Ny politisk organisation nästa mandatperiod

Det är mycket bemanningsfrågor just nu. Andreas Horste är tillförordnad samhällsbyggnadschef och det är nu klart att Joakim Svensson blir tillförordnad gatuchef under tiden ordinarie samhällsbyggnadschef inte finns på plats.
Samtidigt har också kommunens administrative chef, Anna Erlandsson Karlsson rekryterat Petra Genfors som blir projektledare för att bygga upp vårt kommande kontaktcenter i stadshuset. Jag känner mig nöjd över att vi fått till så bra lösningar och vill önska er varmt lycka till.

För övrigt så finns ett ganska stort antal stora frågor som antingen avhandlats/beslutats eller som diskuteras frekvent just nu. På kommunfullmäktige fattade man i måndags kväll beslut om ny politisk organisation inför nästa mandatperiod. Det som kommer att märkas mest är att två utskott införs under kommunstyrelsen. Ett för kultur- och fritidsfrågor och ett för samhällsbyggnadsfrågor. Frågor som vi fortsatt utreder och diskuterar handlar t ex om fiber, markanvändning, strukturfrågor kopplat till investeringar samt vilka prioriteringar som ska gälla för både investeringar och drift.

I onsdags var kommunalrådet, Helen Nilsson och jag i Kalmar och mötte där övriga kommunchefer och kommunalråd i länet. Under vår gemensamma överläggning hade vi besök av flera tjänstemän från Vimmerby som pratade kring vårt arbete med folkhälsan och det förebyggande arbetet framförallt fokus på unga. Det handlar om att minimera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorerna. Helen och jag kände oss mycket stolta över den höga kompetens vi har och den goda samverkan som finns i vår kommun inom området.

Kommentarer