torsdag 8 oktober 2015

Orolig tid!
Ägnar mina dagar åt att på bästa sätt hantera medarbetares oro och frustration över vårt nuvarande läge. Alla svar finns inte vilket förstärker oron. Det är viktigt för mig att vi som arbetsgivare gör allt vi kan för att stötta, informera om det vi vet och att gå före genom att hålla modet uppe. Självklart kommer vi att klara ut situationen och vi behöver alla förlänga tidsperspektivet, blicka framåt rejält, inte bara hur vi ska klara oss till nästa års budgetberedning. Min upplevelse är att det gäller såväl politik, förvaltning som kommuninvånare.
Sista delårsrapporten visar på ett litet prognostiserat överskott vid årets slut. Skönt, men på en alldeles för låg resultatnivå och på grund av omständigheter där vi inte själva som organisation bidragit till resultatförbättringen.

Kompetensinventering
Just nu pågår en omfattande kompetensinventering av kommunens näringslivsenhet som besöker en mängd företag. En av de största utmaningarna vi har framför oss är att rekrytera rätt kompetens till arbetsplatser i vår kommun framöver. Hur ska vi locka framtidens arbetskraft och var ska de få sin utbildning? Hör av dig om du har tankar och synpunkter!

Omvärldsspaning kopplat till vår verksamhet
Enligt Dagens Industris krönikör Sara Öhrvall kommer "Morgondagens framgångsrika affärsideér födas ur oväntade kombinationer, där ledningsgrupper lyckas ställa sig i skärningspunkten mellan nya användarbehov, snabbrörlig teknikutveckling och globaliserade marknadsvillkor." Lösningen är ökad mångfald i såväl ledningsgrupper som strategiska utvecklingsteam. Om det skulle gälla även för offentlig sektor så känns det bra att öppenheten i Vimmerby ökat mellan kommunens förvaltningar, i alla fall på ledningsnivå så här långt. Med den enorma bredd den kommunala verksamheten innefattar, finns väldigt många möjligheter att nyttja varandras kompetens och resurser. Det står dock i samma krönika att heterogena organisationer och grupper kan uppfattas svårhanterliga och konfliktfyllda vilket ställer speciella krav på ledarskapet.

Christin Mellner, forskare vid Stockholms universitet har forskat på "Hur chefer ska orka och vilja vara chefer under hela arbetslivet" får frågan vad de hittills kommit fram till?
Hon svarar:
- Att man behöver ha förtroende, mandat och stöd från sin närmaste chef.
Vi får allt fler kvitton i vardagen på att trots en många gånger tuff vardag och komplexa uppdrag så känner man som chef i Vimmerby kommun av ett ökat stöd för att hantera sitt ledarskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar