fredag 28 augusti 2015

Ägardialog


Idag har vi haft ägardialog med Hultsfreds kommun i samverkansfrågor. Professionella dragningar om olika typer av resultat av gemensamma tjänstemän bl a när det gäller Miljö- och bygg och räddningstjänst


Skolverket


På förmiddagen träffades ledning från barn- och utbildning och kommunstyrelse utsedd processtödjare för att börja arbetet med att ta fram en nuläges- och behovsanalys inom ramen för Samverkan för bästa skola. Det står klart att det kommer att bli mycket intressant att få vara en del i det kommande utvecklingsarbetet som handlar om att förbättra resultaten. 


  


 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar