fredag 6 oktober 2017

Ett axplock från veckan som gått...


En gång i månaden har vi, några representanter från kommunstyrelsens tjänstemän och politiker, möte med miljö- och byggnadsnämndens politiker och tjänstemän. Representanter från VEMAB deltar också. Möten leds av miljö- och bygg och genomgång sker bl a av pågående detaljplaner. Vi har, precis som många andra kommuner, ett enormt högt tryck på oss att färdigställa planer för att kunna gå vidare med att vidga utbudet av såväl bostäder som mark för industri och handel.


Utöver det så jobbar vi vidare med planverk för krisberedskap, där snart den sista planen kring krishantering ska upp för formellt avgörande.


På kommunstyrelsen i tisdags var det fokus på delårsbokslut efter 8 månader. Enligt prognosen ser resultatet ut att bli riktigt bra, och det ska det ju vara. Det är en medveten politisk strategi för att kunna amortera och snabbt sänka våra lånenivåer. Den planen ser dock ut att hålla för år 2017, vilket känns bra. Samtidigt verkar vi vara i en tid då många önskemål och behov påtalas. Det är inga små investeringar vi pratar om. Det är allt från bostäder i regi av Vimarhem, fler bostäder inom särskilt boende, förskola samt en ny grundskola m m. Utöver det som nu nämnts framträder tydligt behov av plan kring hur vi går vidare med de idrottsanläggningar som idag finns inom kommunal regi där i princip alla påtalar behov. Ja, jag har skrivit om det här många gånger förut och det blir säkert fler gånger. Men detta är ingen enkel ekvation att hantera för den politiska ledningen. Om man väljer att se varje del som ett enskilt investeringsobjekt så kan det kännas som ett enkelt avgörande. Men vår situation kräver att de som finns i den politiska ledningen kan hantera och agera utifrån en helhetsbedömning. Vår roll som tjänstemän är att bidra med underlag från alla möjliga utgångspunkter för att stödja och underlätta prioriteringsarbetet där både investeringskostnader samt driftskostnader framgår.


I onsdags träffas den administrativa delen av kommunstyrelseförvaltningen. Vi hade även här tema antikorruption. Därutöver informerade jag kring den pågående organisationsöversynen på kommunstyrelseförvaltningen där förslaget är att inrätta ett kontaktcenter i stadshuset.


Så många som 39 personer har visat intresse av att bli utvecklingschef på Vimmerby kommun. Det känner jag mig riktigt glad, ödmjuk och tacksam över.


Strax ska vi möta upp representanter från Hultsfreds kommun för samrådsmöte denna fredagseftermiddag. På agendan finns bl a räddningstjänsten, kost och miljö- och bygg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar