unga möter beslutsfattare

Förra veckan var det åter dags för "unga möter beslutsfattare". Vi i tjänstemannaledningen och den politiska ledningen var på Näs och vi träffade där barnpiloterna, samt elevråd från gymnasiet och högstadiet. Bra och värdefulla samtal där.

Den här veckan har jag haft besök av den nye förbundschefen, Johan Engdahl som ska leda det nya kommunförbundet i Kalmar län, med formell start vid årsskiftet. Viktigt att diskussioner förs med alla involverade för att nå en bred samsyn kring frågor och arbetssätt. Inte minst gränssnittet mot den nya regionen som bildas samtidigt.

Igår hade administrationen inom kommunstyrelseförvaltningen en mycket bra eftermiddag. Vi hade en gemensam utvecklingsdag. Vi var på vår fina kulturskola i Vimmerby och fick därför också ta del av en del kulturella inslag under eftermiddagen. Tack till er alla och varmt tack till er på utvecklingsavdelningen som planlagt denna eftermiddag.

Nu ser jag mycket fram emot morgondagens föreläsningar på mässhallarna. Vi börjar ledarforum med Richard Mårtensson som ska prata kring ämnet -  kränkande särbehandling. Sedan kommer ju Thomas Erikson (Omgiven av idioter) och pratar kommunikation. Spännande!

Nu blir det ett par veckors uppehåll här på bloggen p g a en semesterresa.

Kommentarer