fredag 22 september 2017

Ett bra strategiskt möte ägde rum igår på mässhallarna i Vimmerby kring projekt SLUS (stärkt lokal utvecklingsstrategi). Jag känner mig stolt över kommunens medarbetare Carina och Patric på näringslivsenheten som planerat och som igår utifrån sina olika roller lotsade oss genom kvällen. Vi hade god extern hjälp av moderatorn, näringslivschefen från Flen och föreläsaren Karin Andersson från Kairos Future som zoomade in Vimmerby kommun både i ett lokalt, regionalt och nationellt sammanhang. Hon visade både på fakta och jämförelser, men också utifrån trendspaning. På plats fanns också representanter från Tillväxtverket som finns med och finansierar en stor del av vårt SLUS projekt.

Igår hade vi första kommunchefsberedningen med den nya förbundsdirektören på ITSAM, Mattias Bly. Dagordningen kändes oroväckade lång men vi hann avverka det mesta och peka ut riktningen inom många områden i god samförståndsanda. Vi saknar inte utmaningar... Mest kopmplicerat just nu är leverantörer som inte håller vad de lovat och där konsekvensen får en stor negativ påverkan på våra ITSAMkommuners verksamhet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar