Ledarforum

Spännande med aprilväder... Vilken temperaturskillnad det är idag om jag jämför med förra fredagen.

Det har redan gått en vecka sedan vi hade ledarforum med alla kommunens chefer samlade. Denna gång med två tema. Dels GDPR där ny lagstiftning träder i kraft nu i maj och som får så stor påverkan på oss. Känner mig tacksam för att Vimmerby sedan lång tid tillbaka haft god ordning på regelverket kring personuppgiftslagen. Nu förstärks kraven på oss och vi jobbar på att sprida kunskap om den nya lagen, bl a så finns en Web-baserad utbildning. Vi kommer också att skicka ut informationsmaterial som tex kan användas på APT o dylikt.

Det andra temat handlade om SLUS, stärkt medarbetarskap, samverkan och ledarskap. Vi har fått projektmedel från Tillväxtverket som ska stödja framtagandet av en handlingsplan och implementering av SLUS:en i den kommunala organisationen. Som grund finns också resultatet på vår medarbetarenkät i höstas där vi i ledningen analyserat resultatet. Vi ser behov av att jobba vidare inom områden som stärkt medarbetarskap, förbättrad fysisk arbetsmiljö, koppling prestation-lön samt att vi behöver implementera vår rutin mot kränkande särbehandling där nolltolerans råder. Vi kommer också uppdatera samverkansavtalet som vi har med fackliga organisationer under hösten. Nästa steg sker den 18/5 då vi har vår första inspirationsföreläsning. Då kommer Thomas Eriksson till oss som bl a skrivit "Omgiven av idioter" och "Omgiven av psykopater" som båda finns högt upp på försäljningslistorna. Vi har som tydlig avsikt att stärka medarbetarskapet i organisationen och hoppas att det här blir ett tillfälle ska ge oss input att reflektera vidare kring på våra olika arbetsplatser. Om vi lyckas stärka medarbetarskapet så kommer det få en positiv påverkan på kommunens SLUS-arbete i stort. Omkring 700 medarbetare får möjlighet att gå nu i maj. Nästa tillfälle blir den 12/10 då Christina Stielli kommer till oss för ett liknande upplägg. Hon är också en erkänt duktig föreläsare och pratar mycket kring arbetsglädje och det egna ansvaret.

Trevlig valborg

Kommentarer