torsdag 16 april 2015

Kostnadsläge IT

I måndags lämnade ledningen på itsam över en rapport till mig kring Vimmerby kommuns kostnadsläge i förhållande till andra kommuner. Massor med energi och kraft har gått åt för att få fram ett jämförbart faktaunderlag. Min förhoppning är att vi nu och framåt kan fokusera på rätt saker när det gäller IT. Kommuner som inte redan samverkar kring IT söker efter samarbetskommuner. Det är inte möjligt att klara alla expertområden som finns, som liten kommun, med alla de krav som kommunens verksamheter ställer, för att i sin tur klara sina uppdrag. Säkerhetsaspekten är inte heller möjlig att hantera och inte heller framtida krav på e-tjänster m m.

Skolverket

Jag hade igår förmånen att vara med på ett dialogmöte om skolutveckling. Temat denna gång var - Huvudmannens ansvar. Vi fick en mycket bra dragning om vad huvudmannaskapet innebär i praktiken, hur ansvarfördelningen mellan olika roller och nivåer ser ut samt vad detta får för konsekvenser.

Ledarforum

Har precis planerat för ledarforum i morgon. Fyra gånger /år träffar jag kommunens samtliga chefer. Temat imorgon är givet - Hur rustar vi organisationen för kommande omstruktueringar med anledning av kommunens ekonomiska situation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar