fredag 2 september 2016

Jag kommer precis från möte med länets kommunchefer, landstingsdirektör och regiondirektör. Denna gång har vi varit i Västervik på vackra Gränsö. Ett riktigt bra möte med mycket jämförelser, diskussioner och framtidsspaning. Bland annat diskussioner om kompetensförsörjning, erfarenhetsutbyte kring budgetprocesser i olika kommuner i länet samt angreppsätt för att minska sjukfrånvaron i våra verksamheter. Dessutom strategi för att hantera uppstartsarbetet kring en ny regional utvecklingsstrategi i länet s k RUS.
Samtidigt startar vi i Vimmerby upp tankearbetet för ett långsiktigt visonsarbete som handlar om vår egen kommun. Viktigt att det finns en röd tråd och att vi hittar en väl avvägd balans mellan enkelhet men ändå så specifikt så att det speglar den plats där vi bor och verkar. Arbetet ska landa in i något som känns hanterbart och begripligt så att det känns levande och meningsfullt. Den politiska ledningen har ett stort, viktigt och ansvarsfullt arbete framför sig och vi tjänstemän ska stötta det arbetet så mycket vi kan.


Just nu mycket fokus på vår ekonomi. Vi gör ett delårsbokslut efter åtta månader samtligt som vi håller på med detaljbudget inför 2017. En viktig del av budgetarbetet handlar om behov av investeringar där tuffa prioriteringsdiskussioner väntar. Därtill krävs goda årliga resultat  d v s att vi minst håller verksamheten inom beslutade budgetramar. Det i sig kräver också prioriteringsdiskussioner vad gäller den löpande driften. Omvärldens förväntningar ökar ständigt och i ökad takt exempelvis krav på ökad digitalisering. Inom andra delar måste ambitionsnivån minska eller helt prioriteras bort för att skapa detta utrymme. Mina tankar kretsar här kring hur vi kan skapa en kultur med högt mått av delaktighet och engagemang bland såväl medborgare, företagare, föreningar som anställda. Vi har i närtid erfarenheter där vi lyckats mindre bra med att kommunicera och förankra vilka förutsättningar vi har utifrån ett hållbart helhetsperspektiv. Som väl är så är vi redan igång med en del arbete inom SLUS som syftar till att stärka den lokala attraktionskraften.


Nu ska jag hem och rusta för helgens kräftskiva då vi är ett 40-tal personer som ska träffas hemma hos oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar