torsdag 7 maj 2015

Vi hade styrgruppsmöte i "Mot nya höjder" i veckan på Näs. Förra tillfället var i november och det har hänt en hel del sedan dess. Förskoleteamet i Vimmerby planerar just nu för det kommande temat  "Kiwi i rymden". Inspiration till sagan, som skrivits av teamet själva, hämtas främst i förskolans läroplan och Christer Fuglesangs barnböcker. Aktiviteter sker också i årskurs 1-3 och det kommer även att ske någon typ av aktivitet på högstadiet. På gymnasiet i Vimmerby har ett stort engagemang väcks kring rymden kopplat till matematik och naturvetenskap.
Näringslivsföreträdare som finns med i styrgruppen bidrog med tankar och ideér. Det handlar om att skapa ett större intresse för teknikområdet där vi har så goda möjligheter till arbetstillfällen i Vimmerby kommun. Mycket viktigt och avgörande för företagen att kunna rekrytera kompetent arbetskraft även i framtiden så att man får möjlighet att fortsätta utveckla sina företag. I september får vi allt att döma besök av astronauter som då kommer till Vimmerby på besök. Så spännande!

I morgon ska jag gå på invigning av Agne Lindblads Museum i Södra Vi. Det ser jag mycket fram emot. I Södra Vi har vi en mycket engagerad hembygdsförening med ordförande, Ingemar Eklund i spetsen. Jag har länge hört talas om allt det arbete som man lagt och det ska bli intressant att få se resultatet i morgon.

Kultur- och fritidschef, Anders Eriksson har tyvärr bestämt sig för att sluta som chef. Jag har full respekt för hans beslut men kommer att sakna Anders som har en sån förmåga att skapa goda relationer, hans förmåga att se saker i ett helhetsperspektiv och Anders stora engagemang för att "göra skillnad" framförallt för barn och ungdomar. Anders kommer att saknas i vår ledningsgrupp! Han blir dock kvar i kommunens tjänst vilket jag är glad för!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar