Allas Vimmerby

Krafterna har inte varit på topp den här veckan. Jag har haft en förskräcklig hosta. Den har gjort att jag fått prioritera om och missat en del bl a den årliga middagen där vi uppmärksammar de medarbetare som arbetat i 25 år på Vimmerby kommun. Jag får istället här varmt tacka er för era fina arbetsinsatser! Vår restaurangskola brukar alltid ordna så att hela tillställningen blir festlig och minnesvärd. Hoppas att ni som var där och blev firade hade en riktigt trevlig kväll.

Även om jag inte deltog på kvällen så var jag med på utvecklingsrådet i onsdags. Där fick vi en mycket bra genomgång av fritidssektorn samt om folkhälsa. Våra medarbetare beskrev nuläget som sammantaget visar på många utmaningar som måste hanteras på ett klokt sätt framöver.

Igår kväll var det dags för ännu ett "Allas Vimmerby" möte i Södra Vi församlingshem med ett 80-tal olika deltagare från alla orter i kommunen, som jag tyvärr också missade. Parallellt lägger vi nu upp en plan för hur "SLUS:en" ska implementeras internt i vår kommunkoncern. När vi läste av resultatet av medarbetarenkäten så konstaterade vi att ett viktigt fokusområde är att fortsätta stärka och utveckla medarbetarskapet i kommunen. Om vi sedan lägger till att vi vill utveckla vår samverkan med våra fackliga organisationer där delaktighet och inflytande på varje arbetsplats är en av de viktigaste grundstenarna. Dessa viktiga utvecklingsområden tillsammans med att vi som arbetar inom kommunkoncernen har en mycket viktig funktion när det gäller just SLUS-arbetet i kommunen. Med en ökad medvetenhet om att det är vi tillsammans som stärker den lokala attraktionskraften. Ingen annan kommer ju att göra det åt oss. Sammantaget kring ovanstående områden som ju hänger ihop, så har jag tankar på hur vi som arbetar med ledning och styrning ska jobba vidare under 2018. Återkommer med mer konkret information kring detta längre fram.

Kommentarer