Kommundirektörsföreningens höstkonferens

Befinner mig på kommundirektörsföreningens höstkonferens i Stockholm. Lyssnar just nu på civilminister Ardalen Shekarabi. Han belyser utifrån regeringens perspektiv kommunernas utmaningar. Två riktigt bra dagar där vi bl a lyssnat till Charlotta Melander och Josefina Syssner som pratat kring ”lyckliga platser- hur valet av boendeform påverkar ditt liv” och att ” krympa smart- om plan B och vikten av en lokal anpassningspolitik”. Utöver detta även pass kring den nya kommunallagen, myndighetssamverkan som metod vid organiserad brottslighet, när krisen är här- hur samlar vi våra resurser på bästa sätt samt även ministerbesök av Heléne Fritzon kring samma tema som Ardalen Skekarabi just nu talar om. Känner mig som styrelsemedlem i  kommundirektörsföreningen nöjd  med dagarna och dessutom tacksam över alla inspel och tankar jag fått med mig av kollegor runt om i landet.

Kommentarer