Invigning av utställningen "#ingenlitenlort"

Efter en veckas härlig ledighet på Sicilien har nu också ännu en arbetsvecka passerat. Den har varit mycket händelserik!
Naturligtvis är jag speciellt glad över att nu ha vår nya HR-chef Marie Halldén på plats. Varmt välkommen! Varmt och stort tack till Richard Mårtensson som varit tillfällig HR-chef som idag avslutat sitt uppdrag. Jag har haft mycket bra och värdefull uppbackning inom HR-området under det gap som uppstod tidsmässigt. Tack! Idag hade vi även besök av en "gammal bekanting" som för några år sedan hade ett liknande tillfälligt uppdrag, som Richard haft i vår organisation, nämligen Håkan Illestrand. Han var för 4 år sedan tillfällig ekonomichef i väntan på att Mattias Karlsson rekryterades och började sin tjänst i kommunen. Ett mycket trevligt återseende!

Sedan är jag naturligtvis uppfylld av invigningen av den nya utställningen "#ingenlitenlort" på Astrid Lindgrens Näs. Som vanligt var det ett mycket välordnat arrangemang. Tal av bl a Mark Levengood som berörde Astrid Lindgrens tal "Aldrig våld". I samband med att jag efteråt mötte Mark Levengood, så fanns då även ett par medarbetare med från kommunen, som i sitt arbete jobbar med och för att höja kunskapsnivån kring våld i nära relationer. Jag har flera gånger skrivit om det arbetat förut för det är verkligen något som jag känner mig riktigt stolt över. Deras engagemang och inriktning på sitt arbete på Vimmerby kommun passade utställningens tema alldeles perfekt!

Igår var jag och ytterligare ett par medarbetare i Kalmar på Kalmar läns museum. Alla länets kommuner plus en massa andra organisationer var inbjudna av "Krissamverkan Kalmar län" med landshövding, Thomas Carlzon i spetsen. Temat var "Sant eller falskt i medier och omvärld". En mycket intressant dag om propaganda och falska nyheter. Det kräver både träning och kunskap, för alla, utifrån hur vårt samhälle har utvecklats.

På kommunstyrelsens sammanträde i tisdags fattades beslut om en instruktion för mitt uppdrag. Sedan årsskiftet när kommunallagen ändrades så finns det nu krav på att alla kommuner ska fatta beslut om en instruktion för kommunens högsta tjänsteman. Jag tycker att vi haft bra och tydliggörande diskussioner under ett par månader där nu kommunstyrelsen fattade ett helt enigt beslut om vilket uppdrag som gäller. Sammanlagt fanns ett 30-tal ärenden på ärendelistan och timmen blev sen innan sammanträdet var avklarat. Bl a annat så finns nu förslag på fördelning av ekonomiska ramar inför 2019. Dagens höjdpunkt var i alla fall invigningen av det nya statliga servicekontoret. Vi hade besök av civilminister Ardalan Shekarabi som var den som skötte själva invigningen. Servicekontoret finns nu i bottenplanet på stadshuset. Tanken är att vi nu ska fortsätta att utveckla vårt kommunala kontaktcenter både fysiskt men inte minst utveckla samarbetet för att ännu bättre och snabbare svara upp till kommuninvånarnas behov och önskemål. Jag är djupt imponerad av fastighetskontoret och administrativa avdelningen som på så kort tid i samråd med många statliga instanser och funktioner samordnat och färdigställt lokalen på rekordtid. Dessutom under denna tid planerat om vårt interna arbete främst på biblioteket så att våra medborgare berörts minimalt utifrån vilken stor förändring som genomförts. Snyggt jobbat säger jag!

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar intensivt med sin handlingsplan. Inte minst jobbar ledningen på med att utforma lämpligt stöd för medarbetare med chefsfunktion. De behöver ha stöd för att få rimliga förutsättningar att hantera uppdragen kring ekonomiskt resultat, resultatutvecklingen för våra elever med ökade volymer. Igår offentliggjordes att barn- och utbildningsförvaltningens chef, Birgitha Sahlin bestämt sig för att gå i pension nästa år. Vi kommer att påbörja rekryteringsarbetet efter sommaren.

Kommentarer