Utvecklingsråd och rekrytering

Efter några härliga dagar i Köpenhamn förra veckan så närmar sig snart ännu en vecka sitt slut. Det går så rasande fort tycker jag.

Den här veckan har vi haft vårt andra utvecklingsråd. Vi har så otroligt många kompetenta medarbetare inom Vimmerby kommun som på ett engagerat sätt där informerade ledningen. Den här gången fick vi ta del av frågor inom arbetsmarknadsområdet, integration, vuxenutbildning och kring kompetensförsörjningsfrågor inom kommunen. Vårt syfte är att öppna upp och sprida kunskap om det som utförs för att hitta synergier och på så sätt ytterligare kunna växla upp utvecklingsarbetet. En förutsättning är att alla i ledning såväl inom politiken som tjänstemannaledningen har kunskap om vilket arbete som bedrivs redan idag och där vi samtidigt kopplar ihop det fortsatta arbetet till det pågående SLUS arbetet.

Den här veckan har jag också haft APT med utvecklingsavdelningen, vilket för mig kändes som ett viktigt möte, där mycket händer och mycket är gång. Bl a har vi nu bokat in intervjuer med tre kandidater när det gäller den vakanta tjänsten som utvecklingschef. Ser fram emot dessa möten och hoppas att vi ska finna en kandidat där vi ömsesidigt känner att det här blir bra!

Vår förvaltningschef Birgitha Sahlin kommer att vara sjukskriven för en operation. Under hennes frånvaro kommer Agneta Gatel, tidigare förvaltningschef i Kinda kommun att träda in på del av tid. Agneta kommer också få ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att genomlysa verksamheten och komma med inspel om möjliga åtgärder med anledning av det pressade läge som råder inom barn- och utbildningsförvaltningen. Vi hoppas att Birgithas operation går som planerat och att rehabiliteringen kommer att flyta på enligt plan. Varmt välkommen Agneta.

Kommentarer