Funderingar kring finansieringen av vår välfärd

Just nu funderar jag mest kring finansieringen av vår välfärd. Vimmerby kommun har ett starkt resultat 2017 som innebär att vi kan skriva ner ett par stora poster kring fiber och Krönsmon som gör att de bättre stämmer med det bedömda värdet. En viktig och ansvarsfull åtgärd. Vi gjorde en liknande åtgärd 2016. Vi har samtidigt amorterat extra på våra lån och har numera driftskostnader som ligger i linje med andra jämförbara kommuner. Alltså kan man tro att det inte är så mycket att oroa sig för... Men alla med insyn i kommunal ekonomi vet att det kommer att bli tuffare nu och framåt. Vi har sett det komma. Behoven och förväntningarna på både drifts- och investeringssidan ökar samtidigt som kommunens ekonomiska förutsättningar att leva upp till bibehållna ambitionsnivåer, (alltså inte ökade) inte finns.

Utifrån nationellt perspektiv beskrevs ovanstående i förra veckans " Dagens samhälle". Det saknas över 60 miljarder. Samtidigt som vi står inför ekonomiska utmaningar så kommer vi också ställas inför ännu svårare utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen.

Vi lever, bor och verkar i ett fantastiskt fint land. Så nya lösningar kommer att hittas. Det står dock klart att det blir svårt att använda lösningar som vi tagit till förut när det kört ihop sig. En viktig fråga är hur varje kommun kommer att lyckas skapa en dialog med sina medborgare om realistiska servicenivåer.

Kommentarer