Fin prestation av Djursdala skola

Jag hoppas att elever i klass 5, Djursdala skola med personal känner sig mycket nöjda med den finfina prestationen och resultatet i "Vi i femman". Det är verkligen roligt för alla när vår kommun lyfts fram i så här positiva, underhållande och spännande evenemang. Det förgyller vardagen.

Den här veckan har vi haft APT på utvecklingsavdelningen. Jag fick en bra blid över läget inom kultur- och fritid och näringsliv. Vi gjorde ett "gemensamt bokslut" över förra året. Ett par av medarbetarna byter nu avdelning inom kommunstyrelseförvaltningen så det ville vi naturligtvis uppmärksamma. Vi är dock överens om att gränssnittet "är grått" och fortsatt samarbete och samverkan är nödvändig för att vi ska lyckas med uppdragen. Vi passade också på att tacka Bertil Westerlund för en jättebra insats med att stötta mig och avdelningen i väntan på vår nya utvecklingschef. Min upplevelse var att stämningen var mycket god och att den också präglades av nyfikenhet inför vad som kommer att hända under 2018.

I onsdags var ITSAM:s förbundsdirektör, Mattias Bly på besök på koncernledningsgruppens sammanträde. Bra ömsesidig information och lyhördhet präglade mötet. På agendan fanns organisatoriska förändringar på ITSAM, hur vi ska få bort diverse energitjuvar som påverkar vår vardag, vikten av en transparent ekonomisk redovisning, diverse gränssnittsfrågor, framtida behov och digitaliseringstakt. Samt naturligtvis, som alltid i alla frågor, vikten av kommunikation åt båda håll där vi förvissar oss om att mottagaren faktiskt förstår budskapet.
På det temat kan jag tipsa om en bok som säkert de flesta hört talas om, men som fler säkert borde läsa. Den heter "Omgiven av idioter" och är skriven av Thomas Eriksson. Speciellt rekommenderar jag alla som ofta känner att man tappar energi i mötet med vissa personer eller som ofta uppfattar det som att man inte blir förstådd eller förstår andra, att läsa boken. Jag har numera själv ganska få sådana inslag i mitt liv. Med olika "ögonöppnare" där den här boken är ett exempel, så kan vi alla träna på att minska den typen av inslag. Om man själv vill alltså. Det är också ett val.

Jag fick precis den glada nyheten att vi beviljats att starta en YH-utbildning i CNC-teknik. Oerhört värdefullt utifrån det stora behov vi har inom vårt näringsliv. Det här är absolut inget som sköter sig självt så jag vill lyfta fram och tacka alla er som uthålligt kämpat och som nu får ett kvitto på att det lönar sig! Nu får vi hjälpas åt att sprida budskapet för att väcka intresse för utbildningen. Framtidsutsikterna för att få arbete inom branschen är mycket, mycket goda.

Kommentarer