fredag 18 november 2016

Södra Vi hemtjänst och Borghaga uppmärksammas nu välförtjänt där 100% är nöjda med det bemötande man får som brukare. Mycket bra jobbat alla!

Den här veckan har vi haft långväga besök. Vimmerby kommun stod som värd för ett möte med erfarenhetsutbyte mellan de pilotkommuner som ingår inom insatsen - Stärkt lokal attraktionskraft. Totalt ett 10-tal kommuner. Med fanns också tillväxtverket och CKS. På kvällen träffades vi och då fanns även vårt eget advisory board med. En trevlig kväll med mycket erfarenhetsutbyten och jämförelser. Tack till er i advisory board som verkligen hjälpte till att stärka ambassadörskapet för vår kommun och särskilt tack till styrgruppen för fin och proffsig planering och genomförande.

I måndags kväll var jag på miniseminarie nummer tre för min del på Fokushuset. Denna gång om våld och hot. Ulf Bowein från Hultsfred beskrev på ett enkelt och begripligt vis och ökade kunskapsnivån hos oss närvarande, både genom teoriavsnitt, men även där det visades på praktiska exempel på hur man bäst handskas i situationer som kan uppstå. Nyttigt!

För övrigt, bra kommunchefsmöte på itsam och möte med CESAM den här veckan och även diskussioner om fiber, ägardirektiv för våra bolag och säkerhetsfrågor på hemmaplan.

Inom ramen för CKS ledarskapsprogram ska jag åter bli mentor för en ny adept med början nästa vecka. Det ser jag fram emot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar