SLUS antogs av fullmäktige

Ännu en intensiv vecka närmar sig snart sitt slut. Vimmerby kommuns nionde ledarskapsprogram startade upp under torsdagen och fredagen. Jag mötte där ett härligt gäng chefer som jag tror kommer att få en lärorik och utvecklande tid tillsammans det kommande dryga året. Jag känner mig glad, ödmjuk och stolt över att chefer i Vimmerby kommun rekryterat så bra chefer till våra olika verksamhetsområden inom kommunkoncernen. De visar alla på stor nyfikenhet och intresse för egen utveckling som kommer att leda till fortsatta förbättrade resultat.

Annars antog kommunfullmäktige SLUS:en i måndags. En mycket viktig milstolpe. Jag ser det här arbetet som otroligt viktigt för vår kommuns framtid. Det är och ska vara ett bra val att bo och/eller verka i Vimmerby kommun. Där har vi alla ett ansvar.
En av anledningarna till att vi absolut inte har råd att misslyckas är att företagen och den offentliga sektorn behöver arbetskraft för fortsatt företagsutveckling/klara välfärdsuppdragen. I måndags hade vi företagsdialog med VD:n på STG som bekräftade ovanstående. Här pratade vi bl a konkret om hur viktigt språket är i sammanhanget och att vi behöver hitta förbättrade åtgärder inom det området.

Svenskt näringliv bjöd tillsammans med Almi och Företagarna in till lunch i tisdags. Bl a presenterades Vimmerby kommuns läge i förhållande till övriga kommuner. Det finns mycket som kan bli bättre och vi har en klar uttalad ambition att möta upp på många olika vis till det behovet.

Jag ska vara ledig en del nästa vecka så då blir det inget inlägg. Det blir en resa till Köpenhamn som vi ser fram emot i familjen.

Kommentarer