Händelserik vecka


Händelserik vecka det här...

Här kommer några bilder:

I tisdags påbörjade koncernledningen arbetet som ska leda fram till en övergripande digitaliseringsstrategi. Vi hade också besök av Martin Ek från socialförvaltningen som informerade om att några medarbetare inom koncernen nu ska gå en instruktörsutbildning som heter MHFA (Mental Health First Aid) d v s Första hjälpen till psykisk hälsa. Vi kommer därefter att satsa på att alla medarbetare i någon form ska få en generell kunskapshöjning inom området. Vi ska även nå kommunens medborgare med information. Psykisk ohälsa är en av vår tids största utmaningar och vi behöver därför alla lära mer för att på olika sätt kunna stötta varandra. Martin passade också på att påminna om Vimmerby kommuns arbete med "Våld i nära relationer" VNR. Jag har skrivit om det förut här på bloggen, men det tål att upprepas. Det är ingen socialtjänstfråga, utan berör alla. Tveka inte att kontakta socialförvaltningen för att boka upp information/utbildningstillfälle på just din arbetsplats, oavsett om den finns inom den kommunala verksamheten eller utanför. Det finns också mycket bra skriftliga informationsbroschyrer där det finns bra och lättillgänglig information.

Igår var det en inplanerad introduktionsdag i regi av vår HR-avdelning för våra nyanställda. Denna gång träffade vi 19 stycken nya medarbetare från våra olika förvaltningar. Jag känner mig alltid glad och inspirerad när jag möter nya medarbetare. Jag hoppas att ni känner er välkomna och att ni kommer att trivas i era uppdrag.

Under eftermiddagen igår så hade kommunens utvecklingsråd besök av 6 medarbetare från länsstyrelsens enhet för social hållbarhet i Kalmar. Vi fick för ett tag sedan en förfrågan om att de ville komma ut till respektive kommun i länet för att diskutera " Ett hållbart socialt samhälle". Det var alltså ett tillfälle för vår kommuns politiska ledning, tjänstemannaledning och en rad expertfunktioner som finns hos oss att samlat möta varandra utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Ett rättighetsperspektiv med mänskliga rättigheter som grund inom områden som exempelvis integration, jämställdhet, våld i nära relationer, folkhälsa samt brott- och drogprevention. Jag känner mig uppriktigt stolt över den samlade kompetens som finns här och det resultat vi tillsammans åstadkommer i vardagen. Våra besökare från länsstyrelsen framförde många gånger under eftermiddagen att vi i Vimmerby jobbar på mycket bra inom dessa områden. Det finns naturligtvis alltid förbättringspotential. Dagen avslutades med en bild som jag tror att den politiska ledningen kan ha nytta av i sitt prioriteringsarbete framöver så vi verkligen riktar tillgängliga resurser till det som politiken bedömer som viktigast.

Om en liten stund är det dags för samrådsmöte med Hultsfreds kommun och i morgon ledarforum med GDPR och "internt SLUS-arbete" på agendan. Sedan är det helg, igen...

 

Kommentarer