fredag 4 december 2015

Jag läste igår en varningstext på facebook " Medias rapportering kan allvarligt skada din verklighetsuppfattning".
Med anledning av Ledaren idag i Vimmerby tidning där det framstår som att offentlig sektor lever i en skyddad tillvaro i förhållande till privata företag finns ett behov av att förmedla en annan bild kring de senaste årens arbete i Vimmerby kommun. Följande beskrivning sker utifrån ett rent tjänstemannaperspektiv. Jag lägger ingen som helst politisk aspekt på det hela. Mitt uppdrag är att tillsammans med mina medarbetare verkställa fattade politiska beslut.
Jag påbörjade uppdraget som kommunchef i Vimmerby i slutet av augusti, år 2010. I samband med kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 fattade man beslut om att effektivsera kommunstyrelseförvaltningens adminstration med 3,3 miljoner kronor. Kommunens centrala adminstration består av ett 50-tal medarbetare som servar hela den kommunala organisationen som omfattar ca 1300 medarbetare. (ekonomi, personal, administration, näringsliv vid gällande tidpunkt).
På kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-21 fick administrationen ett ytterligare effektiviseringsuppdrag på 750 000 kr. Dessa uppdrag är helt verkställda.
Vi har under dessa år minskat bemanningen, ökat kompetensen, ökat extern och intern samverkan och utvecklat arbetssätt och metoder, allt i syfte att vara kostnadseffektiva och i syfte att öka nöjdheten med de tjänster vi levererar både internt och externt.
Revisorerna i Vimmerby har gett PWC i uppdrag att granska adminstrationen. Man hade precis innan jag började i Vimmerby år 2010 genomfört en granskning som man nu vill följa upp. Den här veckan har jag och övriga berörda chefer på kommunstyrelseförvaltningen haft många, med betoning på många, kontakter med PWC. De skriver bland annat i ett av alla mejl "Det är knepigt att få till en bra jämförelse eftersom ni genomfört så stora förändringar". Granskningsrapporten har idag överlämnats till kommunens revisorer och ska senare återrapporteras i vanlig ordning till kommunfullmäktige. Jag har utöver det som står i rapporten beskrivit en mängd andra förändringar som skett och beskrivit uppdrag framöver. Vid flera tillfällen har jag fått till svar. " Vi måste avgränsa oss, det är inte möjligt att fånga in allt i den här rapporten"
Utöver förändringar inom den centrala administrationen har kommunen avvecklat två nämnder varav samhällsbyggnad (gamla teknik och service) har införlivats inom kommunstyrelsens förvaltning. Den gamla socialnämnden har avvecklats och sedan har vi dessutom skapat en gemensam miljö- och byggnadsnämnd med Hultsfred, blivit medlemmar i ett kommunalförbund och deltar i övrigt i en mängd annan samverkan.
I Ledaren står "Vi måste inse att alla företag mår bra av att förändras och effektiviseras, av att minska sina utgifter och sina kostnader." Där är vi dock helt överens Alf Wesik och jag. Det gäller naturligtvis offentlig verksamhet i lika hög grad!
Om det ovan beskrivna finns mänger av rapporter att ta del av för den som är intresserad.
Det som jag däremot inte kan visa i någon rapport eller dyl är min oro kring vilka effekter den hätska stämning får av bl a rådande debattklimat i sociala medier kring de effektiviseringar som nu genomförs. Vi bor i en väldigt fin kommun med så många fördelar och som också har en mycket stor utvecklingspotential. Jag vill lyfta fram Peter Knutssons debattinlägg på Dagens Vimmerby där han skriver "att i dagens snabba mediaflöde så måste man ändå försöka hålla sig lite kall och vänta tills man har hela bilden.". Klart läsvärd!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar