torsdag 14 maj 2015

I tisdags följde jag med kommunstyrelsen på deras årliga resa där de besöker olika företag i kommunen.
Första turen gick till Oxgården. Utifrån en egen undersökning om hur människor vill bo när de besöker Vimmerby har Staffan Samuelsson byggt sin verksamhet. Det är ett tydligt mönster idag att man ofta reser ihop flera generationer inom en familj. Vi fick också ta del av de planer som nu håller på att förverkligas när det gäller utökade boendemöjligheter. Genomtänkt, hållbart och fint på alla vis! Roligt också att få höra om den fördjupade samverkan som sker mellan olika aktörer inom turistnäringen i kommunen.

Turen gick sedan vidare till RM-Snickerier där Mikael Carlsson berättade om företagets utveckling sedan starten, 1988. De flyttade in i nya lokaler 1996. Då var det 11 anställda, idag är det 35. Här tillverkas mycket fina kvalitetsfönster som ofta är specialbeställda. Vid rundturen fick vi se såväl alla delar i produktionen som färdiga fönster som var klara för leverans.

På Åbro Bryggerier fick vi en guidad tur, bl a så berättade Bryggmästare, Lennart Anemyr om verksamheten. Cider har blivit en stor framgång bl a i England.

På Mercatus berättade Anders Adolfsén om företagets verksamhet. På Mercatus utvecklar och levererar man system för rening och återvinning av förbrukade processvätskor inom tillverkningsindustrin. Här finns en helt extern styrelse och man jobbar målvetvetet med kompetensförsörjning. Företaget har 21 anställda. Företaget har en ledande position inom branschen och jobbar internationellt.

Dagen avslutades på kommunens nya fina kraftvärmeverk som nu går för högtryck.                        

En mycket intressant dag och det starkaste intrycket är att vi har många mycket värdefulla och välfungerande företag i Vimmerby kommun. Överlag taldes det mycket om hur vi ska klara framtidens behov på kompetensförsörjning. Denna kanske viktigaste framtidsfrågan gäller alltså såväl den ofenliga verksamheten som näringslivet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar