fredag 4 september 2015

Ledarforum


Jag har precis avslutat ledarforum. Idag har det handlat om kommunens ekonomiska situation där ekonomichefen, Mattias Karlsson nu finns inspelad på en film där han berättar om läget. Filmen har tagits fram av vår egen administrativa avdelning och finns att hämta på kommunens intranät under fliken "Ekonomi". Vidare har jag tillsammans med representanter från personalavdelningen under forumet idag processat frågor kring resultatet på medarbetarenkäten, systematiskt arbetsmiljöarbete, lika rättigheter och möjligheter samt om pågående ledarutvecklingsfrågor inom kommunen. Vi hann även med lite information om det pågående arbetet kring att öka kommunens krisberedskap.
Vi reflekterade även en del kring vår egen situation och vad som händer i vår omvärld och gjorde en insamling, på initiativ av kommunals ordförande, för att bidra med ett litet stöd till den pågående flyktingkatastrofen.
Jag känner mig alltid förväntansfull inför dessa träffar och glad och tacksam efteråt. Vi har så många duktiga och professionella ledare i vår kommun!


Juridik för kommunägda företag


Igår hade vi en heldagsutbildning för VD:ar och bolagsstyrelser i kommunen. Nyttig uppdatering och en del nyvunnen kunskap. Under seminariet gick Thomas Hallgren igenom viktiga regler som reglerar ägarstyrning och styrelsens arbete. En genomgång och uppdatering av de delar av kommunallagens regler som berör bolagen, aktiebolagslagens huvuddrag, bolagens förhållande till LOU och LOU:s betydelse vid affärsmässiga relationer med ägarna samt regler om statligt stöd. Vi behandlade också bolagens styrdokument, styrelseledamöternas roll, styrelseledamöternas skadeståndsansvar.


Stärkt lokal attraktionskraft


I veckan fick vi ett positivt besked om att vår ansökan beviljats av Tillväxtverket. Nu ska vi i den pågående förändrings- och anpassningsfasen, som vi befinner oss i, samtidigt fokusera på att stärka den lokala attraktionskraften. Här behövs alla krafter i förening, medborgare, näringsliv, politik och ideella föreningar. Här handlar det t ex om att tillsammans göra allt vi kan, för att förhindra ytterligare behov av anpassning till ekonomiska förutsättningar med omprioriteringar och avveckling av verksamheter som följd.


För övrigt har veckan bl a innefattat möte i Högsby kring räddningstjänstsamverkan, lokalstyrgrupp, kommunchefsträff i Nybro och avtackning av förvaltningschef, Anders Eriksson.


Nästa vecka är det åter dags för kommunstyrelsen att sammanträda och så avslutar grupp 4 sitt ledarskapsprogram. Det ser jag fram emot!


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar