Stor kärnkraftsövning i länet

En intensiv vecka är snart slut. I måndags kväll spikades budgeten för 2018 på kommunfullmäktige. På koncernledningsgruppen i tisdags ägnade vi oss åt bredbandstäckning, fiberutbyggnad och hur det ser ut med anslutningsgrad till våra kommunala verksamheter runt om i kommunen. Vi fick också en genomgång av planen ”lika rättigheter och möjligheter” samt en nulägesbeskrivning kring var vi befinner oss när det gäller insatser inom området för kompetensförsörjning.

Hela onsdagen handlade om KKÖ 2017 d v s den krisledningsövning som ägde rum i hela länet med ett 1000 tal personer involverade från olika myndigheter. Överlag tycker jag att vi i Vimmerby klarade de utmaningar vi utsattes för under dagen på ett bra sätt. Vi kommer att utvärdera dagen på olika sätt, slipa på förbättringsåtgärder för att utveckla vår krisberedskap. Den största glimrande guldstjärnan så här i adventstider till Håkan Westerback och Petra Genfors som med en stor arbetsinsats förberett och planlagt dagen. Naturligtvis även ett jättestort tack till alla som var engagerade under dagen koncernledningsgruppen som tillika är krisledningsgrupp med sekreterare Axel, socialförvaltningens ledningsgrupp, kommunikationsgruppen, upplysningscentralen, vår externe utvärderare samt Tomas Peterson som i sin roll som KSO fick representera hela kommunstyrelsen under dagen.

Torsdagen och fredagen har ägnats åt att träna mellanchefer i strategiskt d v s indirekt ledarskap. Här diskuterar vi påverkan via olika länkar som antingen sker via direkt handlingsinriktad påverkan men även genom imageinriktad påverkan. Klart är att de länkar jag har d v s chefer direkt underställda mig överlag gjort och gör bra rekryteringar som i sin tur gjort och gör bra rekryteringar (d v s länkar) Det här är en förutsättning för att ha en fungerande organisation med över 1300 tillsvidareanställda där vi klarar uppdragen och där våra tjänster har en bra kvalitet med kostnadskontroll.
Hoppas att ni får en trevlig första advent!

Kommentarer