torsdag 21 maj 2015

Det har varit en turbulent vecka. Som tjänsteman hoppas jag naturligtvis på att vi snart har klarlagda ekonomiska ramar för respektive nämnd. Kommunens ekonomiska situation tillåter inte att vi ligger i "vänteläge".

Jag glädjer mig mycket åt socialförvaltningens lyckade satsning förra helgen. I princip mötte man alla som ska jobba inom verksamheten i sommar för gemensamma introduktionsdagar. Välkomna alla till arbete i Vimmerby kommun!
Jag ser också mycket fram emot den officiella invigning av Vimarhaga och Borghaga som kommer att äga rum nästa vecka.

Imorgon är det åter dags att träffa kommunens alla chefer. Det känns alltid mycket viktigt och värdefullt. På morgondagens agenda finns olika personalfrågor som löneöversyn, medarbetarenkät m m men självklart också kommunens ekonomiska situation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar