söndag 17 april 2016

Den frågan som tar mest energi just nu är den pågående processen kring årets budget. Efter resultatet av folkomröstningen i februari var vi tillbaka på ruta 1. Det som för tillfället underlättar för oss är de extra välfärdsmedel som tillförts kommunen samt en förbättrad skatteunderlagsprognos. Jag har gått tillbaka i mina budgetunderlag sedan jag började i Vimmerby och även tittat på en del underlag som fanns innan 2010. En hel del förändringar har genomförts under årens lopp. Andra delar som gäller viss grundläggande struktur, där är förslagen dom samma. Vilka verksamheter/hur strukturen ska se ut är till stor del en politisk fråga. Att verksamheten sedan bedrivs effektivt både kostnadsmässigt och kvalitativt är sedan till stor del en verkställighetsfråga för kommunens nämnders förvaltningar. Det är dock förvaltningarnas ansvar att förse politiken med underlag som visar på volymer där vi jämför oss med andra kommuner. I veckan presenterade både socialchefen och barn- och utbildningschefen jämförelsetal. Det står klart att vi har fler enheter än tex Hultsfreds kommun om vi jämför antalet förskolor och grundskoleenheter. Små enheter (utan att jag lägger någon politisk värdering i det) innebär begränsade möjligheter till att samordna olika typer av kommunala resurser (kostnader för kostverksamhet, lokalvård, fastigheter, ledningsresurser m m). Kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att den grundstruktur vi har idag inom barn- och utbildningsnämnden ska bestå i alla fall till valet 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar