torsdag 2 april 2015


Mäns våld mot kvinnor

 I måndags lyssnade jag och andra tjänstemän och politiker i kommunen på Mikael Thörn från Regeringskansliet om - Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, (SOU 2014:03).

Mikael (som dessutom är från Vimmerby) var orolig för att påbörja en måndagsförmiddag med detta "tunga ämne" för den samlade skaran i Plenisalen. Det blev inte alls tungt utan intressant och lärorikt.

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett av de allvarligaste hoten mot kvinnors hälsa. 35 % av kvinnor i världen har varit utsatta för fysiskt och sexuellt våld under sitt liv.

Majoriteten män utövar inte våld. Män är utsatta för mest våld av andra män. Thörn som själv är bosatt i Göteborg gav här en kort bild över läget i Göteborg. 

Mäns våld mot kvinnor, barn och män är ett stort samhällsproblem och mörkertalet är stort!

 Lite statistik:

 • 77% var bekanta med förövaren
 • 30 % leder till lagföring
 • 85% misstänkta var män
 • 4000 våldtäkter anmäls varje år.
 • Var tionde barn lever i familjer där våld förekommer (Rädda barnen)
 • 11 000 kvinnor är sjukskrivna p g a konsekvenser av våld från närstående www.kvinnofridslinjen.se tar emot 70 000 samtal/år
 • 17 kvinnor mördas varje år av en man de haft en relation till
 • Ca 5 barn/ år dödas av närstående eller annat barn.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck - 70 000 unga mellan 16-25 får inte själva välja vem de ska gifta sig med. 10% av flickor i årskurs 9 i Stockholm är utsatta för hedersrelaterat våld. www.hedersfortryck.se är en nationell stödtelefon.
    I de kommuner där arbetet fungerar är det här ett högt prioriterat område hos nämnd, chefer och socialsekreterare. Kompetens finns inom området, klara rutiner och en helhetssyn finns samt aktivt arbete med struktur, Barns behov i fokus och väl fungerande samverkan internt och externt.
   Utvärderingar visar brist på strategisk styrning.
  Vad krävs - Ökad förståelse för problembilden, tillämpning av lagar, chefer och politiker som ger stöd. Långsiktigt är det förebyggande arbetet viktigast. Handlar om att påverka attityder. Det handlar om att börja tidigt i förskola, skola, fritid
  Våldsförebyggande på alla nivåer - Våga prata och våga agera vid oro när man upptäcker våld.
  När det gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö är ledningens stöd är en grundförutsättning. Alla ska ha en grundkompetens och vissa behöver ha spetskompetens
   
  Det har skett en stor utveckling inom detta område i vår kommun bl a hade chefen för individ- och familjeomsorgen en bred erfarenhet med sig inom området när han började i Vimmerby som nu har kommit vår kommun till del. Lägg sedan till engagerade och kompetenta medarbetare som naturligtvis är en absolut förutsättning. Tack till Anders Degerman. Som vanligt lyfter Anders in aktuella och intressanta teman till kommunens forum för att främja folkhälsoarbetet!
   
  Budget
 • Annars har veckan naturligtvis handlat om det förslag som den politiska majoriteten lagt fram som grund för beräkning av ramar inför 2016. Innehållet är politik.Tjänstemännens arbete har inriktats på att leverera efterfrågade underlag.
 • Dessutom på att planera för att kommunikationen fungerar så optimalt som möjligt till berörda medarbetare. I en organisation med över 1300 anställda som berörs i olika grad kräver det planering. Ledningens ambition har varit transparens och öppenhet och att främst nå alla som är mest berörda av förslagen. Men även skriftligt via kommunens intranät.
   
  Glad Påsk!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar