fredag 8 april 2016

Vimmerby kommun har i dagarna två, haft besök av CKS kommunchefsnätverk med en som vanligt mycket god uppslutning. Igår var vi på Näs och våra besökare fick bl a vara med om en guidad tur i Astrid Lindgrens barndomshem. Man blir lika förundrad varje gång hur mycket besöket berör. Både tf VD och guiden gjorde en mycket bra presentation och guidning som satte starkt avtryck. Idag har vi varit stadshuset och haft besök av Sören Häggroth  (tidigare statssekreterare på Finansdepartementet och Inrikesdepartement och GD på fortifikationsverket). Vi fick många tankar när vi fick oss "en dos" om "Den framtida kommunstrukturen" med efterföljande diskussioner.
Det har varit en mycket bra vecka överlag med utvecklingsinriktade möten med både externa och interna aktörer. I onsdags ägnade sig förvaltningens administrativa personal åt att diskutera vår gemensamma värdegrund - Ansvar Mod och Fantasi utifrån Hur var och en kan bidra till att stärka den lokala attraktionskraften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar