalificerad personal inom en rad områden. Det gäller inte minst chefer och ledningsfunktioner. Över 80 procent av personalcheferna i landets kommuner tror att det kommer att bli svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens i framtiden.        
”88 procent av personalcheferna bedömer att det kommer att bli svårt eller mycket svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens inom tekniskt arbete. Samma bedömning gör även 83 procent när det gäller chefer och medarbetare inom socialt och kurativt arbete.
Inom socialt och kurativt arbete kommer det att bli svårast att rekrytera enligt personalcheferna och den yrkesgrupp som är mest utsatt är socialsekreterare."


Ta gärna del av utbildningsfoldern om Campus Småland som nu har skickats ut till 48 000 hushåll i Norra Kalmar län. Vår förhoppning är att vi med Campus Smålands hjälp får lättare att hantera de utmaningar kring personalförsörjning som personalcheferna i landet förutspår.


Om detta skriver också SKL i sin verksamhetsplan för 2015. Där finns "Sveriges viktigaste jobb" med som en av årets viktigaste prioriteringar. SKL framför vikten av feriejobb och praktik som ett första steg. Vi som arbetsgivare måste få kompetenta medarbetare att vilja arbeta hos oss och stanna kvar för att vi ska kunna erbjuda tjänster med kvalitet.


Vi är en kommun med ett mångfacetterat näringsliv bl a har vi en hög andel tillverkningsindustri, en stor livsmedelsindustri och en besöksnäring som växer. Där finns och kommer att finnas ett stort rekryteringsbehov framöver. Hur vi ska hantera detta ”växande gap” i en ansträngd ekonomisk situation upptar just nu min energi.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar