torsdag 28 maj 2015

Folkhälsopolitiskt Forum - tema Integration

I tisdags träffades företrädare för den politiska ledningen och tjänstemannaledningen för att lyssna till den samverkan som sker mellan kommunens förvaltningar tex kommunens arbetsmarknadsenhet och integrationsenheten, arbetsförmedlingen, Vimmerby IF m fl. Vi fick en presentation av Vimmerby Mötesplatser samt information om det arbete som sker med en ESF-ansökan.
Man kan inte annat än bli imponerad av det engagemang, den kreativitet och den samverkansanda som de ledande personerna som företräder varje organisation bidrar med i det pågående vardagsarbetet. Jag har erfarenhet från andra kommuner som säger att det som sker i Vimmerby inte på något vis är en självklarhet! Prestigelös, koncernövergripande samverkan när den fungerar som bäst!

Borghaga och Vimarhaga

Det blev en mycket fin invigning med tal, gåvor, körsång och ostkaka med kaffe. Trevligt och välplanerat av socialförvaltningen. Jag får åter igen framföra att jag under årens lopp varit med och planerat åtta ombyggnationer av vård- och omsorgsboenden. Inget så fint som det här kan jag säga. Det är skillnad att få bygga nytt efter nutidens krav istället för att få kompromissa med befintliga utrymmen som man ofta får göra vid en ombyggnation.

Södra Vi-rundan

Igår kväll sprang jag och ca 170 personer den första Södra Vi-rundan som gick runt samhället. Vi har en mycket välfungerande och fin idrottsförening i samhället som anordnat detta lopp och som i år också fyller 90 år. Miljö- och byggnadsförvaltningen ställde upp med ett imponerade lag. Heja säger jag till deras satsning på friskvård och jag kan också meddela att jag bara såg ryggtavlan på stadsarkitekten en kort stund...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar