fredag 23 december 2016

Välfylld arbetsvecka övergår snart till lite jul och nyårsledighet. Till den här veckans största händelser lägger jag genomgången av resultatet av höstens kostutredning. Sammanfattningsvis pekar den för mig åter på vårt grundproblem d v s stora investeringsbehov, nu även uppmärksammade i många av kostens verksamhetslokaler, som till antalet är totalt är 31 stycken. Dessutom tydliggörs det i vilken mån strukturen påverkar vår driftsekonomi eftersom varje plats har behov av bemanning för att klara av sitt uppdrag. Det som framkom, som gör mig glad, är att vi har engagerade, duktiga och ansvarsfulla medarbetare trots att det brister i arbetsmiljön.


En trevlig julfest har vi hunnit med också den här veckan inom kommunstyrelseförvaltningens administration. Trevlig underhållning, god mat och en skön stämning tar jag med mig från den kvällen. Speciellt tack naturligtvis till er som höll i trådarna!


God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla!

fredag 16 december 2016

Många höjdpunkter den här veckan!


- Vimmerby kommun har tillsammans med Torsås kommun och Ljungby kommun fått beviljade projektmedel för att jobba med att minska sjukfrånvaron och ohälsan, särskilt den psykiska ohälsan och diffus snärtproblematik. Detta ska uppnås genom att utveckla en hållbar arbetsstruktur genom tydlig arbetsfördelning i samarbetet mellan Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Region Kronoberg, Kalmar läns landsting, Ljungby kommun, Torsås kommun och Vimmerby kommun som arbetsgivare. På individnivå är det fokus på tidiga sjukskrivningar. Viktigt att se könsperspektivet då det är en stor majoritet kvinnor som har ohälsa. Det här känns som ett mycket viktigt projekt eftersom vi som arbetsgivare är väl medvetna om att våra anställda i kommunen är vår viktigaste resurs. Om vi kan utveckla metoder och arbetssätt för att medarbetare ska må bra och ha en hanterbar situation så är det ovärderligt ur många perspektiv.


- I onsdags var vi i Södra Vi i Brunnsalongen där Ingmar Eklund stod värd för vårt möte i advisory board inom ramen för SLUS projektet. Bra dialog om medborgarundersökningens resultat och hur vi ska jobba för att öka det förtroende som resultatet visar brist på. Vi genomförde också en workshop som syftade till att vägleda oss hur kommunens hemsida bästa ska utvecklas för att motsvara medborgarnas, företagarnas och föreningarnas behov och önskemål. Under besöket fick vi också veta vilket rikt utbud och innehåll Södra VI IF erbjuder samt Södra Vi hembygdsförening. Vi besökte också och fick en utmärkt presentation av Agne Lindblads museum.


-  Jag besökte idag Plenisalen här i stadshuset och spanade in hur Astrid Lindgrens skola, årskurs 9 jobbar på sin temavecka. Ett otroligt inspirerande program, kolla...  framtiden.wixsite.com/2016 


Grattis Amanda Karlsson som vunnit pris för sin "mordpodd" som nu ytterligare stärker Vimmerbys position på den nationella arenan. Härligt jobbat!

fredag 9 december 2016

Igår var jag i Kalmar på kommunchefsmöte. Frågor som fanns på agendan var informationssäkerhet och den nya dataskyddsförordningen. Dessutom diskuterades hur arbetet fortskrider med den regionala utvecklingsstrategin, den så kallade RUS:en. "Friskare arbetsplatser" fanns också med på agendan samt att vi nu ska förbereda processen för att ett kommunförbund ska bildas i Kalmar län.


Om en stund tänker jag åka ut till julmarkanden på Näs som alltid brukar vara värd ett besök! Hoppas att vädret håller i sig även i morgon.

fredag 2 december 2016

I början av veckan klubbade kommunfullmäktige budgeten för 2017. Jag känner mig glad och tacksam över att debattklimatet förbättrats sedan föregående budgetprocess.
På tisdagens koncernledningsgrupp besöktes vi av Vimmerby Turistbyrås chef, Peter Göransson. Vi fick en inspirerande dragning om läget i turismbranschen och fick veta mera om Vimmerbys starka position.
I tisdags var vi på ett viktigt och trevligt företagsbesök på Åbro Bryggeri. Till det företaget finns den här veckan också en helt annan koppling, när vi nu idag offentliggör att Diggiloo kommer hit till Vimmerby, sommaren 2017. Initiativtagare är Åbro Bryggeri som sedan tidigare samarbetar med Diggiloo. Stort tack för det Åbro och stort tack till Stefan Bragsjö, Vimmerby IF som bidragit till att det hela gått i lås. Tack också till er medarbetare som håller i trådarna här på näringslivsenheten på Vimmerby kommun! Med den glada nyheten så är det dags att önska alla en skön och trevlig helg!

fredag 25 november 2016


Just avslutat kommunchefsdagar i Åtvidaberg.  Denna gång fokuserade vi bl a på strategisk planering och hantering av kommunala anläggningstillgångar. Utifrån pågående och avslutad forskning tog Robert Jonsson, biträdande lektor på CKS, upp frågor om hur kommuner kan organisera och styra för att kunna investera och sköta dessa tillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning.  Alltså, ett mer aktuellt tema kan man knappast få utifrån den situation där vi befinner oss i Vimmerby. Vi har behov av nyproduktion, behov av reinvesteringar i befintliga anläggningar som sedan kopplas till vår ekonomiska förmåga. En högst aktuell fråga för oss. Jag fick med mig många tankar och omvärldbilder. Som vanligt också trevlig samvaro med kollegor och nyttigt erfarenhetsutbyte om stort och smått.


I tisdags lyssnade KS och jag till ett webbseminarium om statens styrning av kommunerna. Det finns numera en tillitsdelegation som ska se över statens styrformer där vi nu ser en öppning i att minska detaljstyrningen från statens sida. Det här ser vi fram emot kan jag lova. Men några snabba kvitton kan vi nog inte räkna med... Jag sa till kommunstyrelsen i tisdags att vi i Vimmerby startade vår "egen tillitsdelegation" 2011. Det skedde efter den konsultrapport som då tydligt visade på behov av förändrad styrning och ledning i kommunen. Sedan dess har vi sakta, uthålligt men målmedvetet fortsatt på den linjen. Numera får vi allt fler kvitton i vardagen på positiva effekter. Det kan handla om att enskilda medarbetare tar egna initiativ och under eget ansvar löser frågor som leder till ökad nöjdhet för våra medborgare. Eller när någon ger feedback till någon för något man gjort bra över avdelnings- och förvaltningsgränser. Eller att man helt enkelt kan "känna på" stämningen att öppenheten och tranparensen ökat. Inte minst att vi försöker fånga dom viktigaste styrprocesserna som gör skillnad och fokusera på dem, där många görs delaktiga och får bidra med sitt engagemang istället för att ha fokus på att granska och hitta fel på varandras arbete. Mycket har gjorts och görs, men resan fortsätter...
Ett kvitto i tisdags var när vår fantastiska kommunkör uppträdde och förgyllde stadshusets 40- årsfirande. Det var så roligt att alla tidigare kommunalråd fanns på plats, Bengt Johansson, Leif Larsson, Carl-Axel Centerstig, PerÅke Svensson och Micael Glennfalk samt hela vår nuvarande kommunstyrelse. Therese Jigsved ordnade med guidade turer, Vår cafeteria fixade fikat och Gunilla Gustafsson hade fixat ett fint och informativt bildcollage. Tack även till Petra, Patric, Cornelia, Anna K, Bo, Lisa med kollegor från HR-avdelningen som också alla bidrog till ett lyckat firande och alla andra medarbetare som deltog!

Just avslutat kommunchefsdagar i Åtvidaberg.  Denna gång fokuserade vi bl a på strategisk planering och hantering av kommunala anläggningstillgångar. Utifrån pågående och avslutad forskning tog Robert Jonsson, biträdande lektor på CKS, upp frågor om hur kommuner kan organisera och styra för att kunna investera och sköta dessa tillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning.  Alltså, ett mer aktuellt tema kan man knappast få utifrån den situation där vi befinner oss i Vimmerby. Vi har behov av nyproduktion, behov av reinvesteringar i befintliga anläggningar som sedan kopplas till vår ekonomiska förmåga. En högst aktuell fråga för oss Jag fick med mig många tankar och omvärldbilder. Som vanligt också trevlig samvaro med kollegor och nyttigt erfarenhetsutbyte om stort och smått.


I tisdags lyssnade KS och jag till ett webbseminarium om statens styrning av kommunerna. Det finns numera en tillitsdelegation som ska se över statens styrformer där vi nu ser en öppning i att minska detaljstyrningen från statens sida. Det här ser vi fram emot kan jag lova. Men några snabba kvitton kan vi nog inte räkna med... Jag sa till kommunstyrelsen i tisdags att vi i Vimmerby startade vår "egen tillitsdelegation" 2011. Det skedde efter den konsultrapport som då tydligt visade på behov av förändrad styrning och ledning i kommunen. Sedan dess har vi sakta, uthålligt men målmedvetet fortsatt på den linjen. Numera får vi allt fler kvitton i vardagen på positiva effekter. Det kan handla om att enskilda medarbetare tar egna initiativ och under eget ansvar löser frågor som leder till ökad nöjdhet för våra medborgare. Eller när någon ger feedback till någon för något man gjort bra, över avdelnings- och förvaltningsgränser. Eller att man helt enkelt kan "känna på" stämningen att öppenheten och tranparensen ökat. Inte minst att vi försöker fånga dom viktigaste styrprocesserna som gör skillnad och fokusera på dem där många görs delaktiga och får bidra med sitt engagemang istället för att ha fokus på att granska och hitta fel på varandras arbete. Mycket har gjorts och görs, men resan fortsätter...
Ett kvitto i veckan var när vår fantastiska kommunkör uppträdde och förgyllde stadshusets 40- årsfirande i tisdags. Det var så roligt att alla tidigare kommunalråd fanns på plats, Bengt Johansson, Leif Larsson, Carl-Axel Centerstig, PerÅke Svensson och Micael Glennfalk samt hela vår nuvarande kommunstyrelse. Therese Jigsved ordnade med guidade turer, Vår cafeteria fixade fikat och Gunilla Gustafsson hade fixat ett fint och informativt bildcollage. Tack även till Petra, Patric, Cornelia, Anna K, Bo, Lisa med kollegor från HR-avdelningen som också alla bidrog till ett lyckat firande och alla andra medarbetare som deltog!

fredag 18 november 2016

Södra Vi hemtjänst och Borghaga uppmärksammas nu välförtjänt där 100% är nöjda med det bemötande man får som brukare. Mycket bra jobbat alla!

Den här veckan har vi haft långväga besök. Vimmerby kommun stod som värd för ett möte med erfarenhetsutbyte mellan de pilotkommuner som ingår inom insatsen - Stärkt lokal attraktionskraft. Totalt ett 10-tal kommuner. Med fanns också tillväxtverket och CKS. På kvällen träffades vi och då fanns även vårt eget advisory board med. En trevlig kväll med mycket erfarenhetsutbyten och jämförelser. Tack till er i advisory board som verkligen hjälpte till att stärka ambassadörskapet för vår kommun och särskilt tack till styrgruppen för fin och proffsig planering och genomförande.

I måndags kväll var jag på miniseminarie nummer tre för min del på Fokushuset. Denna gång om våld och hot. Ulf Bowein från Hultsfred beskrev på ett enkelt och begripligt vis och ökade kunskapsnivån hos oss närvarande, både genom teoriavsnitt, men även där det visades på praktiska exempel på hur man bäst handskas i situationer som kan uppstå. Nyttigt!

För övrigt, bra kommunchefsmöte på itsam och möte med CESAM den här veckan och även diskussioner om fiber, ägardirektiv för våra bolag och säkerhetsfrågor på hemmaplan.

Inom ramen för CKS ledarskapsprogram ska jag åter bli mentor för en ny adept med början nästa vecka. Det ser jag fram emot.

fredag 11 november 2016

Har nu jobbat en vecka efter min semester. Veckan började med problem kopplade till snöovädret. Vi kan konstatera att vi behöver se över våra rutiner, vilket nu har inletts, kring viss krisberedskap kopplade till strömbortfall på kommunala verksamheter.
Jag har fått till mig att flytten för våra ensamkommande ungdomar som flyttat från Vimmerby till Locknevi, trots helgens strömbortfall, har fungerat bra och att man funnit sig väl tillrätta utifrån nya förutsättningar och rutiner. En stor eloge till alla berörda medarbetare som tagit ansvar för, planerat och genomfört hela proceduren, bra jobbat!
I tisdags ägnade kommunstyrelsen hela förmiddagen till frågeställningar kring framtida investeringar. Diskussioner om vilka behov som föreligger, vilka förutsättningar som finns rent geografiskt samt naturligtvis kopplat till kommunens ekonomiska förmåga. Det är komplicerat, men jag har god förhoppning om att vi kan processa oss framåt så vi kan lösa upp vissa viktiga knutar inom snar framtid.
Under min semester tog jag del av en del positiva artiklar kring kommunens kostverksamhet. Det var roligt att läsa om matmässan som ägt rum här i Vimmerby och "finbesöket" vi har haft av TV-bagaren, Sebastian. Hoppas att det ger verksamheten inspiration som spiller av sig på hela den kommunala verksamheten.
Idag har vi haft ledarforum med kommunens chefer, även ledningen från VEMAB deltog och kommunalrådet, Helen Nilson samt en representant från styrelsen i kommunal. Ni ska alltid känna er välkomna! På dagordningen idag - Nya förutsättningar för upphandling inkl. avtalstrohet, samt HR-frågor av olika slag med mest fokus på kompetensförsörjningsfrågan. Vi passade på, att för Vimmerby kommuns del, tacka Ulla Öhrn som är chef för inköpssamverkan, som nu går i pension. Jag vill samtidigt passa på att hälsa hennes ersättare Leif Johansson varmt välkommen.

torsdag 13 oktober 2016

Sitter just nu på tåget och väntar utanför Stockholm. Ett trasigt tåg står visst fast framför oss på spåret meddelar man. Jag brukar ofta hamna på tåg där något strular. Jag vet inte om det beror på otur eller om det är en frekvent företeelse.

Den här veckan har vi haft möte i advisory board inom ramen för projektet som syftar till att stärka den lokala attraktionskraften i kommunen. Ett givande möte med högt engagemang. Vi var denna gång i Gottes lada i Tuna. Vilket fint ställe! Uthyrningen av stugorna i stugbyn ligger på 60% på helår vilket är mycket bra! Vi blev väl omhändertagna, ett varmt bemötande och god mat, vilket gör att man mycket väl förstår de fina betygen man får av sina gäster. Engagemanget i Tuna är ju stort och det smittar av sig. Klart vi ska vara ambassadörer för vad som finns att göra och upptäcka i hela vår kommun. Extra stolt blir jag naturligtvis också över det som Ingemar Eklund berättar skett och sker på min egen bostadsort, Södra Vi som också präglas av många eldsjälar med ett fantastiskt engagemang. Södra Vi ska vi dessutom besöka nästa gång när vi ses i december. Sakta, men säkert, processar vi som sitter i advisory bord fram strategier för hur vi ska jobba vidare. Jag tror att det kommer att visa sig genom fler dialoger inom en rad olika mötesforum nästa år, där medborgare, företagare och ideella föreningar samtalar och "gör verkstad" inom flera olika områden tillsammans med oss på Vimmerby kommun.

I morgon är det dags för avstämning i samverkansfrågor med Hultsfreds kommun. Det ser jag fram emot.

I slutet av nästa vecka åker jag först på Kommundirektörsföreningens dagar i Stockholm. På dagordningen finns nyanländas etablering, samverkan mellan arbetsförmedling och kommun där både arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och GD Mikael Sjöberg deltar. Dessutom kommer Olle Wästberg, som nu senast haft ett uppdrag i demokratiutredningen, och reflekterar över hur vi påverkas av det amerikanska valet, Samt direktören för SIEPS, Eva Sjögren hur vi påverkas av Brexit. Katarina Barrling, fil dr i statskunskap ger sin bild över rådande partikulturer. Ja, detta blir spännande! Därefter åker jag direkt på semester. Återkommer i mitten av november.

söndag 9 oktober 2016

Det har gått längre tid än vanligt sedan jag skrev något här... Tiden har inte riktigt räckt till. Vi har sammanställt delårsbokslut efter åtta månader och tagit fram en detaljbudget inför 2017. Som de flesta andra kommuner så klarar vi årets budgeterade resultatnivå. Via olika nya och föränderliga statliga ersättningssystem så har landets kommuner tillförts medel. Framåt ser det dock fortsatt mycket tufft ut.

Vi har haft olika typer av större möten dels ledarforum med kommunens chefer. Sedan har kommunstyrelseförvaltningens administrativa personal haft gemensamt möte. Vi fick en trevlig eftermiddag ute på vackra Ingebo hagar.
Ledningsgruppen har också haft höstens utvecklingsdagar och där fokuserade vi denna gång på "det indirekta ledarskapet".

I fredags var länstyrelsen här och hade en uppföljning kring vilken beredskap Vimmerby kommun har i händelse av kriser av olika slag. Jag, räddningschefen, Stefan Larsson samt vår nye säkerhetssamordnare, Håkan Westerback fanns med på mötet med krisberedskapsdirektören samt ytterligare två tjänstemän från länsstyrelsen.Vi har inte allt på plats, men för första gången under min tid i Vimmerby, så känns det som att vi nu kommer att få till en organisation som stödjer detta viktiga arbete på ett ännu bättre och tydligare vis.

Mest funderar jag ändå på hur vi ska stärka den lokala attraktionskraften i vår kommun. Är bekymrad över inställningen "hur illa det står till" i vår kommun. För mig är det obegripligt. Vi bor i en kommun som har bättre förutsättningar än de flesta andra glesbygdskommuner. Citerar Kristina Alsér från gårdagens Vimmerby tidning " Vi måste fråga oss hur vi kan bli stolta över vår kommun och det är allas ansvar". " Nu är det dags för mindre gnäll och och mera kvala upp". Det gillar jag! Välkommen hem Kristina!


Det har gått längre tid än vanligt sedan jag skrev något här... Tiden har inte riktigt räckt till. Vi har sammanställt delårsbokslut efter åtta månader och tagit fram en detaljbudget inför 2017. Som de flesta andra kommuner så klarar vi årets budgeterade resultatnivå. Via olika statliga ersättningssystem så har landets kommuner tillförts medel. Framåt ser det dock fortsatt mycket tufft ut.

Vi har haft olika typer att större möten dels ledarforum med kommunens chefer. Sedan har kommunstyrelseförvaltningens administrativa personal haft gemensamt möte. Vi fick en trevlig eftermiddag ute på vackra Ingebo hagar.
Ledningsgruppen har också haft höstens utvecklingsdagar och där fokuserade vi denna gång på "det indirekta ledarskapet".

I fredags var länstyrelsen här och hade en uppföljning kring vilken beredskap Vimmerby kommun har i händelse av kriser av olika slag. Jag, räddningschefen, Stefan Larsson samt vår nye säkerhetssamordnare, Håkan Westerback fanns med på mötet med krisberedskapsdirektören samt ytterligare två tjänstemän från länsstyrelsen.Vi har inte allt på plats, men för första gången under min tid i Vimmerby, så känns det som att vi nu kommer att få till en organisation som stödjer detta viktiga arbete på ett ännu bättre och tydligare vis.

Mest funderar jag ändå på hur vi ska stärka den lokala attraktionskraften i vår kommun. Är bekymrad över den inställningen "hur illa det står till" i vår kommun. För mig är det obegripligt. Vi bor i en kommun som har bättre förutsättningar än de flesta andra glesbygdskommuner. Citerar Kristina Alsér från gårdagens Vimmerby tidning " Vi måste fråga oss hur vi kan bli stolta över vår kommun och det är allas ansvar". " Nu är det dags för mindre gnäll och och mera kvala upp". Det gillar jag! Välkommen hem Kristina!


fredag 23 september 2016

Igår var jag tillsammans med övriga kommunchefer och kommunalråd inom ITsam i Malexander. Vi inledde arbetet som ska leda fram till ett förslag till uppdaterad förbundsordning och avtal.


Idag har vi haft ledarforum där kommunens chefer deltar. Jag ser alltid fram emot dessa möten bl a fick vi idag en genomgång av kartstödet Geosecma som har många användningsområden.


Ikväll väntar premiären av KENT:s avskedsturné i Linköping med dottern. Härlig fredag!

lördag 10 september 2016

I måndags kväll var jag på en intressant föreläsning på Fokushuset om värdegrund och mångfald. Ylva Sandström berättade om invandringens omfattning över tid, varför vi har invandring, kulturkrockar och om vad integration och mångfald kan ge. Alla medborgare borde få ta del av grundläggande fakta inom området. Det jag ändå bär med mig som den starkaste känslan efter föreläsningen är hur Ylva pratar kring våra grundläggande värderingar och vår demokratiska värdegrund där hon aldrig (och vi andra aldrig) ska kompromissa vad gäller jämlikhet mellan individer.

I slutet av veckan har jag varit med när den sjätte gruppen avslutade basdelen i Vimmerby kommuns ledarutvecklingsprogram. En grupp ledare från kommunens olika förvaltningar och bolag som kännetecknas av såväl kompetens, ansvar och mod. Stolt över att få vara en del av detta.

fredag 2 september 2016

Jag kommer precis från möte med länets kommunchefer, landstingsdirektör och regiondirektör. Denna gång har vi varit i Västervik på vackra Gränsö. Ett riktigt bra möte med mycket jämförelser, diskussioner och framtidsspaning. Bland annat diskussioner om kompetensförsörjning, erfarenhetsutbyte kring budgetprocesser i olika kommuner i länet samt angreppsätt för att minska sjukfrånvaron i våra verksamheter. Dessutom strategi för att hantera uppstartsarbetet kring en ny regional utvecklingsstrategi i länet s k RUS.
Samtidigt startar vi i Vimmerby upp tankearbetet för ett långsiktigt visonsarbete som handlar om vår egen kommun. Viktigt att det finns en röd tråd och att vi hittar en väl avvägd balans mellan enkelhet men ändå så specifikt så att det speglar den plats där vi bor och verkar. Arbetet ska landa in i något som känns hanterbart och begripligt så att det känns levande och meningsfullt. Den politiska ledningen har ett stort, viktigt och ansvarsfullt arbete framför sig och vi tjänstemän ska stötta det arbetet så mycket vi kan.


Just nu mycket fokus på vår ekonomi. Vi gör ett delårsbokslut efter åtta månader samtligt som vi håller på med detaljbudget inför 2017. En viktig del av budgetarbetet handlar om behov av investeringar där tuffa prioriteringsdiskussioner väntar. Därtill krävs goda årliga resultat  d v s att vi minst håller verksamheten inom beslutade budgetramar. Det i sig kräver också prioriteringsdiskussioner vad gäller den löpande driften. Omvärldens förväntningar ökar ständigt och i ökad takt exempelvis krav på ökad digitalisering. Inom andra delar måste ambitionsnivån minska eller helt prioriteras bort för att skapa detta utrymme. Mina tankar kretsar här kring hur vi kan skapa en kultur med högt mått av delaktighet och engagemang bland såväl medborgare, företagare, föreningar som anställda. Vi har i närtid erfarenheter där vi lyckats mindre bra med att kommunicera och förankra vilka förutsättningar vi har utifrån ett hållbart helhetsperspektiv. Som väl är så är vi redan igång med en del arbete inom SLUS som syftar till att stärka den lokala attraktionskraften.


Nu ska jag hem och rusta för helgens kräftskiva då vi är ett 40-tal personer som ska träffas hemma hos oss.

fredag 26 augusti 2016

Semestern är slut, men inte sommarvädret. Vilken högsommarvärme! Jag har nu jobbat ett par veckor efter en fantastiskt fin semester. Semestern har var lugn och jag och familjen har bara varit i närområdet förutom ett par vändor till Göteborg.
Det känns bra att vara tillbaka på jobbet. Här har allt startat upp igen med ledningsgrupper av olika slag och politiska sammanträden. Förra veckan var jag på KOMMEK i Malmö tillsammans med ekonomichefen och ett gäng andra medarbetare som alla har olika uppdrag kopplade till ekonomi från olika förvaltningar i kommunen. Innehållsmässigt är jag mycket nöjd med vad jag fick med mig. Dessutom bekräftelse på att vi är på rätt spår där en del andra kommuner redan fått kvitton på framgångsrika resultat av olika slag. Förutom det hade vi det väldigt trevligt tillsammans.
Den här veckan har jag och kommunalråden träffat både chef och teamledare från Migrationsverket i Högsby och den lokala kommunpolisen för diverse avstämningar om läget. Bra möten!

fredag 8 juli 2016

Veckan har präglats av diverse avstämningar inför att många nu går på semester. Överlag känns det bra konstaterar vi i våra samtal, allt som oftast. Tjänstemannaorganisationen har till stor del fått stå för kontinuiteten när det varit turbulent inom politiken. Vi kan nu lägga till folkomröstning i erfarenhetsbanken med den konsekvensen att vi fått hantera två års budgetprocesser under våren. Höstens tillströmning av nyanlända har haft stark påverkan. Även interna omorganisationer som kultur- och fritidsnämndens och förvaltnings avveckling samt återtagande av "gata" till kommunal förvaltning har påverkat. Jag tycker att vi klarat det riktigt bra och är glad över att vi sedan tidigare var "ihopjobbade" och tränade för den ledarskapsutmaning det har inneburit.
Förutom dessa avstämningar så har jag den här veckan tagit tag i en del "surdegar". Det känns ändå bra när man i en fråga märker att vi tillsammans förflyttar oss framåt med relativt snabba steg. För mig personligen, som generalist, är det ibland lite befriande att jobba med riktigt konkreta frågeställningar där en del resultat kan avläsas direkt.
Efter semestern fortsätter vår gemensamma utvecklingsresa tillsammans med politiken där arbetet med förtydligande av ansvar och roller fortsätter. Vi fortsätter arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften och kopplar förhoppningsvis till ett visions och målarbete för kommunen. Men innan dess lär vi omedelbart efter semestern få hugga tag i detaljbudgetarbetet för att inrymma varje förvaltnings verksamhet inom respektive nämnds budgetram.


Vill önska alla en riktigt skön sommar och semester!

fredag 1 juli 2016

Kommunfullmäktige fattade i måndags kväll beslut om en avsiktsförklaring där Astrid Lindgrens Näs framöver ej längre kommer att bedrivas inom vår kommunkoncern. Processen så här långt känns mycket bra och resultatet, tror jag, blir mycket framgångsrikt vad gäller utvecklingsmöjligheter för verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade också om budgetramar för år 2017 för respektive nämnd. Samtliga nämnder får tillskott vilket möjliggjorts genom statliga välfärdsmedel och som en effekt av skattehöjningen.
Nu är det snart dags för att bege sig till depåområdet för midnattssolsrallyt. Hela veckan har präglats av arrangemanget. Jag har den här veckan träffat så många engagerade och positiva människor från företag, föreningar och medarbetare i kommunen och medborgare som alla på ett fantastiskt bra sätt bidrar till att rallyförare, medresenärer, kommuninvånare och övriga tillresta nu får en mycket fin helhetsupplevelse i Vimmerby kommun. Hoppas att vi ses där...

tisdag 21 juni 2016

Verkligheten överträffade de högt uppställda förväntningarna. Jag har sedan sist jag skrev haft så många postitva upplevelser i Vimmerby. Invigning av tredje kapitlet på Näs och den helt magiska föreställningen på invigningen av Bröderna Lejonhjärta på Astrids Lindgrens värld. För alla som har möjlighet rekommenderas starkt ett eller flera besök på båda anläggningarna.

Nu laddar vi för Midnattsolsrallyt nästa vecka. En liten "uppvärmning" skedde redan på senaste God Kväll Vimmerby där Patric Engqvist höll en intressant intervju med Stig Blomqvist, som dessutom tillhör mina barndomsminnen.

Grattis också till vår egna kommunala arbetsmarknadsenhet som fått 8,7 miljoner i EU-medel. Projektet kommer att inriktas på att utrikes födda kvinnor ska komma ut på arbetsmarknaden.

Jag vill önska er alla en riktigt härlig midsommarhelg. Till er som påbörjar semestertider så hoppas jag att ni får riktigt sköna och vilsamma veckor!

fredag 10 juni 2016

Förra veckan ägnades all kraft åt möten kring budgetförutsättningar inför år 2017 och ett gemensamt tvådagarsmöte mellan kommunchefer och kommunalråd i länet. Dessutom anordnades en mycket trevlig stadshusfest som jag uppfattar var mycket uppskattad av oss alla närvarande.


Fullspäckat ledarforum för kommunens chefer idag med många viktiga teman - ekonomi, rehab, ledarskap, kompetensförsörjning, synpunkt- och klagomålshantering och säkerhetsfrågor. Det känns alltid lika bra när möjlighet ges till att träffa kommunens chefer för dialog och som också ger en hel del viktig input till mig i både små och stora frågor.


Ikväll ser jag fram emot "God kväll Vimmerby" och imorgon är det invigning av tredje kapitlet på Näs. Nästa vecka är det dessutom invigning av ALV:s nya miljö - Bröderna Lejonhjärta! Det händer många roliga, härliga och spännande saker just nu i Vimmerby!

torsdag 26 maj 2016

Jag är nu tillbaka i arbete igen i drygt en vecka. Det känns mycket bra och roligt att vara tillbaka! Med bra kompetenta chefer och medarbetare runt omkring sig så har allt rullat på enligt plan.


Sedan jag skrev sist har grupp 5 avslutat sitt ledarskapsprogram. Jag mötte då ett gäng chefer som jag är både glad och tacksam finns i arbete i Vimmerby kommun samt i ledningsfunktion inom ITSAM. Varmt lycka till i era fortsatta ledargärningar!


Det har varit en intensiv vecka med massor med olika möten. Jag vill bl a annat nämna den månatliga plandialogen där ledning från kommunstyrelse och miljö- och bygg stämmer av frågor som är viktiga ur samhällsplaneringssynpunkt för hela kommunen. Ett möte i kommunstyrelsens arbetsutskott och ett kommunstyrelsesammanträde. Dessutom möte i Advisory Board inom ramen för stärkt lokal attraktionskraft, samordningsmöte kring lokalfrågor i kommunen samt möte med fokus på säkerhet, bl a med anledning av de många event som äger rum runt om i kommunen i sommar. Jag har en god känsla av att det blir en kanonsommar i Vimmerby. Astrid Lindgrens Värld... Näs... Midnattsolsrallyt... för att nämna några anledningar.


Nästa vecka väntar budgetberedning för 2017, kommunstrategiska överläggningar i länet på Öland samt ägardialog med Hultsfred och inte minst sommarfest i stadshuset som jag ser fram mycket emot!

söndag 24 april 2016

Redan söndag och ännu en händelserik vecka är snart över. En följeforskare kommer att följa vårt arbete med att stärka den lokala attraktionskraften i kommunen. Jag träffade honom i veckan när han intervjuade ett antal personer för att få både historia, nutidsbild mm. 
I torsdags var det åter dags för kommunchefsträff i Kalmar.
I morgon heldag från tidig morgon till kommunfullmäktige slutar.
Jag kommer nu att göra ett upphåll i bloggandet. Jag kommer att vara borta en del i maj p g a en planerad operation. Innan dess ska Adele upplevas på fredag kväll i Tele 2 Arena i Stockholm med äldsta dottern. Det har jag sett fram emot mycket länge. Håll utkik, jag är förhoppningsvis snart tillbaka...

söndag 17 april 2016

Den frågan som tar mest energi just nu är den pågående processen kring årets budget. Efter resultatet av folkomröstningen i februari var vi tillbaka på ruta 1. Det som för tillfället underlättar för oss är de extra välfärdsmedel som tillförts kommunen samt en förbättrad skatteunderlagsprognos. Jag har gått tillbaka i mina budgetunderlag sedan jag började i Vimmerby och även tittat på en del underlag som fanns innan 2010. En hel del förändringar har genomförts under årens lopp. Andra delar som gäller viss grundläggande struktur, där är förslagen dom samma. Vilka verksamheter/hur strukturen ska se ut är till stor del en politisk fråga. Att verksamheten sedan bedrivs effektivt både kostnadsmässigt och kvalitativt är sedan till stor del en verkställighetsfråga för kommunens nämnders förvaltningar. Det är dock förvaltningarnas ansvar att förse politiken med underlag som visar på volymer där vi jämför oss med andra kommuner. I veckan presenterade både socialchefen och barn- och utbildningschefen jämförelsetal. Det står klart att vi har fler enheter än tex Hultsfreds kommun om vi jämför antalet förskolor och grundskoleenheter. Små enheter (utan att jag lägger någon politisk värdering i det) innebär begränsade möjligheter till att samordna olika typer av kommunala resurser (kostnader för kostverksamhet, lokalvård, fastigheter, ledningsresurser m m). Kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att den grundstruktur vi har idag inom barn- och utbildningsnämnden ska bestå i alla fall till valet 2018.

fredag 8 april 2016

Vimmerby kommun har i dagarna två, haft besök av CKS kommunchefsnätverk med en som vanligt mycket god uppslutning. Igår var vi på Näs och våra besökare fick bl a vara med om en guidad tur i Astrid Lindgrens barndomshem. Man blir lika förundrad varje gång hur mycket besöket berör. Både tf VD och guiden gjorde en mycket bra presentation och guidning som satte starkt avtryck. Idag har vi varit stadshuset och haft besök av Sören Häggroth  (tidigare statssekreterare på Finansdepartementet och Inrikesdepartement och GD på fortifikationsverket). Vi fick många tankar när vi fick oss "en dos" om "Den framtida kommunstrukturen" med efterföljande diskussioner.
Det har varit en mycket bra vecka överlag med utvecklingsinriktade möten med både externa och interna aktörer. I onsdags ägnade sig förvaltningens administrativa personal åt att diskutera vår gemensamma värdegrund - Ansvar Mod och Fantasi utifrån Hur var och en kan bidra till att stärka den lokala attraktionskraften.

fredag 1 april 2016

Tisdagen och onsdagen gav mig en riktig energiboost. God Morgon Vimmerby gästades av TV 4:s politiske kommentator, Marcus Oskarsson. Allt var proffsigt anordnat som vanligt av näringslivsenheten. Marcus hade efter God Morgon Vimmerby tillfälle att träffa politiker och tjänstemän på Näs och gav oss där ännu fler bilder om vad som skapar framgång utifrån sin kunskap och erfarenhet.
Kristina Alsér tog sedan vid och berättade om hur hon framgångsrikt lett arbetet med att utveckla länsstyrelsen i Kronoberg under sina snart nio år som landshövding. Grunden har lagts genom att skapa en anda med både modiga ledare och medarbetare som verkar tillsammans med en starkt uttalad värdegrund som bas. Dessutom massor med "strategiska samtal" med olika målgrupper kring viktiga frågor.
På onsdagen fortsatte dialogen här på hemmaplan. Vi hade då vårt andra möte i Advisory Board om hur vi ska stärka den lokala attraktionskraften i kommunen.
Vill be er hålla utkik framöver efter Vimmerby kommuns Årsredovisning 2015. Bra teamwork mellan medarbetare på ekonomiavdelningen och medarbetare på administrativa avdelningen och kommunens förvaltningar och avdelningar i övrigt har resulterat i en lättläst och informativ publikation!
Annars gläder jag mig så här fredagen åt att jag idag hälsat två nya viktiga medarbetare välkomna till Vimmerby kommun. Idag börjar en ny medarbetare på ekonomiavdelningen och en chef inom kommunens kostverksamhet. Välkomna!

torsdag 24 mars 2016

Nu känns det att det börjar närma sig storhelg! Många har tagit ledigt eller jobbar del av dag idag.


I samband med koncernledningsmötet i tisdags tackade vi Roger Carlsson, VD på VEMAB för finfina insatser och gott samarbete. Roger har varit anställd sedan 1968. Det för stor respekt med sig. Under åren har han bytt arbetsuppgifter. Han har varit chef sedan 1985 och VD på VEMAB sedan år 1994. När man ska prata om insatser som skett under Rogers ledning så lyfte jag naturligtvis särskilt fram Kraftvärmeverket samt utbyggnad av fjärr- och närvärme i kommunen. Andra mjukare delar som ska framhållas är Rogers fingertoppkänsla för kundnöjdhet! Stort tack Roger för ditt arbete!


Nästa vecka ser jag fram emot God Morgon Vimmerby med efterföljande samtal kring stärkt lokal attraktionskraft.


Jag vill önska alla en skön Påskhelg!

fredag 18 mars 2016

Jag har varit i Stockholm i slutet av veckan på vårkonferensen för kommundirektörer. Där valdes jag för övrigt in i styrelsen och kommer därför att framöver få finnas med och planera för kommande aktiviteter inom kommundirektörsföreningen. Föreningen har ca 260 medlemmar och många prioriterar att åka på de nationella konferenserna som genomgående håller hög kvalitet med aktuella, pålästa och professionella föreläsare. Det känns som det här blir ett spännande och intressant uppdrag.
På årets vårkonferens fick vi ta del av strategiska och dagsaktuella frågor från SKL. Bl a annat fanns "den kommunalekonomiska framtiden, den demografiska utvecklingen, infrastruktursatsningar, regionfrågan och flyktingmottagandet på agendan igår. Idag har vi fått ta del av "hur vi kan utveckla en likvärdig skola - politik eller pedagogik" samt "makt och ansvar för den digitala revolutionen".

söndag 13 mars 2016

Redan söndag... Den här veckan gläds jag åt goda omdömen för medarbetare som arbetar inom socialförvaltningens beroendeenhet och kring förbättrade resultat för räddningstjänsten i Vimmerby kommun. Dessutom hamnar Vimmerby som geografisk plats på en mycket bra placering när man bedömer hur "rolig" olika städer är när man jämför utbud i förhållande till befolkning. Härligt!

Nystart för kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags. Politiken organiserar sig utifrån hur de själva anser det bäst utan inblandning från oss tjänstemän. Jag ser i alla fall fram emot att utskottet som form är tillbaka. Min förhoppning är att det underlättar fortsatt dialog för att lösa uppdragen framöver.

I tisdags hade vi bra diskussioner kring viktiga, aktuella arbetsmiljöfrågor och attraktivitet med facken på CESAM. Det kändes mycket viktigt att få lyfta och diskutera frågor kring de anonyma kommentarer som cirkulerar bl a kring att det råder en "tystnadskultur" m m.
I en bilaga till Dagens Industri den här veckan fanns en artikel med socialpsykologen, Bosse Angelöw som just nu är aktuell med boken "Mera arbetsglädje". "Stöttande ledare är det allra viktigaste följt av en kreativ och dymnamisk arbetsmiljö". Människor som känner arbetsglädje kan utföra underverk" Något som jag otaliga gånger själv sett under årens lopp. Enligt Bosse Angelöws så förbättrar ökad arbetsglädje både motivationen, effektiviteten, bemötandet och samarbetet. Dessutom påverkas hälsan positivt! Chefen är dock inte ensam ansvarig utan det finns "Mycket som du som medarbetare kan bidra med". Han  säger dock att det är "Högsta ledningens ansvar är att skapa förutsättningar, strukturer och rutiner för att man ska kunna jobba med frågan". I Vimmerby kommun jobbar ledningen mycket målmedvetet med dessa frågor sedan ett par år tillbaka utifrån ett helhetsperspektiv.

fredag 4 mars 2016Ägardialog med Hultsfred
Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, Lennart Davidsson och förvaltningschef Anders Helgeé informerade idag kommunstyrelseledningarna i Hultsfred och Vimmerby om att man har ett väl fungerande samarbete. Förvaltningen levererar ett gott ekonomiskt resultat för 2015. Anders beskrev också på vilket sätt man arbetar med mål och nyckeltal med fokus på vad man presterar gentemot invånarna. Man är noga med och är uppmärksam på att man presterar mot olika grupper i båda kommunerna. Förvaltningen jobbar hårt med att få till förbättrade hemsidor, blanketter m m. Anders berättade också om hur verksamheten fungerar i stort och kring förändringar som kommer att ske på medarbetarsidan.
Efter miljö- och bygg var det dags för våra två räddningschefer att berätta om läget när det gäller samverkan inom räddningstjänsten. Sedan januari har vi en gemensam ledningsorganisation där det i princip har fungerat mycket bra så här långt. 
Vi passade också på att träffa kommunernas gemensamme säkerhetssamordnare.Tack Roger och välkommen Torbjörn!
Senare i mars kommer vi i koncernledningen att avtacka VEMAB:s VD, Roger Carlsson. Men så länge vill jag i alla fall varmt tacka för alla arbetsinsatser under alla år!
Idag har jag träffat den nye VD:n Torbjörn Swahn. Ett trevligt inledande samtal. Jag ser fram emot fortsatt samarbete. Åter igen varmt välkommen till koncernledningen i Vimmerby!


 

torsdag 25 februari 2016

Veckan har naturligtvis präglats av folkomröstningen. Jag vill varmt tacka alla inblandade medarbetare i kommunen samt även tacka kommunens valarbetare för ett väl utfört arbete. Snart väntar ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde.
Jag kommer alldeles säkert att återkomma om vad det kommer att innebära framöver. Just nu är läget oklart.

fredag 19 februari 2016I onsdags lyssnade jag med flera från kommunen på en förläsning av Reine Carlsson. Han är brandmannen som utvecklar olika organisationer genom att prata om gemensamma mål, trygghet på arbetsplatsen, krishantering, säkerhetstänkande, ledarskap och medarbetarskap. Reine Carlsson deltog som rökdykare vid brandkatastrofen på Backaplan  i Göteborg 1998. Branden på Backaplan  uppstod  i en lokal där ca 375 ungdomar i åldern 12-25 år befann sig. I lokalen hade det den aktuella kvällen anordnats diskotek. Lokalen var godkänd för 150 personer. I branden dödades 63 ungdomar och 200 skadades. Föreläsningen var både starkt berörande, varm och personlig.


Annars rör sig det mesta arbetet just nu kring den stundande folkomröstningen.

torsdag 11 februari 2016

Funderar just nu om jag har disciplin nog att hänga med på en joggingtur från stadshuset om en halvtimme... Det får nog bli så även om tröskeln känns ganska hög att ta sig över vissa dagar!
Stadshuset har också en kör numera som jag tyvärr inte haft möjlighet än att delta i. Två exempel på må-bra aktiviteter som jag tror bidrar till många positiva effekter på en arbetsplats.


Sedan vill jag tacka för alla fina arbetsinsatser till de som arbetat i Vimmerby kommun i 25 år. Jag missade middagen igår kväll, som jag hörde var både mycket god och trevlig! Varmt tack till  er! 


Gläds med och vill ännu en gång gratulera Jesper Svensson som hyllas av hela bowlingvärlden och oss stolta invånare som bor i Vimmerby kommun. Han utför den ena fantastiska prestationen efter den andra.

fredag 5 februari 2016

Ministerbesök
I onsdags var jag på Campus i Västervik tillsammans med några andra tjänstemän och politiker från Vimmerby, Västervik och Hultsfreds kommuner. Vi träffade där högskole- och forskningsminister, Helene Hellmark Knutsson och landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht. Våra kommuner har ansökt om medel för att vi tillsammans ska arbeta för "Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning". Tillsammans är vi "Campus i Småland" (CIS). Vi samverkar med Linnéuniversitetet och Högskolan Väst och bedriver lokalt både kortare kurser och programutbildningar i våra tre kommuner. Vi behöver ta ett krafttag inom området. Kompetensförsörjningsfrågan är otroligt viktig, både för att näringslivet ska klara av att fortsätta utvecklas i positiv riktning men också för att den offentliga sektorn ska klara välfärdsuppdragen. Beskedet efter besöket var att vi behöver revidera vår ansökan. Vi hoppas självklart på ett positivt besked framöver!


Härskartekniker
Fackförbundet Vision bjöd i onsdags in sina medlemmar till ett seminarium om "Härskartekniker". Bra initiativ av ordförande Tony Söder, där vi bjöds på lunch och samtidigt fick lyssna och reflektera kring hur dessa kan identifieras, hanteras och förebyggas. Alla använder sig av dessa. Att både vara uppmärksam på vad andra gör och vara självkritisk och se vad jag själv gör är viktigt. Därför behöver vi kunskap.
Hur vet man om man är utsatt? Den som utsätts för dem att känner sig helt enkelt illa till mods...Genom att använda härskartekniker så kan man upprätthålla ojämställda strukturer. Dessa kan användas för att diskriminera. Vi fick under seminariet möjlighet att fördjupa oss i; osynliggörande, stereotyp, projicering, dubbelbestraffning, komplimang och förlöjligande. Verktygen som man kan använda om man känner sig utsatt är följande motstrategier.
-Tag plats,
-Ifrågasättande
-Korten på bordet
-Bryta mönstret
-Spegling


Ledarforum
Nästa vecka ser jag fram emot att träffa alla chefer i kommunen. På dagordningen denna gång finns "Stärkt Lokal Attraktionskraft", folkomröstning, praktiksamordning, säkerhetsfrågor och kommunikation.


 

 


 -
fem bekräftartekniker:
-Synliggörande
-Respekterande
-Informera
-Dubbel belöning
-Bekräfta rimliga normer

fredag 29 januari 2016

Det har varit en mycket händelserik vecka med en massa olika frågeställningar, möten, avstämningar och starka känslor i omlopp. Det har bl a handlat om vårt ekonomiska läge, kommande folkomröstning och kommunfullmäktigesammanträdet i måndags.
I eftermiddag har jag i alla fall gjort något så ovanligt som att jag har stängt in mig på mitt rum. Min dörr är annars öppen, i princip alltid, när jag är på plats. Det finns just nu en hel del administrativa uppgifter som måste hanteras och det var därför nödvändigt att ta tag i dessa.


Jag vill hälsa alla medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen varmt välkomna till kommunstyrelseförvaltningen! Kultur och fritidsförvaltningen har haft ansvaret för många viktiga verksamhetsområden. Dessutom har man varit och är mycket framgångsrika inom flera områden. Jag tror att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla verksamheten och framöver skapa ännu mer nytta för kommunens invånare nu när vi skapar nya kontaktytor.


Jag vill också hälsa Torbjörn Swahn, ny VD på VEMAB, varmt välkommen till koncernledningsgruppen framöver!

fredag 22 januari 2016

Stärkt lokal attraktionskraft
I veckan har vi haft det första mötet i ett alldeles nybildat Advisory board. Deltagarna är en mix av politiker, tjänstemän, medborgare och företagare. Alla tillfrågade har tackat Ja till att vara med. Alla som är med har på olika vis uttryckt att de har en stark vilja att Vimmerby kommun ska utvecklas i en positiv riktning. Upptakten var mycket intressant där en extern utredare - Ola Granholm redogjorde för sina reflektioner kring genomförda djupintervjuer med politiker i kommunen. Näringslivsavdelningen samordnar det kommande arbetet med Carina Östh som projektledare.
Daniel Nestor


Vi håller nu alla tummar vi har för att Daniel Nestor som redan har en så bred erfarenhet av ledarskap, vinner Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendie "Kompassrosen". Dels finns "Frammis" i hans CV men också mixen av egen företagare/samhällsutvecklare och politiker. Jag och förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen, Birgitha Sahlin träffade Daniel redan för ett antal år sedan, då även med Lisa Blom. Jag kommer ihåg att vi båda var mycket imponerade av deras klokskap och vilja till utveckling både för egen del, men också för verksamheten. Båda finns nu representerade i Vimmerby kommuns kommunfullmäktige och det tycker jag är mycket roligt! Oavsett om det blir vinst i form av ett pris eller inte så är den typen av driv som Daniel, Lisa m fl besitter avgörande för utvecklingen i kommunen.


Fortfarande högaktuellt...


Idag blev jag taggad i ett inlägg på facebook av en f d kollega från Hultfred, Cynthia Runefjärd som numera finns i Göteborg. Hon påminde mig om ett gammalt blogginlägg jag skrev år 2011. Läs gärna hennes blogginlägg via denna länk.


http://cynthiareflekterarimajornalinne.se/2016/vi-ar-val-medvetna-om-att-detta-tar-kraft-och-kraver-stor-forandringsvilja-av-oss-alla

fredag 15 januari 2016

Ekonomi i balans, prioritet 1


Redan fredag...och nu är det full fart igen. Vi har en del energi- och resurskrävande åtgärder som ska hanteras i början av året som verkställighet av fattade poliska beslut få att få en ekonomi i balans samt folkomröstning.


Utveckling internt och externt


Samtidigt ser jag fram emot att få jobba med att vidareutveckla olika delar som kommer att höja kvaliteten och effektiviteten på våra tjänster. Ledare och medarbetare runt omkring mig diskuterar och funderar mycket kring hur vi på bästa sätt svarar upp till de krav och förväntningar som finns på oss såväl externt som internt inom organisationen.
När det gäller kommunstyrelseförvaltningens avdelningar så känns det mycket hoppfullt. Vi har mycket bra medarbetare och har också lyckats väl i rekryteringar. Jag känner mig mycket tacksam och nöjd över den utveckling som sker.
Externt händer det också mycket bra saker. Det händer och sker mycket inom olika företag i kommunen.