lördag 19 december 2015

Midnattssolsrally i Vimmerby! Ja, så var det säkrat. Härligt jobbat alla ni som bidragit till att det blir verklighet sommaren 2016, 2017 och 2018. God samverkansanda inom företag/näringliv, föreningsliv samt politik och tjänstemän inom kommunen har varit avgörande. Det ska vara attraktivt att bo och verka i Vimmerby kommun. Ju fler positiva saker som händer, ju mer förstärks den upplevelsen.
Nu kanske en del av er tänker:
- Hur går det ihop med de omstruktureringsbeslut som har fattats bl a om nedläggning av skolor m m.
Ja, jag vill säga att att det är en annan sak.
Jag läste i veckan den rapport som upprättades efter en extern genomlysning som genomfördes av kommunen, år 2011.
"De ekonomiska resultaten den senaste femårsperioden ligger på en alldeles för låg nivå och i förhållande till ambitioner att investera i både större och mindre projekt kommer det att medföra att låneskulden ökar om inte resultatkraven höjs och följs".
Längre in i rapporten visas kommunens årliga resultat sedan 2006. Sedan granskningen och rapporten blev känd, 2011, så har kommunen investerat, nästan mest i landet, men ej sänkt sina driftkostnader. Vad beror det på? Ett skäl enligt min bedömning är att vi har en grundstruktur som är dyr. Min uppfattning är inte ideologisk. Jag har ingen politisk roll. När vi jämför och räknar enheter så har vi fler än jämförbara kommuner. Varje enhet kräver sin bemanning. Som tjänstemän framför vi att det är viktigt att vi har enheter inom varje verksamhetsområde där vi har en bemanning som har rimliga förutsättningar att hantera sitt uppdrag med en god kvalitet. Där man känner att man har tillgång till ett tillgängligt ledarskap som har förutsättningar att ge uppskattning och feedback i vardagen. En arbetsplats som inte är för sårbar utan där man har möjlighet att täcka upp för varandra och som är attraktiv att söka till. Till det naturligtvis att enheten har en rimlig kostnadsnivå som står sig i förhållande till jämförbara enheters kostnader inom kommunen och med andra kommuner. Varför har man då inte tagit tag i denna fråga? Ja, det frestar på. Det är tuffa politiska beslut som krävs. Uppstår det då också en stämning där en del tycks tro att förändringar sker för att de som styr "inte förstår" med t o m personliga påhopp som följd. Så är det kanske inte så konstigt att många tvekar...
Jag är övertygad om att vi kan ta oss igenom det här, för det är inte synd om oss. Vi använder mer pengar än andra kommuner till våra kärnverksamheter. Så de som tror att gräset är grönare... Det tror inte jag, eller jag vet, eftersom jag haft förmånen att jobba i andra kommuner där man bedriver en bra och uppskattad verksamhet till en lägre kostnadsnivå. Vi har om jag jämför en stor potential att utvecklas. Kalmar län har enligt "Långtidsutredningen" den svåraste utmaningen av alla i län i landet. Forskningsmässigt visar man dock på att det är viktigt med "lokal anpassningspolitik", se ovan, men också att platser som kommer att vara attraktiva framöver måste erbjuda något unikt. Vi har många starka varumärken, främst Astrid Lindgren. Men också ett mycket starkt näringsliv i övrigt. Vi har bara den senaste veckan tagit del av resultat och utvecklingsplaner gällande Ljunghäll, Åbro och Arla. Ofta blir ju dessa företag nämnda i olika sammanhang men det är också viktigt att lyfta fram att de och andra stora företag i kommunen skapar förutsättningar för massor med mindre företag i kommunen. Det som kommer ge ytterligare synergieffekter är om vi alla lyckas "kroka arm". Då ser inte jag någon begränsning för vad vi kan uppnå. Dessutom finns det också ett stort allvar bakom dessa rader, inte bara att vi tillsammans ska framstå som proffsiga och attraktiva, utan att denna tillväxt och utveckling också behövs för att säkra välfärden i kommunen.

Med dessa rader vill jag tillönska ALLA

En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Varmt tack alla medarbetare för fina insatser under ett turbulent 2015!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar