Många höjdpunkter den här veckan!


- Vimmerby kommun har tillsammans med Torsås kommun och Ljungby kommun fått beviljade projektmedel för att jobba med att minska sjukfrånvaron och ohälsan, särskilt den psykiska ohälsan och diffus snärtproblematik. Detta ska uppnås genom att utveckla en hållbar arbetsstruktur genom tydlig arbetsfördelning i samarbetet mellan Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Region Kronoberg, Kalmar läns landsting, Ljungby kommun, Torsås kommun och Vimmerby kommun som arbetsgivare. På individnivå är det fokus på tidiga sjukskrivningar. Viktigt att se könsperspektivet då det är en stor majoritet kvinnor som har ohälsa. Det här känns som ett mycket viktigt projekt eftersom vi som arbetsgivare är väl medvetna om att våra anställda i kommunen är vår viktigaste resurs. Om vi kan utveckla metoder och arbetssätt för att medarbetare ska må bra och ha en hanterbar situation så är det ovärderligt ur många perspektiv.


- I onsdags var vi i Södra Vi i Brunnsalongen där Ingmar Eklund stod värd för vårt möte i advisory board inom ramen för SLUS projektet. Bra dialog om medborgarundersökningens resultat och hur vi ska jobba för att öka det förtroende som resultatet visar brist på. Vi genomförde också en workshop som syftade till att vägleda oss hur kommunens hemsida bästa ska utvecklas för att motsvara medborgarnas, företagarnas och föreningarnas behov och önskemål. Under besöket fick vi också veta vilket rikt utbud och innehåll Södra VI IF erbjuder samt Södra Vi hembygdsförening. Vi besökte också och fick en utmärkt presentation av Agne Lindblads museum.


-  Jag besökte idag Plenisalen här i stadshuset och spanade in hur Astrid Lindgrens skola, årskurs 9 jobbar på sin temavecka. Ett otroligt inspirerande program, kolla...  framtiden.wixsite.com/2016 


Grattis Amanda Karlsson som vunnit pris för sin "mordpodd" som nu ytterligare stärker Vimmerbys position på den nationella arenan. Härligt jobbat!

Kommentarer