fredag 23 december 2011

Reflektion efter kommunfullmäktige i måndags kväll. Jag tycker mig se att åhörarskaran på läktaren ökar i antal . Det känns roligt. Jag har stor respekt för alla ledamöter som engagerar sig politiskt på fritiden. Den här gången avslutades kommunfullmäktige efter kl 21.00 med julgröt. Många sammanträden avslutas betydligt senare än så. Jag har detta som arbete medan många politiker i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på kort tid ska sätta sig in i mycket komplicerade ärenden. Efter det ska de sedan fatta beslut i viktiga frågor som kommer att påverka vår kommun för lång tid framöver. Många av er har den veckan tittat förbi min dörr, sagt några ord och önskat god jul. Det har varit en bra vecka för mig när jag har haft möjlighet att spontant byta några ord med både er politiker och med chefer och medarbetare som haft något som man vill prata om. Det känns bra! 
I onsdags var jag på kommunchefsträff i Kalmar. Vi hann avverka en massssa frågor.
-          Kalmar kulturcentrum en regional angelägenhet?
-          Almi var på besök. De erbjuder rådgivning och finansiering till företag.
-          Grufman & Reje var där och redogjorde för konkurrenskraftsanalys av länets näringsliv. Det är bara att konstatera att Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Västerviks kommuner i dagsläget totalt sett ligger på ”fel sida” när det gäller lönsamhet.
-          OECD – studien. Det är en studie för Småland, Öland, och Blekinge. Den omfattar infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, akademi och om våra kommuner - Där sammanfattas bilden med vikten att kunna rekrytera och behålla kompetens samt behovet av kommunövergripande samverkan. Sammanfattningsvis för alla områden handlar det om att öka attraktionskraften för vår del av landet.
-          Digitalt verktyg för omvärldsanalys – Vi sa Ja till att testa.
-          Certifiering av företagslotsar, Projektet är utvecklat i Hultsfred. Vimmerby och Högsby har också funnits med på ett litet hörn. Projektet är proffsigt och har vunnit intresse hos SKL. Det syftar till att ”Gå från stuprör till en professionell företagslotsande organisation” I Vimmerby fick vi frysa detta utvecklingsarbete förra året p g a resursbrist. Jag hoppas att vi snabbt kommer på banan när vi nu får en ny näringslivschef. Kalmar län föreslås bli pilotlän.
-          Öka EU-kompetensen i Småland, Öland och Blekinge, ett omfattande program ska startas upp inom en rad områden som tex IT, näringsliv, kompetensutveckling och infrastruktur.
Igår avverkades de sista julklappsinköpen och idag finns planer på att inhandla julskinkan m m.
Jag tar nu ledigt och återkommer med mitt bloggande efter den 9/1, då jag åter är i tjänst. Ekonomichef Staffan Leijon eller Monica Bergh finns i tjänst (någon av dem) och ersätter mig under min ledighet.
Jag vill tacka för alla fina arbetsinsatser 2011.
God Jul och Gott Nytt År!

fredag 16 december 2011

Den här veckan har nog överskuggats av diskussioner kring den föreslagna organisationsförändringen. Den väcker känslor! Jag har nu en förhoppning om att att vi får en snabb politisk hantering men har också förståelse för att den måste kombineras med ett bredare förankringsarbete. Det viktigaste nu är att både politiker och tjänstemän inser att vårt omstruktureringsbehov inte kommer att lösa sig med automatik. Det kommer att krävas en tydlig inriktning och ett samlat handlingsprogram där det framgår vad och när olika insatser ska göras. Arbetet ska präglas av öppenhet och en bra kommunikation.

Igår var vår nye näringslivschef Patrik Kinnbom hos mig och Carina Östh. Vi påbörjade dialogen kring de områden som är prioriterade när han väl är på plats den 9:e januari.

Under lunchen passade ledningen på kommunstyrelseförvaltningen på att avtacka IT-chef, Krister Jonsson som nu formellt tillsammans med sina medarbetare på IT-avdelningen övergår till kommunalförbundet IT-SAM. Vi ska ju vara med där så IT-SAM är ju faktiskt  - Vi. Det kändes ändå bra att uppmärksamma att nu blir det en förändring inom detta område. Vi kommer säkert att drabbas av en del övergångsbesvär men min tro är att detta ska bli riktigt bra. Jag vill önska alla medarbetare på IT-avdelningen ett stort  - Lycka Till!
Ofta får jag säga det jag nu också tänker skriva... Vi har så många kompetenta medarbetare inom en rad olika områden i Vimmerby. Ibland när jag pratar samverkan med andra kommuner så kan en del få uppfattningen att "vi inte kan något i Vimmerby". Så är det inte alls. Jag vill säga att vi är djupt spetskunniga inom många områden. Det märker jag ofta själv och får det också till mig från kollegor. Min tolkning är i stället att vi har brist på de övergripande sammanhangen. Det har ju inte att göra med enskilda medarbetares förmåga utan handlar om att det finns ett starkt behov av strategisk styrning och ledning.

Idag har vi haft ledningsgrupp och bl a haft besök av Kenneth Rooth som pratat om upphandling. Vi bestämde att frågan är så viktig att vi behöver återkomma till den på nästa möte. Vi behöver öka kunskapsnivån inom kommunen och behöver diskutera hur vi bäst ska lägga upp detta arbete.

Efter mötet idag var det dags för grötlunch med inbjudna medarbetere på kommunstyrelseförvaltningen. Våra festarrangörer Bo Klarén och Ing-Britt Adolfzén hade gjort ett kanonjobb med att fixa denna enkla men trevliga sammankomst!

lördag 10 december 2011

Jag har kommit i ”ofas” när det gäller mitt fredagsbloggande. Har varit på kommunchefsträff i Linköping, torsdag och fredag. Det var riktigt bra dagar. Det är dessutom guld värt att träffa alla kollegor och utbyta tankar och erfarenheter. Det är främst kommunerna i Östergötland som är med men även kommuner från Sörmland och Jönköpings län. Temat denna gång var kommunal bolagsstyrning. Forskaren Anna Thomasson inledde med en teoretisk ansats. Hon har skrivit en avhandling i företagsekonomi om Kommunala bolag som svårhanterliga företagshybrider. Därefter beskrev Lena som är kommundirektör i Linköping, Åsa som är kommundirektör i Norrköping och jag hur vi uppfattar att styrningen fungerar samt vilka utvecklingstankar som finns i våra respektive kommuner.  De kommuner som vill hålla ihop sin koncern efter ett genomtänkt strategiskt upplägg kan rikta sina blickar mot och kontakter med Norrköpings kommun.
Under fredagen handlade det om samarbete och relationer mellan ledande politiker och tjänstemän i kommuner. Vi hade besök av Viveka Nilsson från kommunforskning i Väst, Leif Jonsson och Johan Wänström från CKS.  Vi diskuterade kring de dilemman vi nästan dagligen hamnar i. Det är hög omsättning på kommunchefer i landet. Jag läste för några veckor sedan att 70 stycken börjat efter mig. Det är en ganska hög procent. Igår blev det offentligt att stadsdirektören i Göteborg får sluta så det handlar säkert om ett antal till sedan artiklen om den höga omsättningen publicerades... Jag jobbar ju nära kommunstyrelsen och framförallt finns främst Micael Glennfalk som kommunalråd och även Helen Nilsson som oppositionsråd nära mig i min vardag. Jag upplever att vi har ett gott samarbete. Det är absolut ingen självklarhet kan man konstatera när man utbyter erfarenheter med andra kommuner... Det går heller inte att komma ifrån att det till stor del handlar om tillit och rätt personkemi.
Vi hann även med att resonera en del kring det ledarutvecklingsprogram som finns inom ramen för CKS som bl a innehåller det mentorsprogram som jag tidigare nämnt i denna blogg. Jag hoppas att någon chef kommer att delta från Vimmerby kommun när nästa ledarutvecklingsprogram drar igång nästa höst.
I onsdags var jag i Västervik, inbjuden till deras egna ledarprogram för alla chefer inom socialtjänstens verksamhetsområde. Jag var inbjuden för att personligt delge mina erfarenheter hur samverkan har sett ut med olika ordföranden som jag haft under mina år som förvaltningschef. Det var nyttigt för mig att reflektera och tänka tillbaka. Jag har samarbetet med fem olika ordföranden och de har alla varit väldigt olika. Jag har inte upplevt det svårt att jobba med någon av dem. Istället har det ofta inneburit en nära relation där man lär känna varandra väl och där man har stor respekt för varandras roller. En del beskriver det som att det finns en gråzon mellan ordföranden och förvaltningschefen. I Linköping pratade vi om att det istället kanske handlar om ”den gyllene zonen eller sampelszonen” Det är ofrånkomligt att en politiker ibland ”kliver in” i förvaltningsorganisationen och tjänstemannen ger sig ibland även in i politikens område. Micael G och jag diskuterar ofta om det här. Den dialogen tror jag är oerhört viktig för att vi ska nå framgång i vårt uppdrag. Jag tror att en viktig egenskap man behöver ha som förvaltningschef är anpassningsförmåga där man jobbar på och gör det bästa man kan utifrån de förutsättningar som ges.
I början av veckan var Micael Glennfalk och jag hos Johan Olefors, Storebro Bruk på företagsbesök. Det var mycket intressant att lyssna på hur produktionen av båtar går till.  Vilka kvalitetsprodukter! För mig känns det viktigt att stämma av förväntningar och ev. synpunkter på den kommunala verksamheten. Denna gång fanns främst ett översiktligt intresse av att lyssna in vad det finns för möjligheter och hur företagen ska gå tillväga för att söka EU-stöd. Om någon av er hör att det finns frågor inom detta område, hänvisa till Carina Östh på kommunens näringslivskontor.

Något som jag vill lyfta fram den här veckan som verkligen sticker ut är kulturgarantin för barn och ungdomar i Vimmerby kommun. Jag tycker alltid det finns någon spännade plan och jag hör så många som uppskattar dessa inslag i vardagen. Det kan ibland vara så att man tänker att det här finns i alla kommuner, så är det verkligen inte. Det är ett resultat av ett mycket gott samarbete mellan barn- och utbildningsnämnd/förvaltning och kultur- och fritidsnämnd/förvaltning. Nu senast fick jag höra en lång historia av min dotter när hon varit på teaterföreställningen -  "Världens bästa begravningar". 

söndag 4 december 2011

Det har varit en minst sagt arbetsintensiv vecka. Jag börjar med det positiva! Vi har anställt en näringslivschef, Patrik Kinnbom som börjar hos oss den 9/1. Vi träffades i tisdags och bestämde att vi ska ses vid ytterligare ett tillfälle i december. Det känns mycket bra och jag tror att han snabbt kommer att bli fullt sysselsatt. Inte minst märktes det på det nystartade industrirådet som hade sitt första möte i veckan. Micael Glennfalk har nu startat upp både ett näringslivsråd och ett industriråd. Jag själv finns med i det senare. Redan det första mötet kändes mycket betydelsefullt.
Det andra jag vill lyfta fram är att Lars Rönnlund stannar i Hultsfred som kommunchef. Vi är redan igång med ett antal samverkanslösningar och har mer på gång bl a på juristsidan och inom lokalvård. Vi har samma grundsyn på hur kommuner ska ledas för att utvecklas och det gör att samarbetet mellan oss är enkelt och bygger på förtroende.
Ekonomikontoret har arbetat med att sammanställa ett antal nyckeltal på vår hemsida. Arbetet är inte klart men det finns som sagt ett antal att ta del av redan nu. Ni går in under Politik & förvaltning – ekonomi – där ni sedan kan nå ett antal nyckeltal av olika slag.
Om jag sedan fortsätter med det som upptar min energi just nu…
Hans Eriksson, vår socialchef har fått nytt jobb – Grattis! Han kommer att börja arbeta inom samordningsförbundet. Hur ersättarfrågan när det gäller tjänsten ska lösas är ännu ej klarlagt. Det har att göra med om det finns en politisk ambition att förändra nämndsstrukturen.
I torsdags hade vi frukostmöte med alla chefer i Vimmerby kommun. Vi träffades ett par timmar för att gå igenom lite kort om vår löneprocess, det nya PA/lönesystemet och vi hade besök av företagshälsovården, Sensia som vi nu har avtal med. Vi ägnade större delen av mötet till att diskutera strategier för hur vi ska arbeta vidare med de utvalda prioriterade områden som ledningen valt ut med anledning av resultat på medarbetarenkäten. Det handlar mycket om ledarskap och hur vi agerar. Jag är trygg (och dessutom mycket uthållig) i min övertygelse om hur vi måste utveckla ledarskapet i Vimmerby. Jag märker att min synsätt krockar en del. Min förhoppning är att vi i Vimmerby ska vara en attraktiv arbetsgivare där kompetenta ledare som har ett utvecklande ledarskap söker tjänster och gärna stannar och naturligtvis tar ansvar för sitt eget verksamhetsområde fullt ut men också har förmåga helhetssyn.
Det lär vi behöva... !
I fredags blev organisationsanalysen offentlig som pågått under hösten. Det är en dyster läsning (finns att ta del av i sin helhet på hemsidan). Jag delar bilden men har inte sett behoven i så samlad form tidigare. Jag tror att rapporten kan få även de personer som har en positiv grundinställning att dra efter andan. Det är ju så att de konsulter som utfört uppdraget sammanställt uppgifter och gjort analyser utifrån de uppgifter som de intervjuade lämnat. Dessa konsulter har mycket lång och gedigen erfarenhet inom området och skriver på ett ställe i rapporten att ” Vi har bedömt att det finns relativt sett mer att arbeta med i Vimmerby kommun än i andra kommuner vi varit verksamma i som chefer och konsulter”. Det inger stor respekt hos mig för ledningsuppdraget framöver i Vimmerby kommun.

torsdag 24 november 2011

Måndagen började med företagsfrukost på stadshotellet. Temat denna gång var översiktplan. Plan och byggavdelningen vill ha in synpunkter och tankar från så många som möjligt hur planen ska se ut för att utveckla Vimmerby. Det kan handla om bostadsområden, industriområden , infrastruktur m m . Det som framkom direkt under detta möte var vikten av att kommunen snabbt får fram tillgänglig industrimark. Det andra temat handlade om en annan viktig infrastrukturfråga nämligen utbyggnad av fiber. VD:n i kommunalförbundet IT-SAM informerade om hur den typen av utbyggnad gått till i andra kommuner. Utbyggnad av fiber är en nödvändig satsning för att människor ska kunna leva, verka och bo i vår kommun.

I tisdags var jag i Ödeshög och träffade de andra kommuncheferna inom IT-SAM. Jag tror inte att jag varit i Ödeshög förut. Jag åkte på en krokig väg där jag till slut trodde att jag skulle möta mig själv...På hemvägen fick det bli Mjölby, Linköping. Det var första gången jag deltog i den här typen av möte. Det var bra diskussioner och samverkansandan är mycket god. Vi gick igenom alla projekt som är pågående och de som är på gång.  Vi pratade om E-strategi, användarpolicy, SITHS-kort som är en fysisk och elektronisk ID-handling som du kan logga in med och som innebär så många möjligheter framöver. I Kalmar län ligger vi långt framme när det gäller detta arbete. Våra sjuksköterskor inom omsorg och skolhälsovård är först ut. I Östergötland ska man nu påbörja arbetet.
En viktig punkt handlade naturligtvis om Vimmerby kommuns ansökan om medlemskap i IT-SAM. Verksamhetsmässigt kommer arbetet att påbörjas vid årsskiftet. Det har egentligen redan kommit igång inom flera områden. Formellt kommer alla fullmäktigeförsamlingar i de 6 kommunerna att fatta sina beslut i mars/april. Det finns i dagsläget inget som talar för att någon kommun inte vill ha Vimmerby med. Jag kände mig mycket välkommen.

Under onsdagen hade vi en bra avdelningschefsträff på kommunstyrelseförvaltningen. Vi hade besök av teknik och service som informerade om lokalvårdsorganisationen och vi pratade bl a utbildningsbehov, personalbefrämjande aktiviteter och sälj av juristtjänst till Kinda och Hultsfred.

fredag 18 november 2011

Jag vill börja med att tacka alla tjänstemän som under lördagen gjorde en fin insats under ”Arkivens dag” på stadshuset. Dels handlade det naturligtvis om att man som besökare hade möjlighet att ta del av bilder och dokument m m. Man hade också möjlighet att framföra synpunkter inför arbetet med ny översiktsplan, få se och höra hur vi arbetar med internationella kontakter, det fanns även en utställning om bröstcancer men också olika inslag av underhållning. Jag har bara hört lovord och vi ska nu diskutera vidare hur vi ytterligare kan öppna upp den kommunala verksamheten för alla kommuninvånare.
Måndagen, heldag på jobbet med bara ett möte inbokat. Det är mycket ovanligt. Det förtjänar därför en egen rad…
Monica Bergh som är personalchef och jag hade under tisdagen bjudit in de fackliga organisationer som finns inom den kommunala verksamheten och de förvaltningschefer som hade möjlighet till ett möte. Vi tyckte att det var dags att göra ett försök att utvärdera hur det står till med arbetet enligt vårt samverkansavtal. Med på mötet fanns också oppositionsrådet, Helen Nilsson. Vi började med att gå igenom dokumentet och det blev en bra diskussion under genomgången om avtalets olika delar. Därefter delade vi in oss i tvärgrupper och diskuterade där förväntningar och farhågor på samverkansarbetet framöver. Jag känner mig mycket nöjd med mötet. Det fanns energi och engagemang och fick i alla fall mig att se mer klarsynt på var våra kritiska punkter finns. Ni som tidigare läst min blogg har sett mig skriva om vikten av att få till ett utvecklande ledarskap och det är egentligen precis vad samverkansavtalet också handlar om. Allt för många kommuner tecknar samverkansavtal, för det förväntas man göra om man inte ska framstå som alltför bakåtsträvande. Hur många lever sedan i vardagen efter vad det egentligen innebär? För mig är det här arbetet på riktigt! Nu handlar inte allt om ledarskap utan även om medarbetarskap. Vad har man för möjligheter att påverka? vad har man för rättigheter och skyldigheter som anställd? Vet alla? Vi behöver lägga kraft på att utveckla båda delarna, det står helt klart. Vi kommer nu att ta med oss underlaget till ledningsgruppen och CESAM. Vi planerar sedan för en återträff i januari.
Ledningsgruppen för invandrarfrågor har träffats den här veckan, likaså styrgruppen för FAS (Fokus på arbete och studier) jag funderar mycket ofta på hur vi ska få till fungerande kanaler mellan olika nätverk, styrgrupper och ledningsgrupper. För det mesta gör alla dessa grupperingar mycket bra saker. Det som trots det gör att det inte alltid blir så framgångsrikt är att informationen och kommunikationen mellan olika grupper inte alltid fungerar, synkningen saknas. ”Den ene vet helt enkelt inte vad den andre gör”. Jag försöker för egen del vara med där jag kan för vara en länk. Ju fler som ökar sin medvetenhet kring detta, ju mer effektiva kommer vi att bli.
-          Hur kan du? var frågan som ställdes efter min föredragning för Lions Linnéa under onsdagskvällen.
I min iver hade jag pratat konstant i 45 minuter om vad som hänt under mitt första år som kommunchef i Vimmerby och vad som är på gång. Jag ser i efterhand att det naturligtvis kan uppfattas som provokativt att prata om utvecklingsområden, investeringar, satsning på det ena och andra när man som kommuninvånare sitter med frågor som - Varför drar man ner på våra skolskjutsar på landsbygden? Är det sant att ni ransonerar maten i skolan? Hur är det med kylmaten? Kan någon annan aktör få leverera mat till våra äldre? Varför sparas det alltid på förskolan? Ska ni lägga ut äldreomsorg på privat drift med tanke på de vårdskandaler vi läser om? De svaren jag kan ge vid dessa tillfällen kan aldrig uppfattas som tillräckliga. Hur förklarar man enkelt hur vår nämndsstruktur ser ut, var besluten tas och hur en kommunal budgetprocess går till? Min avslutning fick bli att det är mycket viktigt att man känner att man får möjlighet att framföra de frågor och synpunkter man bär på. Jag och övrig ledning inom både förvaltning och politik måste sedan ansvara för att bära med oss dessa frågor och lyfta in dem i rätt sammanhang.
Under torsdag kväll och fredag har jag varit på en återträff för ett ledarskapsprogram som jag deltog i för några år sedan inom ramen för CKS (centrum för kommunstrategiska studier). Nyttigt med omvärldsbilder och dessutom mycket trevligt att träffa gruppen igen. Jag har haft stor nytta av detta nätverk.

fredag 11 november 2011

Jag vill gratulera alla er på Vimmerby Gymnasium som jobbat med Frizon som vunnit priset som årets skoltidskrift. Härligt, ni befinner er alltid i toppstriden och kammade i år hem 1:a priset!

Juryns motivering:
”En engagerad och för läsarna intressant och givande tidskrift som lockar med rappa och relevanta vinklar. Det omväxlande innehållet med krönikor, instrumentella artiklar, breda reportage och intervjuer ger en berikande bild av både den egna skolan, orten och den omgivande världen. Vinnare av priset Årets skoltidskrift är Frizon.”

Ännu en positiv nyhet. Skolinspektionen har gjort en riktad granskning av vår SFI (svenskundervisning  för invandrare) som syftar till att säkerställa invandrares rätt till utbildning i SFI. Skolinspektionen skriver i sitt beslut att "det inte framkommit annat än att kommunen uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats". Det är inte vanligt förekommande att tillsyner avslutas utan någon form av påpekande eller krav på åtgärder. Vi har här ett gott exempel på engagerade medarbetare och en välfungerande intern samverkan inom kommunen.

Idag på ledningsgruppen har vi haft besök av arbetsförmedlingen. De ville informera och diskutera med oss om jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med den är att erbjuda personer som varit utan arbete en längre tid, aktiviteter för att de så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete. Det finns ju även andra sökandegrupper med behov av praktik, tex nyanlända och ungdomar. Hjälp till och fundera - vad har vi för uppgifter som vi kan erbjuda inom vår stora kommunala verksamhet? En förutsättning är dock att man inte ersätter personer som har ordinarie tjänst.

I det sista numret av Dagens samhälle intervjuas Alf Rehn som rankas som en av världens mest spännande tänkare. Han är finlänsk professor och finns med i tidningen på teamat - "Kommunal kvalitet" Han säger att
"All förändring ska göra lite ont". "Vi vill ha lagom med kreativitet, något gulligt och tryggt och kontrollerat som vi är bekväma med. Riktig kreativitet, däremot, är något som nästan alltid kommer som en överraskning, en liten chock, något som ofta är jobbigt. En riktigt god idé gör inte alla glada". Jag ska öka min medvetenhet kring det budskapet.

Trevlig helg!

lördag 5 november 2011

Det här har varit en arbetsvecka med mycket arbete och sena kvällar. Det började i måndags med kommunfullmäktige där mötet avslutades strax efter kl 22.00. Under ärendet – Allmänhetens frågestund ställdes en hel del frågor och det fanns energi och känsla i det som framfördes bl. a kring lokal- och kostfrågor samt kommunala prioriteringar.
Under tisdagen träffades kommunchefer, kommunstyrelseordföranden och vice kommunstyrelseordföranden från Vimmerby och Hultsfreds kommuner för att prata samverkansområden. Vi gjorde avstämning när det gäller miljö- och byggområdet, samverkan kring juristfunktion, lokalvård, kost, inköp, räddningstjänst och vuxenutbildning. Idag har vi redan en påbörjad samverkan inom miljöområdet och en planerad samverkan kring jurist där även Kinda kommun finns med. När det gäller övriga områden så gjordes en nulägesbeskrivning av respektive kommun som följdes av en diskussion om eventuella förutsättningar till framtida samverkan.
Under onsdagen träffades jag och kommuncheferna i Hultsfred och Högsby på samma tema. Eftersom kommunchefen i Hultsfred tyvärr snart slutar så känns det viktigt att säkra upp vissa områden utifrån tjänstemannaperspektiv. Lars i Hultsfred har varit drivande när det gäller olika samverkansområden där vi nu inte får tappa fart.
På kvällen var jag inbjuden till Sparbankstiftelsens och Sparbanken i Vimmerbys möte. I år var temat ”Hjärta vs Hjärna i beslutsfattandet” Vi som var där fick enligt mig en riktigt bra kväll på Björkbacken. Det började med att Håkan Johansson från Swedbank investment Center informerade om beslutsprocessen kring placeringar. Hans uppfattning är att även om vi nu befinner oss i en finansiellt orolig tid/paradimsskifte så ”kommer vi att krångla oss ur detta”. Hans andra viktiga budskap är att ”vi inte ska blanda ihop världsekonomin och börsen med den egna ekonomins behov”. Mötet fortsatte med Ari Riabacke som doktorerat i beslutsanalys. Hans budskap handlade bl a om att ”de flesta överskattar sin förmåga att fatta beslut” och ”Framgång föds av dom som gör lite annorlunda”.  Kristina Alsér fanns också på plats och pratade kring” ”Våga fatta beslut och förenkla på riktigt” Därefter följde ett panelsamtal kring beslutsfattade med Kristina Alsér, mig och två av kommunens duktiga företagare – Per Lindqvist på Ica Kvantum och Peder Magnusson från MD Group. Sist var det dags för stipendieutdelning till fyra ungdomar som utmärker sig som speciellt framgångsrika inom sin sport. Stipendierna gick till Joel Larsson (speedway), Didrik Gustavsson (enduro), Emma Jones (fotboll) och Sandra Fransson (ryttarinna)
Den kommunövergripande ledningsgruppen var under torsdagen och fredagen på Vårdsnäs på ledningsutvecklingsdagar. I maj bestämde vi vilka arbetsformer som ska gälla för vår ledningsgrupp. Nu var det dags att stämma av om vårt upplägg håller. Vi behövde inte ändra mycket i dokumentet, endast ett par meningar. Det kommer efter ändring att finnas på intranätet för de som är intresserade. Vi bestämde hur nästa steg ska se ut kring utvalda strategiområden – löner och löneprocess, information/vi-känsla, introduktion och ledarskapsutveckling. När det gäller det sistnämnda så användes resten av tiden till att öka kunskapen kring olika ledarskapsmodeller. Jag fick under dessa dagar frågan vad som är viktigast för mig att åstadkomma som ledare. Mitt svar är att det är att skapa tillit inom vår stora organisation på över 1300 medarbetare. Hur gör man då? Den frågan ställer sig nog många. Ja, det finns ingen snabb lösning. Det handlar om att vi som ledare ska vara förebilder, ha förmåga till personlig omtanke och att vi är övertygande om att vi når ett bättre resultat om vi jobbar med motivation och inspiration som grund. Det kommer att bli en del krockar… Den här typen av ledarskap är mest framgångsrikt på sikt men är inte det som de flesta medarbetare hos oss efterfrågar. Jag har själv under detta dryga år fått prova på det många gånger. Som chef ”förväntas du ha svaren” Här handlar det istället om att ställa frågor och tro på varje medarbetares egen förmåga till både att utföra och ta ansvar för sina egna uppgifter och förmåga att bidra till lösningar som även ligger utanför ens egna arbetsfält. För att skapa den här typen av organisation måste chefer på alla nivåer träna sig att leda på detta sätt. Här uppmuntras kreativa lösningar och innebär även att det är tillåtet att göra en del misstag och fel. Då kan tillit skapas som enligt forskning (och min erfarenhet) ger avsevärda skillnader när det gäller verksamhetens resultat. Det kan handla om att nå en ekonomi i balans, leverera hög kvalitet på tjänster till våra kommuninvånare och att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare d v s hur nöjd man är som medarbetare med att jobba i Vimmerby kommun. Vi hann också med att teoretiskt gå igenom hur grupprocesser fungerar och vad som utmärker ett destruktivt ledarskap. ”Bad is stronger than good”, därför har ett gott ledarskap högsta prioritet för mig när vi nu ska utveckla Vimmerby till en av landets bästa kommuner! Själv har jag (som jag nog skrivit om tidigare) haft förmånen att ha bra chefer genom åren! De har alla varit väldigt olika men har på sitt sätt bidragit till min utvecklingsresa. Idag har jag bjudit en av dem, min gamla socialchef, Eva Augustsson från Hultsfredstiden på 90-talet på ALV:s höstmarknad. Vi fick en skön eftermiddag i parken, samtal om livets allvar men också med mycket värme och skratt.

fredag 28 oktober 2011

I måndags kväll var Micael Glennfalk och jag i Ydrefors på medborgardialog. Vi var där tillsammans med kommunledningen i Kinda respektive Ydre kommuner. Vi hade en bra dialog om aktuella frågeställningar bl a fiberutbyggnad, vinterväghållning, skötsel av vandringsleder och vilka möjligheter som finns i respektive kommun till hjärtstartare. Jag har skickat vidare de synpunkter vi fick till respektive förvaltningschef inom kommunen. Ydrefors har verkligen ett speciellt geografiskt läge. Regionfrågan är ju inte minst viktig för de boende där...

Den här veckan har vi planerat för intervjuer kring näringslivschefstjänsten som ska äga rum nästa vecka. Det ska bli spännande och jag ser verkligen fram emot att någon snart kommer att finnas på plats. Inte minst märktes det på den första strategidagen som anordnades av Micael Glennfalk igår den 27 oktober på Näs. Rubriken var " Ett av årets viktigaste möte i Vimmerby!" Mötet handlade i första hand om innovation, lek, kultur och design. Micael kommer säkert att kommentera denna dag i sin blogg. Utifrån mig som befinner mig i tjänstemannarollen blev det mycket lyckat. Vi hade intressanta besökare som tillförde "det där lilla extra" Vi kommunala tjänstemän var välrepresenterade och jag har under dagen hört mötet beskrivas i positiva ordalag. Moderator under dagen var Kristina Alsér som är landshövding i Kronoberg men som så tydligt även brinner för sin hemkommun. Vi hamnade under kvällen vid samma bord. Jag fick då tillfälle att höra om hennes beskrivning av länsstyrelsens utvecklingsresa. Verkligen imponerande! Vi verkar ha samma syn på ledarskapets betydelse och "igenkänningfaktorn" var hög när vi delade erfarenheter.

Alla chefer har den här veckan fått utbildning i ny lönestrategisk plattform. Detta inklusive lönekriterier som ska gälla framöver. Ledningsgruppen är överens om att vi vill använda det här materialet och ska nu stämma av med våra fackliga organisationer som också deltog i utbildningen så vi är överens om tagen. Alla medarbetare kommer att få ett utbildningstillfälle innan året är slut.

Jag är ju mentor och har träffat min adept den här veckan. Det var ett möte som gav mig ny energi. Härligt med människor som verkligen kämpar hårt för att utveckla både sig själva och sitt verksamhetsområde.

Dagens ledningsgrupp har framförallt handlat om information - intern som extern, i normalläge och i kris. Nyttiga diskussioner där alla bidrog. Beslut togs om inriktningar som kommer att leda till ett förbättrad struktur inom området.

fredag 21 oktober 2011

I tisdags var vi 13 stycken från Vimmerby kommun som var i Kalmar på utbildningenAllt mellan P4 och facebook – om kommunikation före, under och efter en kris”.  Den startade med att Jesper Falkheimer som är fil dr och docent i medie- och kommunikationsvetenskap föreläste kring kriskommunikation som kunskapsområde. Mest spännande att höra och som fastande hos mig var att vi går från rationella planeringsmodeller till ökat fokus på träning av improvisationsförmåga i flexibla system. Idag hjälper sällan tjocka kris- och beredskapsplaner som finns i en pärm i bokhyllan. Det ska finnas enkla tillämpbara planer med checklistor och aktuell information men lika viktigt och som ofta är avgörande när du hamnat i ”stormens öga” är improvisationsförmåga på tränad grund. Journalisten och medietränaren, Pelle Thörnberg var moderator under dagen. Han har jobbat med TV, radio och tidningar under 30 år. Anna Toss medverkade också som är utvecklare av sociala medier på MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Hon jobbar för att myndigheter ska bli bättre på att använda och hantera sociala medier. Dessa har en enorm genomslagskraft idag och kommer att bli allt mer viktiga som kommunikationsform vid en kris. I Vimmerby kommun har vi praktiskt tränat vid två tillfällen det senaste året. Vi har därför en bra grund att utgå ifrån. På nästa ledningsgrupp ska vi diskutera hur vi ska utveckla våra strategier för att förbättra vår information både internt inom organisationen och externt.  
Kommunchefen i Hultsfred och jag har haft ett avstämningsmöte med vår gemensamma miljöchef i veckan. Spännande att lyssna till hans intryck av skillnader i kultur, arbetssätt med mera.
Under torsdagen träffade jag ett par andra tjänstemän från Hultsfreds kommun tillsammans med Förvaltningschefen på Teknik och service och projektledaren för lokalvård i Vimmerby. Vi utbytte tankar om läget i våra respektive organisationer. Ett möte i positiv anda och som i alla fall gav mig mersmak om flera gemensamma utvecklingsmöjligheter.
Med tanke på det jag skrev om vad jag fastnade för när det gäller Jesper Falkheimers föreläsning så kommer ni säkert att förstå att jag även fastnat för Percy Barneviks ledarskapstips i förra lördagens DI weekend:
”Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav 8 är magkänsla. De resterande 2 procenten är analys. Handelsstuderande lär sig alltså 2 procent av det som skapar framgång i företagen”
Det är min tro att detta också gäller i kommunbranschen och då i hög grad även Vimmerby kommun. Inom det offentliga ägnas mycket tid åt att analysera och processa det vi ska göra sedan…
 

fredag 14 oktober 2011

Den här veckan har jag haft en del medarbetarsamtal och där diskuterat om de s k chefskontrakten. Jag har fått en del värdefulla synpunkter som gör att jag nu snart kan göra de sista förändringarna. När det gäller förvaltningschefernas chefskontrakt så ska dessa sedan delges till kommunalrådet och till den egna facknämndens ordförande. Det känns meningsfullt och bra med det personliga mötet med varje chef eftersom vardagen snurrar på och möjligheten till spontanmöten är få.

Vår näringslivsenhet, f n bestående av Micael Glennfalk, Carina Östh och delvis mig har fått en indikation om hur det ser ut med tillväxten i företagen i kommunen. Vi har ännu inte sett den färdiga rapporten men det känns som vi kommer att ha nytta av informationen för att inrikta strategier och stöd där de gör mest nytta. Micael kommer att starta upp två olika typer av näringslivsråd under hösten.

På kommunstyrelsesammanträdet i tisdags avhandlades mest budgetfrågor. För att vi snabbt ska nå ut internt inom den kommunala organistionen med de beslut som fattas i kommunstyrelsen kan ni som är anställda fortsättningsvis hitta en kort sammanfattning på intranätet dagen efter sammanträdet ägt rum. Under rubriken gemensam information på intranätets startsida går du in på Kommunstyrelsens beslut i korthet.

Veckans goda nyhet är att SKL har släppt rapporten "Information till alla" Granskningen genomförs av SKL som går in och kollar uppgifter och söker hur snabbt man som kommuninvånare kan få svar på vanliga frågor, ca 200 st. Man kollar helt enkelt hur lång tid det tar att få fram ett svar. Ni som finns med i arbetsgruppen som jobbar för att utveckla vår webbsida - informationsrådet, har alla gjort ett jättejobb! Vi finns med på listan över de kommuner som förbättrat vårt resultat mest från föregående år. Resultatförbättringen ligger på 31%. Jag känner mig trygg med att gruppen kommer att fortsätta utveckla webbsidan genom att ta till sig var vi har våra kritiska punkter idag.

Idag har vi haft ett välfyllt innehåll på ledningsgruppens möte. Bl a annat har vi nu analyserat klart vilka områden vi särskilt ska arbeta vidare med att hitta strategier för att förbättra oss utifrån resultatet på arbetsmiljöenkäten. Dessa är:

 • Löner och löneprocess
 • Information
 • Introduktion
 • Ledarskap
Vi har redan en del tankar om vad vi behöver jobba vidare med och kommer att ägna en del tid åt det på våra kommande utvecklingsdagar i början av november. Därefter ska vi i samverkan med facken försöka skapa en röd tråd i arbetet inom hela den kommunala organisationen.

lördag 8 oktober 2011

Infrastruktur och ledarskap


I måndags var jag på ett bra möte på Fredensborg som handlade om infrastukturen i vår region och Stångådalsbanans framtid. Mötet anordnades av vårt gemensamma infrastukturskansli som vi har tillsammans med Hultsfred, Högsby och Kinda kommuner. Michael Leijonhud som är ansvarig hade gjort ett mycket bra jobb och lyckas att få med många personer från respektive kommunledningar, regionförbund, KLT och Trafikverket." Vimmerbys" Mikael Ahlerup gjorde ett lysande jobb som moderator här nedan kan ni se hans sammanfattning.
 • Samsyn, samarbete – att säga är inte detsamma som att göra! Olika organisation och geografiska indelningar måste lägga sin prestige åt sidan för det högre, gemensamma syftet.
 • Välj EN prioritering för önskemål. Alla andra frågor blir därmed inte oviktiga!
 • Länet måste bestämma sig för att samarbeta kring EN sak.
 • Behoven är enkla – trovärdighet, punktlighet, komfort. Gör det inte svårare än vad det är!
 • Bidrar banan till samhällsnytta, att hela Sverige ska leva? JA!!
 • Färdiga och planlagda projekt har hittills fått statliga pengar – men inte de som ”diskuteras” och där oenighet råder
Dialogmötets essens:
 • Fokusera, prioritera, samla er kring ett objekt så ökar vår regions möjlighet till investeringar för infrastruktursatsningar.
Vårt ekonomikontor är på grund av generationsväxling inne i en serie av omflyttningar och rekryteringar. Välkommen, Chatarina Johansson som nu börjat hos oss på kommunstyrelseförvaltningen. Hon kommer närmast från omsorgsförvaltningen. När det gäller resultatet i medarbetarundersökningen så visade ju den på en stor förbättringspotential när det gäller möjligheten att byta arbete internt. Det gör det extra roligt när faktiskt visar sig att det är möjligt.

Jag är handledare i en av Försvarshögskolans ledarutbildningar. Torsdag och fredag har jag varit i Stockholm på ett uppföljnings- och utvecklingsmöte när det gäller konceptet -" Indirekt ledarskap". När det gäller den här utbildningen är den inriktad främst till ledare på strategisk nivå där man leder genom andra chefer eller "länkar" som det kallas i modellen. Under dessa dagar har jag fått ta del av det senaste inom forskningen när det gäller personlighetsbedömningar och beteenden. Det fanns också ett avsnitt som berörde den senaste forskningen kring "Tillit". Hela modellen grundar sig på att framgångsrikt ledarskap leder till tillit som resulterar i att medarbetare inom organisationen verkligen utför det som ledningen avser. Om tillit saknas så betyder det ofta att arbetet inom organisationen utförs på annat sätt eller kanske till och med inte alls...

Jag skulle önska att fler fick ta del av utbildningen eftersom jag vet att ökad kunskap inom detta område leder till mer framgångsrika och effektiva organisationer. Utbildningskonceptet ska marknadsföras framöver till landets kommuner som naturligvis skulle ha mycket stor nytta av denna kunskap. När det gäller vår egen ledningsgrupp i Vimmerby började vi i maj i år med grunderna. Vi kommer att fortsätta i november i år och även nästa år. Vad jag vet så kör man även utbildningar i Kalmar kommun och i någon/några kommuner i Dalarna och Värmland. Hos oss (som i många andra organisationer) är man van som ledare att prata VAD-frågor. Nu ska vi tränas vidare för att öka kunskapen kring att det också är HUR vi gör som avgör resultatet.

Vi som ledare i Vimmerby ska vara förebilder. Den bild medarbetarna i Vimmerby kommun har om oss i ledningen påverkar både tolkning och tilltro till den information som sprids. Utifrån den situation vi befinner oss i. Jag tänker både på ekonomisk situation, vilka resultat vi levererar, hur våra medarbetere upplever sin arbetssituation samt det läge vi har när det gäller långsiktig strategisk planering behöver vi skapa förutsättningar för en organisation med stark tillit och reflekterande medarbetare. Det kommer att leda till både förändring och förbättring av våra resultat!

Håller ni med?

På tal om infrastruktur - Tåget var försenat en timme från Stockholm så denna gång var det inte Kustpilen och Stångådalsbanan som skapade bekymmer utan X2000...söndag 2 oktober 2011

Medarbetarsamtal och ÖP

Min vecka har som vanligt varit fylld av olika slags möten. Jag har haft ett antal medarbetarsamtal. Vi diskuterar om året som varit, nuläge på förvaltningen/avdelningen och i kommunen. Det är delvis olika bilder som förmedlas och olika förväntningar framförs bl a på mig som kommunchef. En del tycker jag ska ägna mer av min kraft åt det” yttre arbetet” tillsammans med kommunalrådet medan andra både efterfrågar och behöver stöd i att leda det ”inre kommunala arbetet”. Själv känner jag dessutom att förväntningarna och kraven ökar från alla håll på samverkan över kommungränserna. I bakgrunden finns krav på effektiviseringar för att minska våra kostnader men även att säkra kompetens för att kunna erbjuda professionella tjänster till våra kommuninvånare. Det är bra att vi nu får en extern analys av organisationen. Förhoppningsvis resulterar den i ett antal förslag som kan hjälpa oss att lägga en plattform som ger förutsättningar för mig och andra att leda den kommunala verksamheten. För min del försöker jag nu i mina medarbetarsamtal skapa tydlighet kring vad som förväntas av varje chef genom att diskutera ett utkast till ”chefskontrakt”. Det innehåller både generella uppdrag för alla förvaltningschefer och avdelningschefer men även tilläggsuppdrag utifrån verksamhetsområde.

I veckan har jag flera gånger hört vår stadsarkitekt Bo Klarén prata om upplägget kring översiktsplanen (ÖP:n) som nu ska revideras. Uppdraget är inriktat på att samla in tankar och synpunkter som handlar om Vimmerby stads utveckling. Eftersom jag som sagt lyssnat ett antal gånger nu så för denna fråga allt mer respekt med sig ju mer insatt man blir. Det här handlar inte om vad vi gör nu eller planerar att göra nästa år. Här måste många komma till tals för att vi ska lägga en plan som långsiktigt håller ihop till en helhet. Ogenomtänkta insatser kan bli mycket kostsamma och ha betydelse för generationer framöver. Klarén med sina medarbetare på planavdelningen kommer nu att träffa bl a intresseorganisationer, företagare, ungdomar, landsbydsråd m fl för att inhämta synpunkter. Det kommer även vara möjligt för kommuninvånare att lämna synpunkter på ”Arkivens dag” i början av november. Det går också bra att vända sig direkt till tjänstemän eller förtroendevalda.


lördag 24 september 2011

Jämförelser

I tisdags var jag och Micael Glennfalk i Stockholm och fick där ta del av hur vi kan jobba för att skapa resultat med nyckeltal. Vi fick reda på hur databasen Kolada fungerar. Kolada står egentligen för kommun och landstingsdatabas. Den innehåller aktuella nyckeltal för kommuner och landsting t.ex. hur många elever i årskurs 9 är behöriga till gymnasiet, hur nöjda är de äldre med hemtjänsten, vad kostar äldreomsorgen m m. Verksamheter som finns med i Kolada är Barn och utbildning, befolkning, ekonomi, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur och fritid, omsorg om äldre och funktionshindrade, personal och regional utveckling.  Ett område som man nu håller på att utveckla är jämförelser utifrån medarbetarperspektiv. Framöver kommer vi alltså kunna koppla samman vad en verksamhet kostar, vilken kvalitet man har på levererade insatser kopplat till nivån på förutsättningar för medarbetarengagemang.
Det där med jämförelser och statistik. Är det något som man ska lägga energi på? Många uttrycker en kritisk inställning. Jag läste idag en krönika av Hans Jensevik som är landets ledande expert på kommunal ekonomi. Han skriver ”När kommunanalytiker från svensk kommunrating visar på fakta och statistik hur den finansiella verkligheten ser ut i en kommun möts vi ibland av beskedet att beskrivningen av läget inte kan användas för den strider mot den gängse uppfattningen om hur det är. Så backar vi tillbaka och kollar siffror och går noga igenom allt igen och man erkänner efter ett tag att det sakliga underlaget faktiskt beskriver en verklighet som den är. Det är nog faktiskt vi säger man till slut”
Varför har den här krönikan fastnat i mitt huvud idag? Det handlar nog om självupplevda erfarenheter… När jag började min bana som förvaltningschef i Kinda kommun i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet inom äldreomsorgen såg jag så många utvecklingsbehov. Jag fick min omgivning att förstå att de satsningar vi gjorde var helt nödvändiga. Våra kostnader ökade kraftigt. Vi jobbade på och utvecklade verksamheten på många sätt så den blev mer tidsenlig. Vid det tillfället började kommunens ekonomiska resurser tryta och kommunledningen började påtala för mig allt oftare att kostnaderna för min verksamhet började dra iväg om man jämförde med standardkostnaden d v s där man tagit hänsyn till alla kända faktorer som är möjliga att ta hänsyn till för att kunna jämföra den egna kommunens kostnad med alla andra kommuner i landet. Jag kämpade, hittade argument och var själv helt övertygad om att vi behövde ännu mer resurser. Den dåvarande ekonomichefen i Kinda kommun visade på varje månad för mig, politiken och alla andra hur alla förvaltningars lönekostnader såg ut månad för månad. Till slut var det svårt att komma ifrån med de underlag som visades upp, trots vad jag tyckte var stora ansträngningar, att vi inte sänkte våra personalkostnader alls. Jag fick då inse att det var helt nödvändigt att jag började leda verksamheten på ett annat sätt. Det finns inget i mitt yrkesliv som tagit så mycket av min energi som att mentalt ställa om vid det tillfället. Våra kostnader förändrades från att vara långt över standardkostnaden till många procent under där den fortfarande ligger stabilt. Vi fick göra detta samtidigt som vi byggde om och moderniserade alla boenden och jobbade aktivt med arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor. Jag kan säga att verksamheten var i betydligt bättre skick på den låga kostnadsnivån. Jag skulle ljuga om jag sa att det var en enkel resa. Om jag ska lyfta fram en framgångsfaktor så var det den grundade tilliten och samarbetsklimatet som vi skapade i min ledningsgrupp. Alla som då ingick i den ledningsgruppen bidrog och tog ett gemensamt ansvar för helheten. Det tog några år att komma dit.  
På tal om jämförelser läste jag att Kalmar läns landsting ligger på ett toppresultat i landet när det gäller hög tillgänglighet samtidigt som vården uppvisar goda resultat i kombination med låga kostnader. Kalmar läns landsting utmärker sig också genom att kunna uppvisa en hög produktivitet d v s lägst kostnad per prestation för sjukvård totalt.  Det är ett imponerande omdöme. Stort Grattis!
Den här veckan har kommunanalysen av kommunstyrelseförvaltningens ledningsorganisation börjat. Det känns nödvändigt att få fram förslag hur vi ska organisera oss för att bäst svara upp mot kommuninvånarnas och våra egna förvaltningars krav och förväntningar.
I torsdags var det dags att träffas i kommunens ledningsgrupp för invandrarfrågor. Just nu avhandlas mest frågeställningar kring den nya etableringsreformen där arbetsförmedlingen är en aktiv part. De ansvarar för att etableringsplaner upprättas. Reformen gäller sedan den förste december 2010. För att ha varit igång så pass kort tid så fungerar nog det mesta bra hos oss. Det vi verkar kunna förbättra är att tydliggöra vem som ska informera den nyanlände om vad som gäller kring olika rutiner och myndighetskontakter.
Jag vet inte om jag informerat om det tidigare men alla kommunanställda som har tillgång till vårt intranät kan nå protokollen från den kommunövergripande ledningsgruppen.  Det finns en flik uppe till höger där det står ledningsgrupp, följer ni den kan ni ta del av kring vilka frågor ledningsgruppen i kommunen lägger sin energi.
Nu väntar trädgårdsarbete denna vackra sensommardag!

fredag 16 september 2011

I tisdags var ett 25-tal politiker och tjänstemän från Vimmerby i Hultsfred på gemensam utbildning om resursfördelning. Kommunfullmäktige har fattat beslut om en 2-årsbudget och för att få det konceptet att fungera krävs att vi arbetar aktivt med prissätting av allt som är möjligt att beräkna inom den kommunala verksamheten. Det är ju egentligen en förutsättning för att volymberäkningar ska kunna göras som ska ligga till grund för resursfördelning, tex om föreskolebarnen ökar i antal ska den nämnden kompenseras för detta och omvänt. Utbyte sker också en sådan här dag mellan grannkommunerna och det tror jag också är värdefullt av andra skäl. En tråkig sak som kommer att ske är att min kollega i Hultsfred kommer att sluta. Lars Rönnlund har fått nytt jobb som utvecklingschef på Regionförbundet i Jönköping. Det blev klart förra veckan men den nyheten tappade jag helt bort när jag skrev förra veckans inlägg (förträngning?) Vi har haft ett gott samarbete och det kommer jag att sakna. Jag hoppas att man lyckas rekrytera en ny god kraft på kommunchefsposten!

I onsdags var en hel del politiker och tjänstemän på Näs och diskuterade mål och strategier utifrån  ett dokument - "Förslag på prioriteringar i länets regionala utvecklingsstrategi - RUS". Vi diskuterade bl a kring näringsliv, kompetensförsörjning, befolkning och miljö i balans, kultur och infrastruktur.
I onsdags var det upptakt för IDAH - projektet:
Vi kommer inom det närmaste året få lägga en hel del av våra resurser på att processa vårt arbetssätt och handla upp ett nytt ärendehanteringsprogram i syfte att blir effektivare administrativt. Det handlar också om säkerhet och spårbarhet av handlingar. Vi har heller inte under min tid här pratat speciellt mycket om E-förvaltning vilket är en ”het fråga” i många andra kommuner. Vad jag förstår handlar det här ett komplett system för all ärendehantering från att det produceras till arkivering där vi inom Vimmerby kommun och i de andra kommunerna inom IT-SAM ska ha ett gemensamt arbetssätt.

Igår hade jag och ekonomichefen ett möte med våra helägda bolags VD:ar. Mötet handlade om ett uppdrag jag fått av kommunstyrelsen som gäller att utreda om det finns behov av en finansgrupp i Vimmerby kommun och om så är fallet föreslå hur en organisation ska se ut. Vi kommer inom koncernen hamna på en hög gemensam skuldnivå när vi nu ska bygga ny förskola, nytt äldreboende och ett kraftvärmeverk.
Idag har vi haft ett välfyllt innehåll på ledningsgruppens möte. Vi har pratat om allt från budgetuppföljning, budget 2012 och 2013, arbetsmiljöpolicy, löneprocess-frågor, riktlinjer för sociala medier samt resultatet av medarbetarenkäten som vi ska arbeta vidare med på nästa möte.
Och så har vi ätit tårta och firat vår 14:e placering som jag skrev om i förra inlägget.

fredag 9 september 2011

En vecka präglad av dialog och möten

I lördags var det då dags för stadsfest i Vimmerby. Jag och familjen fanns på plats under dagen. Mycket folk var i rörelse. Det känns bra att det finns en tanke att detta ska bli en årlig händelse i Vimmerby.  Nu ska vi samla in synpunkter och tankar för att kunna göra förbättringar inför kommande år. Stort tack till Teknik- och serviceförvaltningen som var ansvariga för mycket av den service som krävdes kring arrangemanget och inte minst undanröjde en hel del "hinder" under festen...

Den här veckan har jag träffat CESAM och diskuterat Vimmerby kommuns arbetsmiljöpolicy. Vi tar ett steg i taget...

Kommunstyrelsen hade sammanträde i tisdags. Det blev en lång dag. Vi hade efter sammanträdet dialog kring budget 2012, 2013. Inbjudna var samtliga förvaltningschefer och nämndsordföranden. Efter det mötet hade vi en hearing kring kost och lokalvårdorganisationen i Vimmerby kommun. Inbjuda var förvaltningschefer och nämndsordförande i teknik- och serviceförvaltningen, omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

I onsdags var jag på egen handledning. En mycket bra dag där jag dessutom fick en hel del arbete uträttat på tågresan fram och tillbaka till Stockholm.

Torsdagseftermiddagen ägnades åt budgetdiskussioner med avdelningscheferna på kommunstyrelseförvaltningen. Vad jag hör så pågår dessa diskussioner just nu i mer eller mindre alla förvaltningar.

Idag har ledningsgruppen haft utbildning i löneprocessfrågor. En konsult - Ulf Larsson har gått igenom frågeområden kring lön och lönespridning, kriterier, samtalsmodeller, årscykel och priciper för lönesättning med oss. Detta är startskottet för vår satsning på att jobba mer aktivt och sammanhållet med dessa frågor. I slutet av oktober kommer alla chefer och fackliga organisationer i kommunen att utbildas. I november planeras sedan för utbildning för samtliga medarbetare. Jag har god erfarenhet kring detta arbete tidigare och tror att det här kan höja nivån på vårt arbete avsevärt. Vi har också idag avtackat en förvaltningschef som nu går vidare till andra uppgifter inom koncernen - Lycka till Stefan!

Till sist men absolut inte minst! Igår publicerades SKL:s ranking av företagsklimatet i kommunerna. Vimmerby hamnde på 14:e plats i landet. 166 kommuner deltar i denna undersökning. Detta är fantastiskt roligt för oss och inte minst för dem som jobbar inom miljö och hälsa, med bygglov och brandtillsyn. När det gäller markupplåtelse och serveringstillstånd hade vi för få ärenden för att få betyg/delområde. Men där svar skickats in så ingår dessa i det totala betyget. Den här undersökningen grundar sig på faktiskt utfört arbete i kommunen och det gör den ju extra intressant! Jag läste rapporten i sin helhet igår kväll. Mina tankar efter att ha läst den handlar om att vi aldrig kan slå oss till ro. Kvalitet ska ske i varje möte och är en färskvara. Nästa gång önskar jag också en högre svarsfrekvens. Men för dagen tänker jag bara glädja mig åt de medarbetare som jobbar med dessa frågor i sitt vardagliga arbete och som har fått så fin feedback på sitt arbete! Grattis och njut av helgen!

fredag 2 september 2011

Händelserik vecka...

På måndagsmorgonen träffades ledningsgruppen för ha ett extra möte med anledning av olika frågeställningar kring budgetarbetet. Vi hade också besök av IT-SAM:s VD,  Alberto Necovski för att reda ut olika ekonomiska frågetecken.

Vi har bestämt oss för att utvärdera vår Grafiska profil och haft ett första möte kring detta. Nu ska Magnus Karlsson på kansliavdelningen efterhöra synpunkter från våra olika förvaltningar. Hör annars gärna av er via denna blogg om ni vill framföra synpunkter.

Vi har fått en ny medarbetare på ekonomiavdelningen - Anette Djurstedt. Anders Helgée - vår nya miljöchef har börjat i Vimmerby samt det nya oppositionsrådet Helen Nilsson som också har också installerat sig på sitt rum i Stadshuset, Varmt välkomna!

På måndagskvällen var det kommunfullmäktige och vi hade bl a besök av projektledare och gruppchef - Roger Gunnarsson från Energikontor sydost. Jag fick då veta det där som jag alltid undrat över : Om det är lönsamt att släcka lampan när man lämnar ett rum eller om det är bättre att låta lampan vara tänd om man inte ska vara borta så länge. Svaret är att det nästan alltid lönar sig att släcka d v s om man ska vara borta mer 40 sek om jag kommer ihåg rätt.

Under tisdagen var jag och ett par tjänstemän från kommunen med på ett företagsbesök på Prefab. Jag tycker att det var mycket intressant att få se betongfabriken i verkligheten som jag under årens lopp hört talas mycket om. Det var intressant att höra om hur företaget växt fram och om den efterfrågan som idag finns på företagets produkter. Vi tjänstemän följde med på inbjudan av Företagarna i Vimmerby. Efter besöket tog sig "hela gänget" till stadshuset för att där få lyssna till information av medarbetarna på miljö och bygg samt teknik och service. Det fanns också möjlighet att ställa de frågor man hade till berörda tjänstemän. Micael Glennfalk passade också på att berätta om aktuella frågor. Jag hoppas att det här besöket uppfattas som en del i vår ambition att öppna upp dialogen mellan företagare och kommunens tjänstemän.

Vi har också haft ett avstämningsmöte i FAS-projektet som är ett viktigt projekt som har fokus på åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Vi fick en nulägesbeskrivning och planerade för fortsatta strategier.

Den här veckan har jag träffat min nya adept för första gången. Jag ska vara mentor fram till nästa sommar till en chef från Östergötland. Det är inom ramen för ett ledarutvecklingsprogram som just nu är pågående. Det känns mycket inspirerande och roligt att få vara någon behjälplig under sin yrkesmässiga utvecklingsresa.

Vi har skickat in en EU-ansökan  tillsammans med Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, Hultsfred och Högsby om medel till ett traineeprogram. Projektansökan handlar om "Ledarutveckling över gränserna". Vi är samtliga kommuner alldeles för små för att själva klara ut att hantera frågan. Hultsfreds kommun har verkligen gjort ett jättejobb! Stort tack!

Så här låter sammanfattningen i projektansökan:
"Minskande befolkningsunderlag är en gemensam problematik för kommunerna Aneby, Eksjö, Hultsfred, Högsby, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Vimmerby. Det påverkar kommunernas attraktionskraft och det medför svårigheter att rekrytera chefer. För att öka rekryteringsbasen ska redan anställd personal kompetensutvecklas och de ges då möjlighet till en framtida karriär som chef.
Tidigare har inte kommunerna sett sig som en arbetsmarknadsregion och många har i brist på karriärmöjligheter flyttat från området. Syftet är därför att utveckla detta samarbete så att medarbetarna kan utvecklas och arbeta i de olika kommunerna.
Samverkan förstärks både på makro- och mikronivå genom involvering av kommunledningarna samt skapande av nätverk mellan deltagarna i projektet. Detta tillsammans med kompetensutvecklingen ger förutsättningar för att medarbetare stannar och utvecklas vilket också ökar attraktionskraften för att arbeta och bo i regionen."
Kostnadsbudgeten ligger totalt på drygt 4,2 miljoner.


Under torsdagen och fredagen har jag och Staffan Leijon varit i Kalmar på den årliga gemensamma kommunchefs- och ekonomichefsträffen. Bra program med bl a många viktiga frågeställningar som Regionfrågan, arbetsmarknadsläget, gemensam nämnd kring den kommunala hjälpmedelsförsörjningen, info kring kostnadsutjämningssystemet, regional samverkan inom yrkesutbildning, förändringar inom gymnasieskolan och uppstartsarbete för att få en "befolkning i balans" i vårt län. När det gäller den traditionella tvekampen som äger rum på kvällen mellan ekonomi- och kommunchefer är det väl bara att vara ärlig... Ekonomicheferna vann paddlingen och outstanding var vår egen ekonomichef Staffan som med sin medhjälpare kom i mål först av alla!

fredag 26 augusti 2011

Första arbetsveckan efter semestern

Idag för precis ett år sedan den 26/8, 2010 började jag min anställning i Vimmerby kommun. Det har varit ett händelserikt år med många olika bollar i luften. Fler är kvar att hantera än de som verkligen har slutförts. Jag har ju i ett tidigare inlägg reflekterat kring vad vi haft fokus på under våren och även när det gäller aktuella frågor i höst. Jag trivs väldigt bra här i Vimmerby och har inte en enda dag ångrat att jag tackade Ja till erbjudandet att börja arbeta här som kommunchef. Ett mer spännande uppdrag får man leta efter.

Den här veckan har jag haft besök av Anders Andersson ( KD). Han besöker alla kommunchefer i länet för att ta reda på akuella frågeställningar i länets kommuner. Elisabeth Lago Nilsson och Göran Gustafsson deltog också. Vi hade ett bra och trevligt samtal där jag hoppas att han fick med sig en bild av läget i Vimmerby.

Under onsdagen var jag och Micael Glennfalk i Linköping coh diskuterade infrastruktursfrågor med övriga kommuner inom vårt gemensamma infrastrukturskansli. Vi gjorde upp planer för ett viktigt möte som ska ske i början av oktober.

Jag och Carina Östh har fått en första genomgång av Dirigo  - ett IT-stöd för företagskontakter som vi nu ska införa. Jag tror att det kan blir riktigt bra. Vi kommer att få aktuell information om förändringar som sker på företagssidan inom kommunen och ett internt dokumentationsstöd.

Idag har Per-Åke Svensson och jag varit i Högsby och diskuterat samverkansfrågor inom räddningstjänsten.

Vilket väder det är idag. Hoppas att ni alla får en skön helg!

torsdag 21 juli 2011

Snart semester...

Ja, detta blir mitt sista blogginlägg innan min semester börjar. Jag är åter i tjänst den 22 augusti. Första veckan är personalchefen tf kommunchef och sedan ekonomichefen i tre veckor.
De sista två veckorna har varit suveräna. Jag har hunnit med en massa saker och faktiskt hunnit förbereda en del inför hösten. När jag är tillbaka så är det full fart igen, det är jag säker på!

Jag har ägnat mig en hel del åt omvärldsbevakning och tagit del av det som varit framgångsrikt i andra kommuner, framförallt kring de områden jag beskrev i förra inlägget som är högakutella för oss att jobba med framöver. Just nu har jag fastnat för en CKS rapport som beskriver "Organisatoriska förmågor och egenskaper för förändring". Där beskrivs fem egenskaper som utmärker framgångsrika organisationer:
 1. En positiv befolkningsutveckling
 2. Ett utvecklat samarbete inom kommunen och med andra kommuner
 3. En ny ledningsorganisation - tydlig kommunchefsroll och sampratad ledningsgrupp
 4. Stärkt ekonomifokus - Ekonomin i fokus och kostnadseffektivitet är centralt
 5. Tillämpandet av långsiktigt verkande informella avtal - en överenskommelse eller samsyn i botten som har en fundamental betydelse för ställningstaganden för kommunens utveckling
Rapporten handlar egentligen om hur en kommun handskas med besvärliga situationer, d v s kris
För att ha en bra grund att stå på när oväntade händelser sker så bör man ha en struktur bestående av fem egenskaper: Tidig uppmärksamhet på misstag, ovillighet att förenkla så att viktiga förklaringar missas, känslighet för verksamhet i frontlinjen där arbetet utförs, förmåga att vara dynamisk men samtidigt stabil och att ha respekt för den expertis som finns inom organisationen. Ja, jag håller nog med om ovanstående.

Jag har också tagit del av "Den innovativa kommunen - lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning". Kommunerna är Haparanda, Umeå, Åre, Nacka, Botkyrka, Vara, Lomma och Malmö. Jag har också tagit del av erfarenheter av införande av privata utförare i Nacka, Järfälla och Linköping och SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) rekommendationer om införande av resursfördelningsssystem och deras rapport om "Jakten på effektivitet". Det finns så många bra exempel som vi kan ta lära av och ta delar av i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vi behöver knappast hitta på något nytt själva. Det känns i och för sig ganska bra eftersom jag tror att vi får lägga mycket kraft på dialog och diskussioner i syfte att skapa förståelse och förhoppningsvis delaktighet till nödvändigt förändringsarbete! Det vill säga HUR-frågorna ( processfrågorna). Vi får inte "hamna mer i bakvattnet".
Under morgondagen planerar jag för att ägna mig åt styrmodellsfrågan sedan tar jag ledigt...

Ha´det bra till dess!

torsdag 14 juli 2011

Städ och reflektionstid

Håller just nu på att gå igenom mina sparade högar som jag samlat på mig under våren. Ibland kan det vara bra att tänka igenom och faktiskt också visa både för sig själv och andra vad som har varit viktiga händelser. Det första jag kommer att tänka på är den stora kärnkraftsövningen vi hade i början av året. Den var väldigt lärorik och vi klarade ju den så bra! 

sedan bl a:

 • Det har varit en hel del turbulens kring kommunens dåliga ekonomiska resultat, 2010 och om avtalspensioner
 • Vimmerby kommun har fått en ny fin hemsida
 • Budgetprocessen som ledde fram till beslut om ramar i juni i fullmäktige med "Greppet", analysdagar och mycket dialog i olika konstellationer
 • Allt processarbete innan fullmäktigebeslut om att Vimmerby kommun ska söka medlemskap i IT-SAM
 • Alla tankar och arbete kring hur vi ska utveckla vårt näringslivsarbete, destinationsutveckling, turism m m
 • Internt inom komunen har vi många och stora utvecklingarbeten på gång bl a inom kosten, lokalvården och beslut om en helt ny ledningsorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen
 • Vi har genomfört en kommunövergripande medarbetarenkät
 • Vi fick veta att vi ligger på plats 226 på Svenskt Näringslivs rankinglista och är en av de 10-tal kommuner som tappat flest placeringar sedan år 2007
 • Kommunens övergripande ledningsgrupp har diskuterat och kommit fram till former för övergripande styrning av tjänstemannaorganisationen
 • På kommunstyrelseförvaltningen har vi arbetat hårt med verkställigheten av de effektiviseringar som kommunstyrelsen fattade beslut om i december, 2010.

Samtidigt som städning pågår samlar jag ihop mina tankar om höstens arbete. Det blir en ganska lång lista...

 • På regional politisk nivå kommer nog regionfrågan vara den mest påtagliga
 • Vi ska rekrytera en näringslivschef, annons i augusti. Vi har tagit ett rekryteringsföretag till hjälp som kanske också ska hjälpa oss med en analys av organisationen inom framförallt kommunstyrelseförvaltningen
 • Börja arbetet med en gemensam styrmodell där det finns en röd tråd från politikernas vision till "den konkreta handlingsplanen" på våra olika förvaltningar (delarna är vision, fullmäktigemål, nämndsmål, verksamhetsplan och handlingsplan) Styrmodellen ska hålla ihop allt till en helhet vad gäller  - ekonomi, verksamhetens kvalitet, medarbetarnöjdhet , strategisk utveckling samt attraktionskraft.
 • Formellt beslut sker i augusti men som det ser ut nu så kommer vi att dela miljöchef med Hultsfreds kommun fr o m 1/9
 • Vi kommer att ha stort fokus på verksamhetsutveckling med hjälp av IT-stöd. Det nya PA/lönesystemet ska implementeras med början i höst. Vi kommer att starta upp ett arbete med att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem som påverkar alla förvaltningar. Ett nytt IT-stöd för näringslivskontakter ska införas. Ekonomiavd funderar på när och hur ett uppföljningssystem ska införas som ska underlätta för oss att läsa av hur våra verksamheter går d v s förbättra vår uppföljning. Vi  behöver dessutom ta itu med vårt intranät så att vi kommer igång att använda det som en viktig intern informationskanal. Syftet med införande av IT-stöden är att få till system så att vi får en fungerande intern kontroll
 • Politiska diskussioner lär handla mycket om de förslag på strukturförändringar inom stadsplaneringen som framkommit under våren
 • Färdigställa ansökan om medel för att komma igång med arbetet att utforma ett VCP - Vimmerby Concept Park
 • Löneprocessarbete med början i ledningen men där alla kommunens medarbetare kommer att involveras
 • Sedan ska vi naturligvis hantera arbetsmiljöresultatet...
 • Planera för ett servicekontor/medborgarkontor vid entrén på stadshuset
 • Bilpool ska tillskapas i stadshuset
 • Det finns ju numera beslut om en 2-årsbudget. Vi behöver därför snarast komma igång och prissätta våra verksamheter. Vi startar det arbetet i september tillsammans med Hultsfreds kommun. Vi ska då få utbildning i resursfördelning av SKL
 • och inte minst - Detaljbudgetar som ska tas i alla nämnder utifrån den nu givna ramen
Jag har säkert missat en massa viktiga saker. Ni får gärna kommentera! 

Mina tankar kring förutsättningar:

Det första jag tänker på är att vi behöver ha en positiv attityd. Det här kommer att kräva allas engegemang och jag hoppas att alla vill vara med och bidra. Jag tror att de allra flesta medarbetare vill göra ett riktigt bra jobb. Jag tror att en framgångsfaktor är att vi ger varandra feedback oftare och att det finns en öppen kultur på arbetsplatsen där man kan ifrågasätta invanda sätt att arbeta utan att det blir allt för dramatiskt.  För det är klart att ska vi göra det förvaltningsspecifika arbetet enligt det uppdrag vi har från respektive nämnd + allt det som står på den här listan + det oförutsedda som alltid händer så kan vi inte samtidigt göra allt som vi gjort förrut. Det resurstillskottet som det skulle kräva är en omöjlighet! Ett bra knep kan vara att tänka - Det jag gör nu, vad ger det för mervärde till våra kommuninvånare? Nu är det inte alltid så lätt men har man den grundtanken så kan faktiskt en hel del ifrågasättas. Jag tycker att jag den sista tiden fått flera konkreta exempel detta.
Om vi ska lyckas måste vi få till en levererande kultur. Det ser jag som min viktigaste uppgift eftersom ovanstående uppgifter kräver teamwork.

tisdag 5 juli 2011

Förra veckan startade intensivt med ett långt kommunfullmäktige mellan klockan 17.00-23.00. Det var många viktiga frågor som stod på dagordningen - ansvarsfrihetsfrågor, budget 2012 och 2013, viktiga detaljplaner, destinationsarbete och turism samt IT-SAM frågan. Det känns bra att vi nu vet vad som gäller efter flera månader av diskussioner.

Vi har nu bestämt oss för att ta hjälp av ett rekryteringsföretag när det gäller näringslivschefstjänsten. Jag träffade dem i förra veckan för att göra klar vår kravprofil. Rekryteringsfasen är redan igång men startar skarpt med annonsering i mitten av augusti.

I onsdags var jag och kanslichefen i Kisa. Vi ska tillsammans med IT-SAM kommunerna upphandla upp ett nytt ärendehanteringssystem. Projektet kallas IDAH. Vi gick igenom tidsplan med aktiviteter och datum. Det är mycket som ska hinnas med innan nästa sommar när upphandlingen ska vara klar. Nyckelpersoner blir här våra administratörer med olika titelatur ute på varje förvaltning. Vi ska nu processa fram hur vi ska effektivisera vår ärendehantering samtidigt som vi ska göra den tidsenlig - E-förvaltning. Ett ärende ska hanteras på ett likartat sätt inom hela den kommunala organisationen från att den har produceras till att den arkiveras. Det här blir ett mycket viktigt arbete!

I torsdag och fredags var jag och Micael Glennfalk i Vadstena på nätverksträff. På dagordningen denna gång fanns (naturligtvis) regionfrågan. Huvudfrågeställningen var "Vilka möjligheter öppnar sig för kommunerna att, inom ramen för framtidens regionala utvecklings- och tillväxtpolitik, stärka sin självstyrelse och därigenom skapa ekonomiska och demokratiska mervärden?
Dessutom var ledarfrågan i fokus. Sedan flera år har CKS (centrum för kommunstrategiska studier) vid Linköpings universitet genomfört ledarskapsprogram för högre kommunala chefer. Det är en kommungemensam satsning för att stärka det kommunala ledarskapet i regionen Jag har själv gått den utbildningen för ett antal år sedan, vilket jag fortfarande har stor nytta av. Nu har man uppdaterat utbildningen innehållsmässigt och varje deltagare ska bl a få en kommunchef som mentor. Jag kommer att få en adept från Ödeshög. De tycker jag ska bli mycket spännande. Denna gång kommer ingen ledare från Vimmerby att vara med men det hoppas jag det ska bli ändring på när nästa tilllfälle ges.

Idag har jag haft MBL - information med berörda fack om samverkan på miljöområdet mellan Vimmerby och Hultsfreds kommun. Det är inte lätt så här i semestertider att få till information och förhandlingstillfällen i god tid innan beslut ska fattas på olika sammansträdestillfällen i två kommuner. Vi har dock varit varandra behjälpliga och gjort det bästa vi kan. Vi räknar med att förändringen ska ske fr o m första september och att vi fr o m det datumet kommer att dela chef med Hultsfred.

torsdag 23 juni 2011

Jag har varit dålig på att blogga... Förra veckan var det mycket med kommunstyrelsens arbete kring budgetramar för åren 2012 och 2013. Sedan var jag ledig en del eftersom jag hade ett studentfirande hemma att tänka på. I helgen var det ju annars festligheter på ALV med anledning av den nya Ronjamiljön. Alla jag pratat med tycker att det var ett fantastiskt arrangemang som var hellyckat! Vi hade massor med gäster i Vimmerby från hela landet men även många internationella gäster. Vår förhoppning är att de efter sitt besök pratar gott om alla sina upplevelser i Vimmerby.
Den här veckan har det varit ett ordinarie kommunstyrelsesammanträde och jag har även träffat både avdelningschefsgruppen på kommunstyrelseförvaltningen och ledningsgruppen. Det känns bra att tillsammans kunna stämma av var vi befinner oss för att börja göra planer för hösten. Ledningsgruppsprotokollen kommer läggas ut på kommunens intranät för dom som är intresserade.
Titta på kommunens hemsida så kan ni där ta del av resultatet från den genomförda arbetsmiljöundersökningen. Vi har en hel del att ta tag i och diskutera när vi är tillbaka från semestern. Jag återkommer med fler kommentarer kring resultatet.

Trevlig midsommar och till en del får jag även säga - Ha en riktigt skön semester!

söndag 12 juni 2011

Den gångna veckan har präglats av diskussioner och tankar kring det pågående budgetarbetet. I morgon, måndag är det dags för kommunstyrelsen att förslå ekonomiska ramar till fullmäktige för respektive nämnd.

I torsdags träffades alla kommunens chefer i Plenisalen. De fackliga organisationerna var också inbjudna. På dagordningen fanns lokalvårdsorganisationen, resultatet av medarbetarenkäten samt fortsatt hantering av den och information om nytt PA/lönesystem.

När det gäller lokalvårdsorganisationen var en enhetschef och en lokalvårdare från Hultsfred inbjudna. De har genomfört det vi nu har framför oss.Tanken var att de skulle informera om det posistiva och det som varit mindre bra så vi slipper göra om samma misstag. De hade dock inte så mycket negativt att komma med. Upplevelsen i Hultsfred är att det fungerar bra. I dag leverarar men en högre och jämnare kvalitet till några miljoner lägre kostnad/år. Jag hoppas att vi nu relativt snabbt kan implementera den nya lokalvårdsorganisationen hos oss.

När det gäller medarbetarenkäten så kommer resultatet nu att spridas på respektive arbetsplats. Jag kommer att redovisa resultatet för kommunstyrelsen den 21/6. I samband med KS läggs även resultatet ut på kommunens hemsida.

Sen höst börjar vi implementera det nya PA/lönesystemet. Det kräver att alla medarbetare har tillgång till en dator (som inte är för gammal, eftersom IT-stödet i sig kräver en del prestanda). Principen är att alla har ett grundschema som man sedan anmäler avvikelser utifrån.

I fredags hade ett par utvalda medarbetare på vår personalavdelning ordnat med en utflykt till Brantestad. Det hela var mycket trevligt och välordnat!

Idag har jag och min yngsta dotter varit på invigning av den nya Sommarutställningen  på Näs - Pettson och Findus. Det var också trevligt! 

onsdag 1 juni 2011

IT

Igår skickade jag iväg ett svar på insändarna i Vimmerby tidning "Djupt bekymrad" och PerEwald. Idag fanns ytterligare en insändare i Vimmerby tidning som visade på stor tveksamhet till IT-SAM. Hoppas att Vimmerby Tidning tar in mitt svar i fredagens tidning. Jag får väldigt lite frågor till mig i mina direkta möten med medarbetare i organisationen. Hör av er om ni undrar över något. Den som vill kan dessutom ta del av underlagen. Hör av er till kansliavdelningen så ska vi ordna med kopior.

Svar till Pedagoger på AL

Där har Micael Glennfalk och jag idag skrivit ett svar som medarbetarna där får ta del av på måndag. Jag har fortlöpande och senast idag fått infomation av förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen och känner mig trygg med att förändringsarbetet där kommer att leda till utveckling.

Trevlig helg!

fredag 27 maj 2011

Ännu en arbetsvecka avklarad. Den har varit händelserik!

Företagsfrukost:
I måndags var det företagsfrukost på Fredensborgs Herrgård. Ett 60-tal personer fanns på plats och teamat denna gång var olika former av EU-stöd till företag. Frågor som Micael Glennfalk fick i övrigt handlade om:

1.    Skolbespisning/konkurrens med näringslivet?
2.    Näs/konkurrens med näringslivet?
3.    Äldreboende på Karlbergsplatsen – buller? Påverkan på företag?
4.    CEO:s – skönt att man tänker om...
5.    Turistbyråns placering?
6.    Effektiviteten i stadshuset?
7.    GIS?
8.    Ta bort skyltar vid industriområden som ej stämmer. Om de ska finnas ska de vara vid infarterna och måste uppdateras kontinuerligt.
9.    Bredband – infrastruktur – Ev. tema på företagsfrukost i höst?

Destinationsarbete:
Jag är med i en referensgrupp kring kommunens destinationsarbete och i måndags var det ett möte där ett förslag till Turismstrategi lyftes fram. Vilket arbete som är nerlagt i strategigruppen! Det första sidan lyder "Välkommen till Vimmerbys framtid!"

Ett avsnitt i rapporten handlar om kommunens roll - här ser ni ett utdrag:

"Förväntan på våra politiker och tjänstemän är att de skall:
 • Göra ett tydligt ställningstagande om att turismen och turismnäringen är oerhört viktig för Vimmerby och Vimmerbys framtida utveckling
 • Att man ser sitt bidrag till utvecklingen av Vimmerby som turistdestination som en investering i platsens attraktionskraft (tydliga mål och uppdrag)
 • Att man beaktar turismen i planärenden, beslut och verksamhet
 • Att man bidrar till en utveckling av tillgängligheten till och inom destinationen (kommunikationer, skyltning, information mm)
 • Bidra till försköning av platsen och det offentliga rummet (stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare mm)"
I övrigt blev jag bekymrad på mötet över det där jag brukar prata om... Det framkommer tydligt att tilliten till den kommunala verksamheten är låg. Jag samlar alltid upp synpunkter och framför dessa till den ansvarige chefen för berört verksamhetsområde. Detta för att öka medvetandegraden hos oss alla om rådande läge och för att förbättra dialogen med kommuninvånare och företagare.

IT:

Den här veckan har annars handlat mycket om IT-SAM. Såg i en insändare idag i Vimmerby tidning att det finns de som tycker att vi på kommunen döljer fakta. Det berörde mig illa. Är det något som jag arbetar intensivt för så är det öppenhet och att få fram ett så heltäckande beslutsmaterial som det bara går. När det gäller den här frågan är det dock svårt att få fram en sann helhetsbild eftersom det är lätt att vi jämför äpplen och päron. Antingen fattar politiken beslut om att söka medlemskap i IT-SAM eller inte. Det är helt OK för mig. Det man ska vara medveten om är att alternativet inte är: Vår idag befintliga verksamhet eller IT-SAM. Vimmerby har under de senaste åren satsat otillräckligt med pengar på IT-relaterad utveckling. Vi har haft förhandlingar den här veckan och de flesta fackliga organisationer är eniga med arbetsgivarens förslag om att söka medlemskap men två förklarade sig oeniga med förslaget.

Mer IT!:
Medarbetarna på IT-avdelningen bjöd under torsdagen in till en lyckad IT-Mässa i Plenisalen. Bra information och mycket proffsigt genomförd!

Ledningsgrupp:

Idag har vi haft Ledningsgrupp. Vi kommer framöver lägga ut våra ledningsgruppsprotokoll på intranätet. Där kommer ni också att hitta det vi gemensamt kommit fram till ska vara vår grundstomme. Det handlar om hur vi ser på vårt uppdrag som ledningsgrupp, syfte och mål samt vilka andra former som ska gälla kring vilka frågor som ska tas upp på ledningsgruppen, hur ofta och när vi ska träffas, vad vårt inre klimat ska präglas av o s v.

Trevlig Helg!