Snart, mycket snart ska jag få prova på hur det är att sitta bredvid i en rallybil. Erkänner att det ska bli med skräckblandad förtjusning! KAK-rallyt befinner sig här för andra året i rad och det blir i alla fall minst ett tredje år här i Vimmerby, vilket vi är mycket glada för.


Annars har det här veckan handlat om möten kring kommande kommunförbund här i Kalmar län samt det sista KS au-sammanträdet innan sommaren. Mest spännande är förslagen som nu ligger på bordet kring att tillskapa detaljplanelagda tomter för bostadsbyggande. Alla städer med tillväxtbehov tittar över möjligheter kring förtätning. Jag pratade med en chef med ansvar inom det området i en större stad som sa " Vi är snart inne i grannens vardagsrum för att skrapa fram alla lägen där ett nytt boende kan tillskapas". Så har vi ju det inte riktigt här i Vimmerby. Här finns i alla fall ett antal alternativa lägen framtagna där vi nu hoppas att flertalet också kommer att kunna bebyggas framöver.

Kommentarer