Lokalfrågor inför servicekontorets öppnande


I måndags hade vi i säkerhetsgruppen den första uppföljningen efter kärnkraftsövningen. En enkät finns också utskickad till alla involverade för att vi ska kunna fånga upp förbättringsområden. Överlag visade de inspel som hittills inkommit att vi hanterade övningen bra.

Den här veckan har vi också börjat fundera på vilken lokalmässig lösning som blir bäst med anledning av det glädjande beskedet om att Vimmerby kommun kommer att få ett servicekontor. Jag vet att våra politiker jobbat hårt med denna fråga så det här är ett mycket bra kvitto på att man verkligen nått fram. På tjänstemannasidan ser vi fram emot att jobba vidare med hur vi bäst ska utforma en lösning.

Igår hade vi APT på utvecklingsavdelningen. Det kändes bra att få mötas en stund och att tillsammans gå igenom lägesbilden på avdelningen.

Kommentarer