fredag 11 november 2016

Har nu jobbat en vecka efter min semester. Veckan började med problem kopplade till snöovädret. Vi kan konstatera att vi behöver se över våra rutiner, vilket nu har inletts, kring viss krisberedskap kopplade till strömbortfall på kommunala verksamheter.
Jag har fått till mig att flytten för våra ensamkommande ungdomar som flyttat från Vimmerby till Locknevi, trots helgens strömbortfall, har fungerat bra och att man funnit sig väl tillrätta utifrån nya förutsättningar och rutiner. En stor eloge till alla berörda medarbetare som tagit ansvar för, planerat och genomfört hela proceduren, bra jobbat!
I tisdags ägnade kommunstyrelsen hela förmiddagen till frågeställningar kring framtida investeringar. Diskussioner om vilka behov som föreligger, vilka förutsättningar som finns rent geografiskt samt naturligtvis kopplat till kommunens ekonomiska förmåga. Det är komplicerat, men jag har god förhoppning om att vi kan processa oss framåt så vi kan lösa upp vissa viktiga knutar inom snar framtid.
Under min semester tog jag del av en del positiva artiklar kring kommunens kostverksamhet. Det var roligt att läsa om matmässan som ägt rum här i Vimmerby och "finbesöket" vi har haft av TV-bagaren, Sebastian. Hoppas att det ger verksamheten inspiration som spiller av sig på hela den kommunala verksamheten.
Idag har vi haft ledarforum med kommunens chefer, även ledningen från VEMAB deltog och kommunalrådet, Helen Nilson samt en representant från styrelsen i kommunal. Ni ska alltid känna er välkomna! På dagordningen idag - Nya förutsättningar för upphandling inkl. avtalstrohet, samt HR-frågor av olika slag med mest fokus på kompetensförsörjningsfrågan. Vi passade på, att för Vimmerby kommuns del, tacka Ulla Öhrn som är chef för inköpssamverkan, som nu går i pension. Jag vill samtidigt passa på att hälsa hennes ersättare Leif Johansson varmt välkommen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar