Tack alla fantastiska medarbetare

Jag tänker extra mycket idag på de medarbetare som i sitt arbete måste ut på vägarna. Naturligtvis de som snöröjer, men även hemtjänsten, hemsjukvården och räddningstjänsten med flera som jobbar under tuffa förhållanden dessa dagar. Ni gör alla ett otroligt värdefullt arbete!

Annars är det även denna vecka mycket funderingar kring välfärdens utmaningar. De kommande 10 åren ökar både antalet barn och äldre. Personer i arbetsför ålder ökar inte i samma takt. I vissa delar av landet minskar antalet och där misstänker jag att just Vimmerby kommun befinner sig. Vi behöver därför fortsätta utvecklingsarbetet med att uppfattas som en ännu bättre och attraktiv arbetsgivare. Vi har många parallella processer igång just nu. Den här veckan har vi till exempel haft elever från samhällsprogrammet här på praktik. Det känns viktigt att ungdomar får se att vi är en stor och mångfacetterad arbetsgivare som kan erbjuda många olika typer av intressanta jobb. Samtidigt jobbar jag själv aktivt vidare med att planera för fortsatt arbete 2018. Hur vi strategiskt ska lyfta frågan kring attraktivitet in i vårt pågående SLUS-arbete. Dessutom att det också är en viktig del av planen för hur vi ska arbeta vidare med resultatet av medarbetarenkäten och vidareutveckla samverkan med facken.

Enligt rapporten " Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden"  så behöver välfärdstjänsterna dessutom effektiviseras för att klara kompetensförsörjningen. Ny teknik, förändrat arbetssätt och förändrad arbetsorganisationen blir nödvändigt för att klara välfärden. Om vi inte lyckas behöver hälften arbeta inom välfärden framöver om vi jämför med dagens en fjärdedel. Det handlar också om att se över ambitionsnivåer på både nationell som lokal nivå. SKL har formulerat nio strategier för att möta utmaningarna. Det handlar bl a om att utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjlighet till löne- och karriärutveckling . Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och fler år i yrkeslivet. Det behövs ett nytänkande om vem som gör vad och därför behöver arbetet fortsätta med strategin "Använd kompetens rätt". Rekryteringsbehovet i landet kan minska med 180 000 personer med hjälp av de tre strategierna: Fler arbetar mer, Förläng arbetslivet, och Utnyttja tekniken enligt rapporten.


 
 

 

 
 
 

 
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 

 
 

 

 
 
  
.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kommentarer