Möten för utbyte och utveckling

Jag ska alldeles strax åka till Västervik för ett par dagar med kommunalråd och kommunchefer i Kalmar län. På agendan denna gång upphandling där vi får besök från SKL och sedan information och dialog kring söktrycket till länets gymnasieutbildningar. Vi får även besök av den nye förbundschefen för kommunförbundet i Kalmar län, Johan Engdahl.

I morgon träffas kommunalråd och kommunchefer var för sig. På vår agenda finns bland annat ett arbetsmarknadsprojekt, handlingsplaner för den digitala agendan samt regional fysisk planering. Även denna dag finns det nya kommunförbundet med på agendan. Ser fram emot att mötas och utbyta tankar och erfarenheter.

Kommentarer