Inlägg om ledarskap

Jag förstår att den här veckans inlägg långt ifrån intresserar alla. Men har du ett intresse av ledarskap så kan du fortsätta ta del av resten...

Vi har precis avslutat kommunledningens utvecklingsdagar i Västervik. Vi har denna gång fått fördjupad kunskap och ökat vårt medvetande kring betydelsen att det inte räcker med en god insikt och handlande utifrån vilken ledarstil som gynnar resultatutvecklingen. Det handlar i grunden också om vilken kontext vi verkar i där omvärldsfaktorer, organisatoriska faktorer tex kultur samt vilken grupp det är som som ledas och vilket läge den gruppen befinner sig i som spelar stor roll. Till det ska läggas hur jag är som person, d v s min kompetens, min fysiska och psykiska status, inkl stresshanteringsförmåga, samt vilka värderingar eller vilken livsåskådning jag har och att det påverkar min ledarstil.
Det är många parametrar att hålla ordning på, vi tränar på men kan också konstatera att vi känner en stolthet över där vi befinner oss idag.
Nu och framåt räcker det inte med att varken chefer eller medarbetare ”bara gör sitt jobb”. Vi i ledningen inser att det kommer att behövas och vill också att alla ska vara med och vara delaktiga på utvecklingsresan och att man också i det pågående arbetet är beredd att samverka med andra d v s arbetskamrater, andra avdelningar, förvaltningar/bolag eller externa aktörer.
Ledarskap och ledarskapsutveckling har inget egenvärde. För mig handlar det krasst om resultatutveckling och då handlar det naturligtvis om ekonomiska resultat men lika mycket om att våra kommuninvånare känner en nöjdhet med de tjänster som kommunen utför, att vi är en arbetsgivare där medarbetare trivs, mår bra och vill vara med att bidra samt att vi håller oss framme, är omvärldsorienterade och använde oss av effektiva metoder inom våra olika verksamhetsdelar.

Kommentarer