Nu är vi igång efter helgerna!

Nu är vi ordentligt igång igen efter helgerna och det känns bra. Idag skulle det bli en kontorsdag men det blev inte riktigt som planerat, men det blir det ju inte alltid.
Jag har under dagen haft många värdefulla samtal både per telefon men också i form av små trevliga besök med olika typer av inspel. Härligt att få gå hem en fredag med känslan att så många vill vara med och utveckla både vårt egna interna arbete men naturligtvis också kommunens utveckling i stort.

Igår träffades chefer och controllers/ekonomer för en genomgång av samtliga verksamheter utifrån förvaltningens budgetläge 2018. Jag känner mig uppriktigt stolt över det arbete som hittills genomförts kring att få kostnadskontroll och som fortsätter med syfte att arbeta ännu mer kostnadseffektivt. Visst har vi orosmoln, men där läggs inte vårt huvudfokus. Istället är vi medvetna om dem, men vi "parkerar" dem för det vi vet av erfarenhet är att allt det som framkommit vid vår gemensamma riskbedömning kommer i alla fall inte inträffa. Däremot kan vi vara lika säkra på att andra saker ( både positiva som negativa) kommer att inträffa som är omöjliga att förutse.

Nu börjar en tid med många arbetsinsatser kring olika typer av årsberättelser/redovisningar och bokslut. Den första jag fått i min hand är kring "våld i nära relationer" där man föredömligt snabbt och lättförståeligt visar på utförda insatser under 2017. Jag vill verkligen flagga upp för att vi inom det här området i vår kommunen har en stark resurs i form av medarbetare med hög kompetens. Tveka inte att kontakta kommunen när ni upptäcker behov inom området!

Kommentarer