fredag 25 augusti 2017

Nu är allt som vanligt igen, d v s full fart. Skolorna startar och jag känner mig glad över att min dotter som nu börjar på Astrid Lindgrens skola tycker att allt är så bra där. Jag tycker överlag att många är kritiska i överkant till hur skolan fungerar. Då tänker jag riksmedia men det kan tidvis även finnas lokala inslag av kritiska röster. Jag, från mitt håll som förälder, har upplevt åren inom skolans värld mycket bra i både låg- och mellanstadiet samt uppstarten nu på högstadiet. Utifrån min yrkesroll har jag inte den direkta vardagliga kontakten med skolans värld men jag känner mig mycket trygg med att vi har en ledning som i sitt lednings- och styrningsarbete har som främsta mål att samtliga elever ska lyckas med sina resultat i skolan utifrån var och ens förmåga och att det ska ske i en trygg skolmiljö.


Annars planerar jag just nu för hur verksamheten ska skötas när kommunens utvecklingschef, Patrik Kinnbom slutar sin tjänst nästa vecka. Planeringsarbetet innefattar både lösning på kort som lång sikt. Nästa vecka ska jag träffa det rekryteringsföretag som ska stötta mig i rekryteringsarbetet.


Vi jobbar också en del i kommunkoncernen med att finna bästa möjliga organisatoriska lösning för fiberfrågor. Det känns som vi är en bra bit på väg och att det här kommer att bli riktigt bra. VEMAB har redan hittat exempel på synergieffekter som stärker utbyggnaden på ett ekonomiskt gynnsamt vis.


Ska jag nämna något annat som vi jobbar med just nu inom förvaltningen så är det detaljbudget inför 2018.


Jag har också träffat den nya platschefen på Arla, Elisabeth Lidberg för första gången den här veckan och det blev ett trevligt möte. Välkommen till Vimmerby!


Nästa vecka skriver jag nog inget. Dagarna är inbokade och sedan ska jag vara ledig i slutet av veckan för ett Stockholmsbesök.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar